Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att berätta sin berättelse Georg Drakos, docent i etnologi vid Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att berätta sin berättelse Georg Drakos, docent i etnologi vid Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Att berätta sin berättelse Georg Drakos, docent i etnologi vid Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet georg.drakos@etnologi.su.se

2 Några övergripande frågor • Varför är det viktigt att få berätta? • Vad säger berättelsen om berättaren? • Vad säger återberättelsen om lyssnaren/läsaren? • Ett annat stort frågekomplex rör det mångfacetterade förhållandet mellan berättelse. Berättande och funktionsnedsättning/hinder

3 Vad kännetecknar en berättelse? • Berättelsen finns på två plan: • Händelseförlopp • Mitt sätt att gestalta förloppet

4 Vad kännetecknar en berättelse? • Berättelsen ger mening åt händelser: • Binder ihop händelser, situationer, personer • Är temporalt/kausalt organiserad.

5 Vad kännetecknar en berättelse? • Berättelsen finns mellan människor: Både berättare och lyssnare medverkar till berättelsen

6 Vad kännetecknar en berättelse? • Berättelsen är en social handling vid sidan om andra sociala handlingar

7 Vad kännetecknar en berättelse? • Berättelsen är alltid i någon mening ett ställningstagande för hur verkligheten är beskaffad. • Berättandet är omgivet av maktrelationer • Berättandet alltid strategiskt i någon mening.

8 Vad kännetecknar en berättelse? • Berättelsen har en funktion: Ger mening åt personliga erfarenheter; • Att berätta resulterar alltid i någon form av utbyte.

9 Varför är det viktigt att berätta?

10 Berättande och funktionsnedsättning och funktionshinder • Funktionshinder som berättelse. • Berättelse om funktionshinder. • Berättandet som funktionshinder.

11 1. Funktionsnedsätting/hinder som berättelse. • Konstruktion av en sjukdomsvärld • Rekonstruktion av en livshistoria • Förklaring och förståelse av sjukdom • Strategisk interaktion • Omvandling av individuella erfarenheter till kollektiva.

12 2. Berättelse om funktionshinder. • Förmedla kunskap om en annan människas funktionsnedsättning • Vilken roll spelar jag själv som berättare? • Hur kan jag utveckla en metodisk medvetenhet i min profession?

13 3. Berättandet som funktionshinder. • Funktionsnedsättning som ett kommunikativt hinder • Den sociala omgivningen som hinder. • Berättelser och tystnader som två sidor av samma mynt.

14 Sammanfattande diskussion • Varför är det viktigt att få berätta? • Vad säger berättelsen om berättaren? • Vad säger återberättelsen om lyssnaren/läsaren? • Förhållandet mellan berättelse, berättande och funktionsnedsättning/hinder. Hur beskriva och förstå betydelsen av ”kroppens berättelser”? -Kroppen i berättelser -Berättelser om kroppen -Den berättande kroppen


Ladda ner ppt "Att berätta sin berättelse Georg Drakos, docent i etnologi vid Inst. för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser