Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 Kommunal revision Förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen i kommuner och landsting. De förtroendevalda.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 Kommunal revision Förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen i kommuner och landsting. De förtroendevalda."— Presentationens avskrift:

1 1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

2 2 Kommunal revision Förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen i kommuner och landsting. De förtroendevalda revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

3 3 Kommunal revision Enligt kommunallagen ska de sakkunniga ha den insikt och erfarenhet av kommunal verksamhet som fordras för att kunna fullgöra uppdraget. De sakkunniga är antingen anställda i kommunen/landstinget eller upphandlade från ett fristående revisionsbolag.

4 4 Skyrev • Föreningen bildades hösten 2000 • Efter våra inledande år har vi nu drygt 350 medlemmar varav ca 250 är certifierade • En garant för kommunal yrkesrevision av högsta kvalitet! • Mera info på www.skyrev.se

5 5 Vad gör Skyrev? • Certifiering av sakkunniga revisorer • Har utarbetat ett etiskt regelverk för kommunala yrkesrevisorer • Uttolkar och gör uttalanden i frågor om god revisors- och revisionssed i vägledningar och rekommendationer • Genomför utbildning och stödjer kompetensutveckling • Omvärldsbevakning inom revisionsområdet • Ger ut en normsamling för kommunala sektorn

6 6 Målen för Skyrev är: • Att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en hög kvalitet. • Att utveckla en stark och oberoende professionell kommunal revision. • Att medverka i utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed. • Att bevara och tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas intressen.

7 7 Normsamling för den kommunala sektorn • I normsamlingen har vi på ett lättillgängligt sätt samlat aktuell och väsentlig information om kommunal styrning, redovisning och revision • Vår målsättning är att normsamlingen skall vara av värde för alla som är förtroendevalda, arbetar med eller har intresse för dessa områden i Sveriges kommuner, landsting och regioner

8 8 Regler för certifiering • Akademisk examen motsvarande 240 p med minst tre terminers godkända studier inom ekonomi eller offentlig förvaltning • Av studierna ska minst 30 p avse vardera offentlig förvaltning och ekonomi

9 9 Regler för certifiering För certifiering fordras praktisk erfarenhet inhämtad på något av följande sätt: • att man varit yrkesverksam inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor under sammanlagt minst fem år och motsvarande minst fem års heltidsarbete eller

10 10 Regler för certifiering • att man varit yrkesverksam med revision antingen som auktoriserad revisor eller under ledning av auktoriserad revisor under sammanlagt minst fem år och motsvarande minst fem års heltidsarbete; av praktiken ska minst två års heltidsarbete ska ha utförts inom kommunal revision under ledning av certifierad revisor eller innefattat en ledande position inom kommunal revision under tre år och i en omfattning motsvarande två års heltidsarbete.


Ladda ner ppt "1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 Kommunal revision Förtroendevalda revisorer ansvarar för revisionen i kommuner och landsting. De förtroendevalda."

Liknande presentationer


Google-annonser