Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skandia Liv Projekt och Arkitektur Peter Danielsson, Skandia Liv IT Teknisk projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skandia Liv Projekt och Arkitektur Peter Danielsson, Skandia Liv IT Teknisk projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Skandia Liv Projekt och Arkitektur Peter Danielsson, Skandia Liv IT Teknisk projektledare

2 Skandia Liv Inledning Erfarenheter Skandia Liv har byggt en kommunikations plattform som implementerar SSEK Plattformen byggdes parallellt med framtagandet av SSEK Flera parter kör tjänster mot Skandia

3 Skandia Liv Framgångsfaktorer Juridik, affär och teknik hänger ihop Välj ambitionsnivå –Bygga lösning för aktuellt behov eller bygga en generell plattform även kommande behov? Involvera delar av organisationen som påverkas i skarp drift –Vem ska ha tillgång till arkiv och loggar ? –Vem kontaktar kundföretaget vid fel ?

4 Skandia Liv Projekt över organisationsgränser Synkronisera tidplaner mellan bolag. Prioriteringar ändras, tillgång till testmiljöer och testdata kan variera. Säkerställ resurser som stöttar implementering och test av ny part. Dokumentera ev. manuella rutiner vid fel. Vem ska kontaktas hos motparten, m.m. Hjälp varandra över bolagsgränserna vid problem, alla har samma mål.

5 Skandia Liv Webbtjänst En webbtjänst kan exempelvis vara premieändring eller nyteckning WSDL-fil definierar tjänsten –Enkelt att kommunicera och går att bygga utifrån. –XML-Scheman för ingående meddelande definieras tillsammans med affärsenheten Versionshantering av tjänster –Använd t.ex. datum i namespace för ingående meddelanden i tjänsten.

6 Skandia Liv Bemanning Kunskap om bearbetande system Kunskap om de produkter som ingår i affären Programmerare med god XML-kunskap. Resurs med kunskap kring säkerhet på teknisk nivå –Kunskap om SSL och HTTPS –Hantering av certifikat

7 Skandia Liv - Bearbetar ärende för specifik tjänst - Innehåller affärslogik - Kommunicerar med back end - Meddelandehantering/routing - XML-validering - Signaturhantering - Loggning - Ingen affärslogik Arkitektur Kommunikationsplattform Affärskomponent

8 Skandia Liv Tekniska krav, infrastruktur Webserver som hanterar https Klient för att etablera SSL-förbindelse med dubbelsidig autentisering. Lösning för Web Service Security och XML-signature Integration med bearbetande system Hantering av asynkronitet Datalager för arkivering av kommunicerade dokument

9 Skandia Liv Test Bygg simulerad extern part (klient och server) för inledande interna tester. Skapa förenklad test-tjänst för att verifiera kommunikation mot den andra parten. Avsätt tid och resurser för övervakning under extern test

10 Skandia Liv Erfarenheter Ta tidigt beslut om vilka certifikat som ska användas, beställ och installera i god tid. Lägg stor vikt vid att bygga bra övervaknings- och felsökningsverktyg

11 Skandia Liv Projekt och Arkitektur Några frågor? peter.danielsson@skandia.se


Ladda ner ppt "Skandia Liv Projekt och Arkitektur Peter Danielsson, Skandia Liv IT Teknisk projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser