Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Examensmål SA SA Kreativ? Aktiv? Nyfiken?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Examensmål SA SA Kreativ? Aktiv? Nyfiken?."— Presentationens avskrift:

1 Examensmål SA SA Kreativ? Aktiv? Nyfiken?

2 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Examensmål fastställda av riksdagen december 2010 Kan sammanfattas i olika delrubriker: Viktiga perspektiv Nyckelbegrepp Media och informationsteknik Vetenskapligt förhållningsssätt Nyckelförmågor Gymnasiearbetet Inriktningar

3 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Viktiga perspektiv Man trycker på att en SA-elev skall utveckla kunskaper om och analysera problem ur ett antal perspektiv: SVERIGE-VÄRLDEN (lokalt-nationellt-globalt) INDIVID-SAMHÄLLE (individ-grupp-samhälle) DÅ-NU MAKTPERSPEKTIV

4 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Nyckelbegrepp Utbildningen ska orientera sig kring vissa specifika nyckelbegrepp: DEMOKRATI KOMMUNIKATION ETIK GENUS MILJÖ HÅLLBART SAMHÄLLE

5 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Media- och Informationsteknik I utbildningen ges media- och informationsteknik en viktig ställning. Eleverna ska utveckla följande förmågor på området: - Kunskaper om kommunikationens förutsättningar och möjligheter - Kunskaper om hur åsikter och värderingar uppkommer - Färdigheter i att kommunicera och presentera sina kunskaper bl.a. med hjälp av digitala verktyg och medier

6 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Vetenskapligt förhållningssätt Man trycker på att det är av största vikt att eleven utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt genom att: Kunna avgöra om påståenden är grundade i fakta Kunna urskilja värderingar i olika typer av källor Kunna söka, sovra och bearbeta information utifrån ett källkritiskt tänkande Kunna tillämpa ett grundläggande vetenskapligt angreppsätt på ett problem

7 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Nyckelförmågor Man trycker på ett antal viktiga ”nyckelförmågor” – metaförmågor som är centrala att träna eleverna i: Elevens förmåga att skriva, läsa, tolka och förstå olika texttyper Elevens förmåga att uttrycka sig i varierande skriv- och talsituationer på framförallt svenska och engelska Elevens samarbetsförmåga Elevens kreativitet och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och om sätta idéer i praktisk handling Elevens självständighet Elevens förmåga att se problem ur ett tvärvetenskapligt perspektiv

8 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Gymnasiearbetet Syftet är att visa att eleven, mot slutet av genomgången utbildning, är förberedd för högskolestudier Skall utföras genom att ”eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete [---]” Skall utgå från ”centrala kunskapsområden inom programmet” – programanknytning är ett krav Skall redovisas i rapportform och rapporten skall innehålla sammanfattning på engelska Skall redovisas och diskuteras Eleven skall ge respons på andras gymnasiearbete

9 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Inriktningar Beteendevetenskap ”Ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang” Eleverna ska ”fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv” Nyckelbegrepp: Kommunikation, lärande och ledarskap

10 SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET
INRIKTNINGAR: SAMHÄLLSVETENSKAP, BETEENDEVETENSKAP Inriktningar Samhällsvetenskap ”Ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå” Eleverna skall ”bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang” Inga nyckelbegrepp liknande SABE anges

11 DITT GYMNASIEVAL Vi valde ED! Vad väljer du?
ERIK DAHLBERGSGYMNASIET – MÖJLIGHETERNAS SKOLA Vi valde ED! Vad väljer du?


Ladda ner ppt "Examensmål SA SA Kreativ? Aktiv? Nyfiken?."

Liknande presentationer


Google-annonser