Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse och systemiskt tänkande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse och systemiskt tänkande."— Presentationens avskrift:

1 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse och systemiskt tänkande

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är ett system?

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Systemförståelse krävs för att göra systemförändring Källa: Don Berwick, IHI Varför arbeta med systemförståelse?

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse – vad menas med det? Ett system är en helhet - Består av många olika delar som påverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Systemperspektiv vid förändringsarbete - Att förstå att en förändring i en del ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. Kunskapen om system - Jag förstår min roll i sammanhanget. Delarnas relationer - Fokus ligger mer på interaktionen mellan delarna än på delarna själva.

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemnivåer Mellan enheter/kliniker/organisationer Källa: Fredrik Nilsson, LTH Enskild vårdgivare Team/enhet Kund

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum Agera och sätta i system Systemaktörer – de individer som agerar i systemet Systemsättare – de individer som ”sätter” systemet

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemiskt möte 3) Identifiera Mönster 2) Frågor 4) Identifiera Val 5) Alternativa handlingar 6) Kvittens SYSTEMSÄTTARE 8) Efterreflektion 1) Berättelse AKTÖRER BERÄTTARE 7) Ledarskapet

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför systemiskt möte?

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Samband mellan orsak och verkan Linjär modell Cirkulär modell Källa: Mats Svensson, Lunds Universitet

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Komplexitet- gapet mellan det vi vet och vi gör Människor gör inte alltid det som de säger att de gör Människor gör inte alltid det de tror de gör Människor kan inte alltid berätta varför de handlar på ett visst sätt Saker och ting är inte alltid som de ser ut att vara

11 www.skane.se/Utvecklingscentrum Sätt att se på styrning Om man bara ser människor som delar i ett system och förutsätter vad som ska göras bortser man den mänskliga kapaciteten och hur hon agerar i lokala, tillfälliga situationer. Ur ett komplext perspektiv, mönster av mänskliga relationer Ralph Stacey

12 www.skane.se/Utvecklingscentrum Läkare Medicinska sekreterare Under- sköterskor Sjuk- sköterskor Vi har alla olika perspektiv/förståelse

13 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad försvårar lärandet i komplexa system? Källa: Paul Holmström och Stefan Hallberg, Chalmers Bristfällig kunskap om systemets struktur (sambanden mellan orsak-verkan) Tidsfördröjningar (åtgärd – effekter)

14 www.skane.se/Utvecklingscentrum Alla reagerar – men inte samtidigt Lednings- gruppen Mellanchefer Övriga medarbetare Reaktion Tid

15 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemiskt tänkande Det som verkar enkelt Sammanställning Den svarsinriktade utredningen, den som förutsätter vad som ska ske Handling vi – där – sen Insiktsinriktat ledarskap Mötet som intervention =ingripa Källa: Hans Sarv Det riktigt viktiga Berättelse - Frågestund Den sökinriktade dialogen Handling jag – här – nu Utfallsinriktat ledarskap Mötet som dialog

16 www.skane.se/Utvecklingscentrum Källa: Hans Sarv Ordning Komplexitet Det som verkar enkelt Det riktigt viktiga

17 www.skane.se/Utvecklingscentrum tid Förändringspsykologi tid Hittapåare Över min döda kropp Hoppapåare Komma förstareKomma sistare 2,5 % 13,5 % 34 %34 %16 % Källa: Everett Rogers

18 www.skane.se/Utvecklingscentrum tid ….. Se helheten !


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse och systemiskt tänkande."

Liknande presentationer


Google-annonser