Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PreEra I Kollektivt Lärande I Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större! Martin Sande PreEra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PreEra I Kollektivt Lärande I Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större! Martin Sande PreEra."— Presentationens avskrift:

1 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större! Martin Sande PreEra

2 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se ”A living system is given its characters by those events which keep on happening there most often” - Christopher Alexander

3 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Vad är detta?

4 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Om språket Jag har alltid trott att vi använder språket för att beskriva världen. Men nu ser jag att vi genom språket skapar världen, världen är inget förrän vi beskriver den. Och när vi beskriver den skapar vi omedvetet gränser och antaganden som påverkar våra handlingar. Vi beskriver inte världen vi ser, men ser den värld vi beskriver! David Bohm

5 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Jag skapar mina egna problem Jag kan inte se att jag skapar mina egna problem Jag motsätter mig alla försök att hjälpa mig att se Jag tolkar verkligheten ofullständigt Man kan inte lösa ett problem utifrån samma tanke som skapade det Jag har rätt, det gäller bara att övertyga de andra... Systemet självbedrägeri

6 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Brist på tillit Separation och isolation i arbete & problemlösning Ingen utforskning och lyssnande Missförstånd och klander Dubbelarbete och suboptimering Resurskrig Rädsla Minskade resurser Ökade kostnader Dysfunktionellt system © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003

7 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Tillit och respekt Samarbete Lyssna och observera Förståelse för varandra Delaktigheten ökar Kreativitet, Innovation och stöd Glädje och uppskattning System som skapar resultat © Humberto Maturana, Bearbetat av PreEra 2003

8 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Kvalitet på relationer Kvalitet på tänkande Kvalitet på handlande Kvalitet på resultat Synligt Osynligt

9 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Lärande är….. förmågan att skapa den verk- lighet jag/vi vill leva och verka i!

10 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Dialogen ett medvetet val! Samtala Avvakta Lyssna utan motstånd Försvara Skydda mot attack Dialog Tänka tillsammans Diskussion Försvara befintliga tankar Autopilot Ansträngning

11 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Dialog: konsten att tänka tillsammans genom att vara överens om att inte behöva vara överens….

12 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Dialogens spelregler Lyssna Respektera Avvakta Tala oförställt

13 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se  Identitet  Frihet  Struktur

14 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Människan kan inte lära av, vi kan enbart lära på!

15 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se I ett pussel passar alla bitar på en plats i en given ram. Framtiden är förutbestämd. Det finns enkla lösningar. Dynamiken är låg Schackspelet innehåller har en annan dynamik. Om en pjäs flyttas ändras hela systemet beroende på att relationerna mellan pjäserna förändras.

16 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Man skapar kunskap genom analys. Genom att betrakta delarna och kan man skapa bilder av hur enskilda objekt fungerar. Genom analys kan man inte förstå helheten. Man ser bara delarna inte deras sammanhang och relation till andra delar Komplementet är syntes, att bygga ihop delarna till helheter. Att se deras relationer. Man skapar förståelse genom syntes

17 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Systemkomplexitet Låg Samstämmighet mellan värderingar, mentala modeller och antaganden Hög Stor variation mellan värderingar, mm, och antaganden vilket skapar konflikt Låg Stabilitet och linjära samband Enkla problem Isolerad problemlösning i mindre delar Elaka problem Ställningskrig, och bitterhet med låg vilja till gemensam förståelse Hög Tidsförskjutning mellan orsak och verkan, cirkulära samband Oreda Kan inte lösas isolerat, kräver systemtänkande Elak oreda Enskild lösning saknas, kräver experimenterande och aktivt lärande över lång tid Dynamisk komplexitet

18 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Att hantera komplexitet ställer krav på… … aktivt lärande och experimenterande över lång tid inom discipliner som;  Förmågan att förstå systemet i stället för att försöka kontrollera det.  Förstå de relationer som finns i systemet och dess omgivande nätverk.  Förstärka mänskliga relationer som skapar förståelse och tillit till rådande mentala modeller och handlingar genom dialogen.  Arbeta med många inblandade om vad är det vi står för, vad finns i vår själ i och för arbetet vi bedriver?  Våga vara både ödmjuk, djärv och modig på samma gång

19 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Vad är det som gör att vi gör det vi gör? • Existerar fristående från människan • Förvärvas och lagras av människan • Krav på precision • Kan kommuniceras, lagras & överföras Vetande, explicit kunskap • Fysisk handling >> cykla • Intellektuell handling >> berätta • Tänkt handlig >> reflektion Kunnande uttryck i handling • Individuell och subjektiv • Skapas av individen • Uppstår ur reflektion, erfarenhet samt samtal med anda • Ofta oreflekterad, men möjlig att tydliggöra • Styr handlande och växelspelar handlandet • Kan INTE överföras måste skapa av individen Förståelse, implicit kunskap Källa; Axel Targama, Handelshögkolan i Göteborg, Manuskript för föredrag 2000

20 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Förmåga att skapa gemensamma bilder Förmåga att påverka Förmåga att hantera förändringar Förmåga att se rådande verklighet Förmåga att se rådande verklighet Förmåga att påverka Förmåga att hantera förändringar Förmåga att förstå medborgarnas behov Förmåga till medborgardialog Förmåga att lära av medborgarnas upplevelser Förmåga att skapa strukturer (delegation ansvar & befogenheter, riktlinjer, policies) Kvalitet på politiskt ledarskap Kvalitet på Tjänstemanna- ledarskap MedborgarföreträdareVerksamhetsföreträdare DS1DS2 DS3DS4 Medborgarnas behov Kvalitet på resultat

21 PreEra I Kollektivt Lärande I martin.sande@preera.se Delsystem: Förmågan att skapa gemensamma bilder Förmågan att skapa delade visioner Förmåga att nyttja den kreativa spänningen Förmågan till dialog, diskussion och debatt Förmågan att skapa kontaktytor Förmågan att skapa trygghet, avsaknad av rädsla Förmåga att se helheter genom strukturer och former Förmåga att handla utifrån hävstänger


Ladda ner ppt "PreEra I Kollektivt Lärande I Kollektivt Lärande » » Har Du ett svårt problem gör det större! Martin Sande PreEra."

Liknande presentationer


Google-annonser