Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser."— Presentationens avskrift:

1 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser

2 www.skane.se/Utvecklingscentrum Vad är ett system?

3 www.skane.se/Utvecklingscentrum ”Varje system är perfekt designat för att skapa precis det resultat det skapar. Om vi håller fast vid den övertygelse som vi alltid haft och insisterar på att göra precis som vi alltid gjort, kan vi förvänta oss att få precis de resultat som vi alltid fått. Källa: Don Berwick, IHI Varför arbeta med systemförståelse?

4 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse – vad menas med det? Ett system är en helhet - Består av många olika delar som påverkar och är ömsesidigt beroende av varandra. Systemperspektiv vid förändringsarbete - Att förstå att en förändring i en del ofrånkomligt får konsekvenser i de andra delarna. Kunskapen om system - Jag förstår min roll i sammanhanget. Delarnas relationer - Fokus ligger mer på interaktionen mellan delarna än på delarna själva.

5 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemnivåer Mellan enheter/kliniker/organisationer Källa: Fredrik Nilsson, LTH Enskild vårdgivare Team/enhet Kund

6 www.skane.se/Utvecklingscentrum Varför systemiskt möte?

7 www.skane.se/Utvecklingscentrum Agera och sätta i system Systemaktörer – de individer som agerar i systemet Systemsättare – de individer som ”sätter” systemet

8 www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemiskt möte 3) Identifiera Mönster 2) Frågor 4) Identifiera Val 5) Alternativa handlingar 6) Kvittens SYSTEMSÄTTARE 8) Efterreflektion 1) Berättelse AKTÖRER BERÄTTARE 7) Ledarskapet

9 www.skane.se/Utvecklingscentrum Samtalsledarutbildning Programmet sträcker sig över en och en halv dag med teori blandat med övning i dialogform. Innehåll: Teori om systemförståelse, systemiskt tänkande och systemiskt möte Samtalsledarinstruktioner Praktisk övning Erfarenhetsutbyte

10 www.skane.se/Utvecklingscentrum Grupprocesser ”En grupp är en samling människor som upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar varandra, är psykologiskt medvetna om varandra och uppfattar sig själva som en grupp” ( Lennéer-Axelsson & Thylefors )

11 www.skane.se/Utvecklingscentrum Storgruppsprocess En innovativ, dialogbaserad grupprocesser där upp till 40 personer möts för att gemensamt ta fram en nulägesanalys och via en framtidsbild forma en handlingsplan.

12 www.skane.se/Utvecklingscentrum En grupprocess utvecklas beroende på: Gruppens förutsättningarna (gruppmedlemmar, struktur, yttre omständigheter) Gruppens uppgift och dess värdeskapande Hur gruppen tar till sig uppgiften och finner nöjdhet i arbetet.

13 www.skane.se/Utvecklingscentrum Arbetsgång Processen sker i flera steg som är idealisk för att en grupp gemensamt utforskar eller utvecklar ett valfritt tema eller idé.

14 www.skane.se/Utvecklingscentrum Olika metodsteg Introduktion Nulägesbeskrivning Vision Engagemang Handling Avslutning


Ladda ner ppt "Www.skane.se/Utvecklingscentrum Systemförståelse, systemiskt tänkande och grupprocesser."

Liknande presentationer


Google-annonser