Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 SKYREV • Föreningen bildades hösten 2000. • Drygt 350 medlemmar, varav ca 220 certifierade. • En garant för kommunal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 SKYREV • Föreningen bildades hösten 2000. • Drygt 350 medlemmar, varav ca 220 certifierade. • En garant för kommunal."— Presentationens avskrift:

1 1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer

2 2 SKYREV • Föreningen bildades hösten 2000. • Drygt 350 medlemmar, varav ca 220 certifierade. • En garant för kommunal yrkesrevision av högsta kvalitet! • Mer information på www.skyrev.se

3 3 Målen för SKYREV är: • Att garantera att den kommunala yrkesrevisionen håller en hög kvalitet. • Att utveckla en stark och oberoende professionell kommunal revision. • Att medverka i utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed. • Att bevara och tillvarata de kommunala yrkesrevisorernas intressen.

4 4 Vad gör SKYREV? • Har utarbetat ett etiskt regelverk för kommunala yrkesrevisorer. • Certifierar sakkunniga revisorer. • Uttolkar och gör uttalanden i frågor om god revisors- och revisionssed i vägledningar och rekommendationer. • Genomför utbildningar och stödjer kompetensutveckling. • Bedriver omvärldsbevakning inom revisionsområdet. • Ger ut en normsamling för kommunala sektorn.

5 5 Normsamling för den kommunala sektorn • I normsamlingen har vi på ett lättillgängligt sätt samlat aktuell och väsentlig information om kommunal styrning, redovisning och revision • Vår målsättning är att normsamlingen skall vara av värde för alla som är förtroendevalda, arbetar med eller har intresse för dessa områden i Sveriges kommuner, landsting och regioner

6 6 SKYREV:s organisation Föreningsstämma Styrelsen Certifieringsnämnden God sed- kommittén Informations- kommittén Utbildnings- kommittén Val- beredning Revisorer

7 7 Certifieringsnämnden Nämnden beslutar om certifiering och svarar för tillämpning av reglerna för certifiering.

8 8 Certifieringsnämnden OrdförandeJan-Åke BjörklundStockholm Runo AxelssonProfessor, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Lennart FrennemoUniversitetslektor, Chalmers Lennart LundquistProfessor, Lunds universitet Håkan TorngrenTidigare förbundsjurist, SKL Ledamot i Arbetsdomstolen Ceritifieringsnämndens handläggareMaria Löfgren

9 9 Omcertifiering • För förnyelse av certifiering ska den sökande visa att han eller hon under den närmast föregående femårsperioden varit yrkesverksam såsom sakkunnig till förtroendevalda revisorer i en omfattning om minst 1 600 timmar. • Ansökningsblankett för fortsatt certifiering finns på SKYREV:s hemsida.

10 10 Styrelsen Styrelsen företräder föreningen, bevakar föreningens intressen, handhar föreningens angelägenheter och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden, om inte annat föreskrivs i stadgarna.

11 11 Styrelsen OrdförandeBo Basun Landstinget Västernorrland Vice ordf.Lena Joelsson Ernst & Young Pernilla LihnellDeloitte Anita AgefjällPwC Magnus LarssonKPMG Susanne KangasBDO Nordic Consulting Group Ola SabelBorås stad

12 12 God sed-kommittén Kommittén ska följa, dokumentera, utveckla och för föreningens räkning uttolka och uttala sig i frågor om god kommunal revisors- och revisionssed

13 13 God sed-kommittén Ordförande Johan Rasmusson Deloitte Staffan Moberg Stockholms stad Anders HasslöfGöteborgs stad Anders HaglundPwC Hans GavinErnst & Young Veronica Hedlund LundgrenLandstinget Värmland Helen Hetta SundströmKPMG

14 14 Aktuell normering • Etiska regler • Dokumentation av projekt • Prövning av oberoende • Projektplan • Revisionsrapport • Risk- och väsentlighets- • bedömning • Granskning delårsrapport

15 15 Utbildningskommittén Utbildningskommitténs övergripande uppgift är att stödja och stimulera medlemmarnas kompetensutveckling. Detta görs bland annat genom att  anordna utbildning i verksamhets- och redovisningsrevision  anordna informations- och utbildningsdagar i övriga aktuella ämnen  anordna aktualitetsseminarier i samband med årsstämman  identifiera lämpliga kompletteringsutbildningar inför certifiering (görs i samarbete med handläggare i certifieringsnämnden).

16 16 Utbildningskommittén För att förbättra kontakterna med organisationens medlemmar och därmed förbättra utbytet av medlemskapet har utbildningskommitténs organisation delats upp i fyra regioner från norr till söder.

17 17 Utbildningskommittén OrdförandeEva Tency Nilsson Region Skåne Erik Söderberg Ernst & Young Lars JönssonKPMG Eva Moe Västerbottens läns landsting Utbildningskommitténs regionansvariga Vilhelm RundqvistVästra Götalandsregionen Lars JönssonKPMG Monica RådestadKPMG Eva MoeVästerbottens läns landsting Alf WahlgrenPwC

18 18 Informationskommittén Kommittén sköter drift och utveckling av föreningens hemsida. Kommittén arbetar med föreningens trycksaker, exempelvis normsamlingen, och informationsmaterial att användas vid mässor mm.

19 19 Informationskommittén OrdförandeLiselott Daun Ernst & Young Karin Selander Deloitte Maria JägerPwC WebmasterUlf RubenssonJämtlands läns landsting


Ladda ner ppt "1 Sveriges Kommunala YrkesREVisorer. 2 SKYREV • Föreningen bildades hösten 2000. • Drygt 350 medlemmar, varav ca 220 certifierade. • En garant för kommunal."

Liknande presentationer


Google-annonser