Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingscentrums uppgift

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingscentrums uppgift"— Presentationens avskrift:

1

2 Utvecklingscentrums uppgift
Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård och hälsa anger, det vill säga vården som skapas i mötet med patienten och vårt sätt att samarbeta kring denna process

3 Utvecklingscentrum ska
Tillvarata den utvecklingskraft som finns i verksamheterna i Region Skåne Samordna verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbetet inom Region Skåne Synliggöra och sprida den utveckling som redan pågår Skapa möjlighet till gemensamt lärande Bidra till att mätmetoder och dokumentation av resultat utvecklas

4 Utvecklingscentrum ska (forts.)
Visa på metodik och verktyg för förbättringsarbete Bidra till en effektivitet i verksamheten Medverka till utveckling av det vårdnära ledarskapet/medarbetarskapet - Bra mottagning (ökad tillgänglighet inom sjukvården) - Systemiska möten (sätt att ta till sig förändringsarbete i verksamheten) - Genombrottsmetodik - Förbättringsledarutbildning Etablera omvärldskontakter

5 I fokus för verksamheten
Vårdtagarfokuserad verksamhetsutveckling varför vi finns Resultatmätning och måluppfyllelse Tillgänglighet Kvalitet Kunskaps- och metodutveckling Patientsäkerhet Ledarskap vad vi jobbar med Tillvaratar och sprider kunskap / utvecklingsarbete (Processkatalog) Teknik och metoder Förbättringsarbete (Bra mottagning m.m.) Info/IT-utveckling Omvärldsbevakning Lärandet/ Lärande organisationer hur vi gör det En bättre vård för medborgarna verkan av vårt jobb

6 Satsningar över tid från Utvecklingscentrum
Bra mottagning 13 Bra mottagning 12 Bra mottagning 11 Bra mottagning 10 Bra mottagning 9 Bra mottagning 8 Bra mottagning 7 (ortopedi) Bra mottagning 6 Bra mottagning 2-5 Systemiska möten Sydost och Nordväst Samtalsledarutb Systemiska möten Samtalsledarutb Systemiska möten, omg. 2 Genombrott 2 Bättre demensvård Genombrott 3 Förbättringsledarutbildning omgång 1 och 2 Förbättringsledarutbildning omgång 3 Januari 2005 Mars Maj Nov. 2006 Sept. Juli 2007 2008

7 ”Vår värld” Utvecklingscentrum FoU Omvärldskontakter Sveriges kommuner
landsting Qulturum Memeologerna SLL VG Akademiråd (vetenskaplig förankring) Kommun- förbundet i Skåne Hälso- och sjukvårds- utveckling Lokala styrgrupper för närsjukvårdsutveckling FoU Hälso- och sjukvårdssektorn Informella forum (t.ex. läkargrupp) Regionala utvecklingssektorn Facklig idégrupp Brukargrupper Idéer, referenser, behov Koncernledning/ Regionstyrelse Programråd Inriktning och prioritering Utvecklingscentrum

8 Utvecklingscentrum på internet

9 Edward Demings 4 punkter
Utgå från kundens behov kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Aktivt ledarskap stödja och skapa förutsättningar för innovationer Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

10 Nolans förbättringsmodell
Vad vill vi åstadkomma? Mål! Hur vet vi att en förbättring är en förbättring? Mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Idéer! Agera Planera Test! PDSA-cirkeln Studera Göra Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)

11 Praktisk tillämpning av PDSA-hjulet
Act - Agera/Lär Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av testens resultat? Kan testet göras om i större skala? (Krävs förändringar?) Plan - Planera Identifiera och analysera pro- blemen. Vad vill man åstadkomma, hur kan detta ske? Planera förändringen (vem gör vad, när, hur?) A P S D Study - Analysera Redovisa och tolka data, gärna grafiskt. Jämför med en hypotes (blev effekten den väntade?) Do - Genomför Genomför förändringen och följ arbetet noga; avvikelser? svårigheter? oförutsedda effekter?


Ladda ner ppt "Utvecklingscentrums uppgift"

Liknande presentationer


Google-annonser