Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service

2 Sambruksforskning Göran Goldkuhl Forskningsnätverket VITS Linköpings universitet Internationella Handelshögskolan/Jönköping ggo@ida.liu.se

3 Kunskaps- utveckling Aktiv forskar- medverkan Utveckling av e-tjänster Spridning av e-tjänster Användning av e-tjänster Insamling av erfarenheter Extern kunskaps spridning Forskare teorier Metoder och praktiska Kvalitetsgranskning av modeller, specar, prototyper Utvärdering av tillämpade affärsmodeller Utvärdering av e-tjänster i bruk Praktiker Modeller, metoder, förbättrings- förslag

4 Pragmatisk forskning Dubbla syften:  Bidra till praktisk utveckling och förändring  Bidra till vidareförbar och välgrundad kunskap

5 Pragmatisk forskning  Tillföra befintlig handlingsbar kunskap (praktiska teorier, metoder, modeller)  Medverka i praktisk förändring (aktionsforskning)  Utvärdering för välgrundade förändringsförslag  Återföra reflektion av erfarenheter  Utforma/tillföra anpassade modeller och metoder  Dialog och ömsesidigt lärande

6 Pragmatisk forskning KunskapHandling FÖR UR Forskarna är resurser i sambruksutvecklingen Dags att börja avropa!

7 Forskning inom sambruk Två delprojekt  Processdrivna e-tjänster för sambruk  Affärsmodeller för sambruk av e-tjänster Forskningspartner  Forskningsnätverket VITS

8 Forskningsnätverket VITS  Verkamhetsinriktad IT- forskning  Nära samverkan med praktikfältet  Nyttig kunskap  VITS betyder  Verksamhetsutveckling  IT-användning  Styrning och samverkan  Nätverk av drygt 40 forskare från 8 lärosäten  Linköping  Jönköping  Borås  Borlänge  Örebro  Karlstad  Gotland  Kalmar Läs mer på www.vits.org

9 Forskare inom sambruk  Forskningsledare: Göran Goldkuhl  Processdrivna e-tjänster för sambruk  Göran Goldkuhl, Jonas Sjöström  Affärsmodeller för sambruk av e-tjänster  Göran Goldkuhl, Anna Öhrwall Rönnbäck

10 Kunskaps- utveckling Aktiv forskar- medverkan Utveckling av e-tjänster Spridning av e-tjänster Användning av e-tjänster Insamling av erfarenheter Extern kunskaps spridning Forskare teorier Metoder och praktiska Kvalitetsgranskning av modeller, specar, prototyper Utvärdering av tillämpade affärsmodeller Utvärdering av e-tjänster i bruk Praktiker Modeller, metoder, förbättrings- förslag Handlingsbara e-tjänster

11 E-tjänster: Ett nytt gränssnitt mellan kommuner och medborgare Inte bara ett gränssnitt Mer än interaktionsdesign

12 Vad gör medborgaren? Få reda på något Säga något E-tjänster: Vad gör kommunen? från någon till någon E-tjänster: Teknikförmedlad kommunikation mellan kommuner och medborgare

13 E-tjänster: Vad består gränssnittet av? Tillhandahållen Handlingsrepertoar Kommunikation till medborgaren Kommunikation från medborgaren Handlingsbara e-tjänster Ett handlingsmedium

14 IT-system skall vara handlingsbara  Användare skall kunna kommunicera  Användare skall kunna läsa (få veta) som stöd för sitt handlande  Användare skall förstå vad som kan göras med systemet (handlingsrepertoaren)  Användare skall kunna röra sig till olika delar av systemet (navigera)

15 Handlingsbara e-tjänster: Tre skikt av handlingskvaliteter Interaktionskvalitet Kommunikationskvalitet Processkvalitet

16 IT-system skall vara handlingsbara  Användare skall kunna kommunicera  Användare skall kunna läsa (få veta) som stöd för sitt handlande  Användare skall förstå vad som kan göras med systemet (handlingsrepertoaren)  Användare skall kunna röra sig till olika delar av systemet (navigera)

17 När är ett IT-system inte handlingsbart?  När jag har svårt att förstå vad som kan göras med systemet (oklar handlingsrepertoar)  När jag inte kan säga det jag vill genom systemet (icke kommunicerbart)  När jag har svårt att ta mig till önskad plats i systemet (svårnavigerat)  När jag inte förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (ogenomskinligt)  När jag inte vet om det jag försökte göra blev gjort (dålig feedback)

18 När är ett IT-system inte handlingsbart?  När systemet inte hjälper mig att få veta vad som gjorts tidigare (ofullständigt verksamhetsminne)  När jag inte vet vem som sagt vad (anonymiserat)  När jag inte förstår använda begrepp (oklar vokabulär)  När jag inte förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt otydligt)  När jag inte får önskat stöd för efterföljande handlande (svagt handlingsstöd)

19 När är ett IT-system inte handlingsbart?  När jag blir förvirrad pga att uttryck skiftar i betydelse och/eller att skiftande uttryck används (inkonsistent)  När jag saknar lämpliga handlingsalternativ där de behövs (svårtillgängliga handlingsalternativ)  När jag inte riktigt vet var jag befinner mig i en handlingsprocess; tidigare och efterföljande handlingar framgår ej (ej handlingsöversiktligt)  När jag inte vet om, hur och när en utförd handling kan ändras (svårändrat)

20 När är ett IT-system handlingsbart?  När jag enkelt kan förstå vad som kan göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar)  När jag kan säga det jag vill genom systemet (tillgodoser kommunikationsbehov)  När jag enkelt kan ta mig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart)  När jag förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar (handlingstransparent)  När jag direkt ser att det jag försökte göra blev gjort (klar feedback)

21 När är ett IT-system handlingsbart?  När systemet enkelt hjälper mig att få veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt verksamhetsminne)  När jag vet vem som sagt vad (aktörstydligt)  När jag förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär)  När jag förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt tydligt)  När jag får bra stöd för efterföljande handlande (handlingsstödjande)

22 När är ett IT-system handlingsbart?  När jag har entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (begrepps- och handlingskonsistent)  När jag har lämpliga handlingsalternativ tillgängliga i en behovssituation (handlingstillgängligt)  När jag har överblick över olika handlingssteg i en process och var jag befinner mig för tillfället (handlingsöversiktligt)  När jag vet om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras (ändringsbart)

23 Handlingsbarhet Kvalitetsideal för  Design  Utvärdering


Ladda ner ppt "Gemensam plattform för kommunala e-tjänster ger kostnadseffektivare offentlig service."

Liknande presentationer


Google-annonser