Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SA Aktiv? Kreativ? Nyfiken? Examensmål SA. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP •Examensmål fastställda av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SA Aktiv? Kreativ? Nyfiken? Examensmål SA. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP •Examensmål fastställda av."— Presentationens avskrift:

1 SA Aktiv? Kreativ? Nyfiken? Examensmål SA

2 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP •Examensmål fastställda av riksdagen december 2010 •Kan sammanfattas i olika delrubriker: •Viktiga perspektiv •Nyckelbegrepp •Media och informationsteknik •Vetenskapligt förhållningsssätt •Nyckelförmågor •Gymnasiearbetet •Inriktningar

3 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Viktiga perspektiv Man trycker på att en SA-elev skall utveckla kunskaper om och analysera problem ur ett antal perspektiv: SVERIGE-VÄRLDEN (lokalt-nationellt-globalt) INDIVID-SAMHÄLLE (individ-grupp-samhälle) DÅ-NUMAKTPERSPEKTIV

4 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Nyckelbegrepp Utbildningen ska orientera sig kring vissa specifika nyckelbegrepp: DEMOKRATIKOMMUNIKATIONETIKGENUSMILJÖ HÅLLBART SAMHÄLLE

5 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Media- och Informationsteknik I utbildningen ges media- och informationsteknik en viktig ställning. Eleverna ska utveckla följande förmågor på området: - Kunskaper om kommunikationens förutsättningar och möjligheter förutsättningar och möjligheter - Kunskaper om hur åsikter och värderingar uppkommer - Färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper bl.a. med hjälp av digitala verktyg och medier presentera sina kunskaper bl.a. med hjälp av digitala verktyg och medier

6 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Vetenskapligt förhållningssätt Man trycker på att det är av största vikt att eleven utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt genom att: -Kunna avgöra om påståenden är grundade i fakta -Kunna urskilja värderingar i olika typer av källor -Kunna söka, sovra och bearbeta information utifrån ett källkritiskt tänkande -Kunna tillämpa ett grundläggande vetenskapligt angreppsätt på ett problem

7 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Nyckelförmågor Man trycker på ett antal viktiga ”nyckelförmågor” – metaförmågor som är centrala att träna eleverna i: -Elevens förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika texttyper -Elevens förmåga att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framförallt svenska och engelska -Elevens samarbetsförmåga -Elevens kreativitet och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och om sätta idéer i praktisk handling -Elevens självständighet -Elevens förmåga att se problem ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

8 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Gymnasiearbetet -Syftet är att visa att eleven, mot slutet av genomgången utbildning, är förberedd för högskolestudier -Skall utföras genom att ”eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete [---]” -Skall utgå från ”centrala kunskapsområden inom programmet” – programanknytning är ett krav -Skall redovisas i rapportform och rapporten skall innehålla sammanfattning på engelska -Skall redovisas och diskuteras -Eleven skall ge respons på andras gymnasiearbete

9 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP InriktningarBeteendevetenskap -”Ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang” -Eleverna ska ”fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv” -Nyckelbegrepp: Kommunikation, lärande och ledarskap

10 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP InriktningarSamhällsvetenskap -”Ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå” - Eleverna skall ”bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang” -Inga nyckelbegrepp liknande SABE anges

11 DITT GYMNASIEVAL ERIK DAHLBERGSGYMNASIET – MÖJLIGHETERNAS SKOLA Vi valde ED! Vad väljer du?


Ladda ner ppt "SA Aktiv? Kreativ? Nyfiken? Examensmål SA. SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP •Examensmål fastställda av."

Liknande presentationer


Google-annonser