Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsnyttig information och kommunikation Resultatredovisning vid kretsträffar hösten 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsnyttig information och kommunikation Resultatredovisning vid kretsträffar hösten 2008"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsnyttig information och kommunikation Resultatredovisning vid kretsträffar hösten 2008 sven@hamrefors.se

2 Värdenätverk ABCD Kund A Värdekedja B C D E F GKund Värdenätverk Uppströms Nedströms

3 Nätverksekonomin Kollektivt värdeskapande Beroenden Osäkerhet Hastighet Position

4 Nätverkssamhället skapar förutsättningar för kontextuellt ledarskap

5 Historisk tillbakablick Elisabeth I WalsinghamLouis XIII Richelieu Underrättelse- nätverk Politiskt spel Gustav II Oxenstierna Hitler Göbbels Administrativt nätverk Propaganda minister

6 Samarbete & Prestation Nedströms Ledarskap Ideologisk positionering Brett, balanserat Kontext Samarbete & Prestation Uppströms En kombination av ideologiskt och kontextuellt ledarskap för att delta i ledningen av nätverket, inte bara sin egen organisation

7 Kaosteori Ordning Kaos Tanke Handling Förändring

8 Kommunikatörens uppgift Ta ansvar för utveckling av organisationens kommuni- kativa förmåga Process Struktur Social interaktion Omvärld Stöd för fokus i koncept och variabilitet i aktiviteter

9 Roller Systembyggare för kommunikativ processdesign Medlare för meningsskapande Coach för personlig utveckling Påverkare för perspektivförändring

10 Hur kan det gå snett? En liten provokation…

11 Brandsoldaten Situation: Organisationen är för passiv gentemot omvärlden Brandsoldatens uppgift: Krishantering (fixa det fixbara) Kommunikatören blir hjälte, vilket kan bli beroendeframkallande

12 Sir Väs Situation: Det ideologiska ledarskapet strular till det. Sir Väs’ uppgift: Att fixa det omöjliga Resultat: Han får skulden Kan leda till rollen som ”nyttig idiot”

13 Don Quijote Situation: Kommunikation är en funktion bland andra funktioner i en funktionsindelad organisation Don Quijote’s uppgift: Fylla sin funktion (Vem bryr sig…) Kommunikatören kan bli en udda figur.

14 Hovmästaren Situation: Ledarskapet är svagt ideologisk och kontextuellt. (Interna perspektiv dominerar) Hovmästarens uppgift: Att servera bekräftande bilder om organisationens förträfflighet Kan leda till rollen som Ceremonimästaren och Propagandaministern

15 Hur skall man bli en sådan här? Situationsanpassat ledarskap av organisationens kommunikativa förmåga för att stärka dess förmåga att utvecklas effektivt i värdenätverket En lång näsa kan hjälper också…


Ladda ner ppt "Verksamhetsnyttig information och kommunikation Resultatredovisning vid kretsträffar hösten 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser