Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att berätta sin berättelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att berätta sin berättelse"— Presentationens avskrift:

1 Att berätta sin berättelse
Georg Drakos, docent i etnologi vid Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

2 Några övergripande frågor
Varför är det viktigt att få berätta? Vad säger berättelsen om berättaren? Vad säger återberättelsen om lyssnaren/läsaren? Ett annat stort frågekomplex rör det mångfacetterade förhållandet mellan berättelse. Berättande och funktionsnedsättning/hinder

3 Vad kännetecknar en berättelse?
Berättelsen finns på två plan: Händelseförlopp Mitt sätt att gestalta förloppet

4 Vad kännetecknar en berättelse?
Berättelsen ger mening åt händelser: Binder ihop händelser, situationer, personer Är temporalt/kausalt organiserad.

5 Vad kännetecknar en berättelse?
Berättelsen finns mellan människor: Både berättare och lyssnare medverkar till berättelsen

6 Vad kännetecknar en berättelse?
Berättelsen är en social handling vid sidan om andra sociala handlingar

7 Vad kännetecknar en berättelse?
Berättelsen är alltid i någon mening ett ställningstagande för hur verkligheten är beskaffad. Berättandet är omgivet av maktrelationer Berättandet alltid strategiskt i någon mening.

8 Vad kännetecknar en berättelse?
Berättelsen har en funktion: Ger mening åt personliga erfarenheter; Att berätta resulterar alltid i någon form av utbyte.

9 Varför är det viktigt att berätta?

10 Berättande och funktionsnedsättning och funktionshinder
Funktionshinder som berättelse. Berättelse om funktionshinder. Berättandet som funktionshinder.

11 1. Funktionsnedsätting/hinder som berättelse.
Konstruktion av en sjukdomsvärld Rekonstruktion av en livshistoria Förklaring och förståelse av sjukdom Strategisk interaktion Omvandling av individuella erfarenheter till kollektiva.

12 2. Berättelse om funktionshinder.
Förmedla kunskap om en annan människas funktionsnedsättning Vilken roll spelar jag själv som berättare? Hur kan jag utveckla en metodisk medvetenhet i min profession?

13 3. Berättandet som funktionshinder.
Funktionsnedsättning som ett kommunikativt hinder Den sociala omgivningen som hinder. Berättelser och tystnader som två sidor av samma mynt.

14 Sammanfattande diskussion
Varför är det viktigt att få berätta? Vad säger berättelsen om berättaren? Vad säger återberättelsen om lyssnaren/läsaren? Förhållandet mellan berättelse, berättande och funktionsnedsättning/hinder. Hur beskriva och förstå betydelsen av ”kroppens berättelser”? Kroppen i berättelser Berättelser om kroppen Den berättande kroppen


Ladda ner ppt "Att berätta sin berättelse"

Liknande presentationer


Google-annonser