Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kravspecifikation och IT-upphandling Delkurs 1 Design av IT-system Anders Forsman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kravspecifikation och IT-upphandling Delkurs 1 Design av IT-system Anders Forsman."— Presentationens avskrift:

1 Kravspecifikation och IT-upphandling Delkurs 1 Design av IT-system Anders Forsman

2 Design av IT-system Delkurs 1 Agenda Varför kravspecifikation? Av vem, för vem? Hur gör man Innehåll IT-upphandling

3 Design av IT-system Delkurs 1 Kravspecifikation Kontrakt  Kund  Leverantör Omfattar  Specificerar åtagande gentemot kunden (beställaren) Funktioner, pris, omfattning, m.m Kravspecifikation --------------------- -------------------- ------------------ --------------- ----------- -------- Kravspecifikation --------------------- -------------------- ------------------ --------------- ----------- --------

4 Design av IT-system Delkurs 1 Varför skriva kravspecifikation? Förstå uppgiften Bli överens Grund för tidsuppskattning Underlag för systemtest

5 Design av IT-system Delkurs 1 Åtagandetriangel Funktion TidKostnad * Tre egenskaper relaterat till åtagande

6 Design av IT-system Delkurs 1 Vem tar fram en krav- specifikationen? Tre olika sätt:  Av kunden  Av leverantören  Av Dialog mellan båda parter Kund (beställare & användare) expert på tillämpningsområdet Leverantör expert på fackområdet

7 Design av IT-system Delkurs 1 Hur gör man? ’Identifiera kunden’ Analys av existerande system/verksamhet Prata med användarna Hur ser omgivningen ut? Problembeskrivning Krav på olika nivåer Dokumentera Kunden delaktig

8 Design av IT-system Delkurs 1 Vad innehåller en kravspecifikation? Detaljerad beskrivning av produkten Beställarens samtliga krav på produkten Beställarens övriga krav Överenskommelse om leverans

9 Design av IT-system Delkurs 1 Kostnadsuppskattning Vad blir kostnaden eller hur lång tid tar det? Svårt men viktigt!

10 Design av IT-system Delkurs 1 Innehåll (Kravspecifikation) Avsikt med IT-systemet Beskrivning av IT-systemet Funktioner för IT-systemet Generella egenskaper Funktioners egenskaper ”Manuella” egenskaper Dokumentation Utbildning

11 Design av IT-system Delkurs 1 Livscykelmodellen FA Analys DesignUtveckling Implemen- tering Förvaltning/ Drift Av- veckling Krav- specifikation Systemutveckling Systemering Står för ca 80% Av kostnader och Tid ! Färdigt IS Realiserbart IS

12 Design av IT-system Delkurs 1 Vad menas med IT-upphandling Att upphandla ett IT- system Fokus på:  Fallgropar  Upplägg

13 Design av IT-system Delkurs 1 Fallgropar (IT-upphandling) Otydlig rollfördelning Avsaknad av kompetens (affärsledning) Underbemanning (affärsledning) Otydligt avtal Otydlig kravspec

14 Design av IT-system Delkurs 1 Fler fallgropar ….. Oförankrade utfästelser Felaktig bemmaning Kunskap om projektarbete låg/saknas Bristfällig projektledning Dålig projektuppföljning Åtgärder vidtas ej direkt Upplevelse av tidspress

15 Design av IT-system Delkurs 1 Upplägg för IT-upphandling 1. Analysera 2. Avgränsa 3. Avtala

16 Design av IT-system Delkurs 1 Sammanfattning Följande har behandlats:  Kravspecifikation  IT-upphandling


Ladda ner ppt "Kravspecifikation och IT-upphandling Delkurs 1 Design av IT-system Anders Forsman."

Liknande presentationer


Google-annonser