Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiv på IT-system!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiv på IT-system!"— Presentationens avskrift:

1 Perspektiv på IT-system!
Design av IT-system Delkurs 1 Anders Forsman

2 Agenda Perspektiv på IT-system Avbildningspespektiv
Användbarhetsperspektiv Handlingsbarhetsperspektiv eTjänster och IT-system Delkurs 1 Design av IT-system

3 Fokus på lagring, åtkomst och organisation av stora datamängder
Historisk syn! Avspeglingsperspektiv Fokus på lagring, åtkomst och organisation av stora datamängder Det första perspektivet är en mer historisk syn som man haft på IT-system, dvs att försöka avbilda verksamheten i IT-systemet. Här fokuserar man framförallt på lagring, åtkomst och organisation av stora datamängder. Hur ser det ut på lagret, inte behöva gå ut och se hur det ser ut fysiskt hur många order finns det? Mm IT-systemet var mer av ett stor för ledning och beslutsfattare att fatta beslut utifrån hur det såg ut i verksamheten. Delkurs 1 Design av IT-system

4 Användbarhetesperspektiv
Fokus på interaktionen människa IT-system! Fokus på att systemet är ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande ur specifika användargrupper Fokuserar på att en ensam individ integrerar med systemet. Fortfarande representativ syn på data! Delkurs 1 Design av IT-system

5 Aktörer kommunicerar via IT-systemet
Utvecklad syn! Handlingsperspektiv Aktörer kommunicerar via IT-systemet En del av vår verksamhet Mer än att lagra, söka och organisera data Aktörer kommunicerar via ett IT-system. IT-systemet skall den kommunikation som utföre, inom organisationen, olika org, konsument och företag mm Delkurs 1 Design av IT-system

6 Vad är handlingsbarhet?
Definition! ”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-systemet och baserat på information från IT-systemet i en verksamhet ” Ett centralt begrepp Meddelande är inte bara informerande utan innehåller oftas en handlingspotential, t.ex Faktura = inte bara information att man är skyldig pengar utan också en uppmaning att man skall betala inom en viss tid. ---- Detta innebär att IT-systemet skall: Vara enkelt att använda Handlingsreppertoaren är tydlig Att det är lätt att komma åt IT-Systemet skall även kunna utföra vissa handlingar (automatiska handlingar). Bygger på definierade regler. Delkurs 1 Design av IT-system

7 Handlingsbara IT-system
IT-system är instrument för teknikmedierade verksamhets-kommunikation Användare integrerar samtidigt/genom IT-systemet med andra aktörer. OBS! Förkastar inte avbildnings- och användbarhetsperpektivet Delkurs 1 Design av IT-system

8 Kund eller tjänsteleverantör 3. Som förutsättning för handling
IT-system & eTjänster Kund eller tjänsteleverantör IT-system Användargränssnitt Viktig grund är att eTjänsten (något mot IT-system) Användaren av IT-systemet utför handlingar med/genom IT-systemet, grundläggande syn på etjänster (skapar-, mottar meddelanden samt utför externa handlingar) 2. Sätter fokus på de handlingar som utförs av IT-systemet och tjänsteleverantören/kunden i samband med att eTjänsten tillhandahålls 3. Sätter fokus på IT-systemet och de förutsättningar de skapar för handlingar 1. Utför handlingar 3. Som förutsättning för handling 2. I handling Delkurs 1 Design av IT-system

9 Sammanfattning Fokus på olika perspektiv på IT-system Delkurs 1
Design av IT-system


Ladda ner ppt "Perspektiv på IT-system!"

Liknande presentationer


Google-annonser