Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Utvecklingscentrums uppgift Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Utvecklingscentrums uppgift Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård."— Presentationens avskrift:

1 U t v e c k l i n g s c e n t r u m

2 Utvecklingscentrums uppgift Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård och hälsa anger, det vill säga vården som skapas i mötet med patienten och vårt sätt att samarbeta kring denna process

3 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Utvecklingscentrum ska Tillvarata den utvecklingskraft som finns i verksamheterna i Region Skåne Samordna verksamhets- och kvalitetsutvecklingsarbetet inom Region Skåne Synliggöra och sprida den utveckling som redan pågår Skapa möjlighet till gemensamt lärande Bidra till att mätmetoder och dokumentation av resultat utvecklas

4 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Visa på metodik och verktyg för förbättringsarbete Bidra till en effektivitet i verksamheten Medverka till utveckling av det vårdnära ledarskapet/medarbetarskapet - Bra mottagning (ökad tillgänglighet inom sjukvården) - Systemiska möten (sätt att ta till sig förändringsarbete i verksamheten) - Genombrottsmetodik - Förbättringsledarutbildning Etablera omvärldskontakter Utvecklingscentrum ska (forts.)

5 U t v e c k l i n g s c e n t r u m I fokus för verksamheten Resultatmätning och måluppfyllelse TillgänglighetKvalitet Kunskaps- och metodutveckling Patientsäkerhet Ledarskap Vårdtagarfokuserad verksamhetsutveckling Tillvaratar och sprider kunskap / utvecklingsarbete (Processkatalog) Teknik och metoder Förbättringsarbete (Bra mottagning m.m.) Info/IT-utvecklingOmvärldsbevakning Lärandet/ Lärande organisationer vad vi jobbar med hur vi gör det varför vi finns verkan av vårt jobb En bättre vård för medborgarna

6 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Satsningar över tid från Utvecklingscentrum Bra mottagning 2-5 Bra mottagning 6 Bra mottagning 7 (ortopedi) Bra mottagning 8 Bra mottagning 9 Bra mottagning 10 Förbättringsledarutbildning omgång 1 och 2 Bättre demensvård Januari 2005 MarsMajNov. Januari 2006 Sept.JuliMarsMajJuliSept.Nov. Januari 2007 MarsMajJuliSept.Nov. Januari 2008 Bra mottagning 11 Bra mottagning 13 Bra mottagning 12 Samtalsledarutb Systemiska möten Systemiska möten Sydost och Nordväst Förbättringsledarutbildning omgång 3 Genombrott 2 Genombrott 3 Samtalsledarutb Systemiska möten, omg. 2

7 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Hälso- och sjukvårds- utveckling Lokala styrgrupper för närsjukvårdsutveckling FoU Hälso- och sjukvårdssektorn Informella forum (t.ex. läkargrupp) Regionala utvecklingssektorn Facklig idégrupp Brukargrupper Idéer, referenser, behovOmvärldskontakterSveriges kommuner landsting Qulturum Memeologerna SLL VG Akademiråd (vetenskaplig förankring) Kommun- förbundet i Skåne Koncernledning/ Regionstyrelse Programråd Inriktning och prioritering Utvecklingscentrum ”Vår värld”

8 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Utvecklingscentrum på internet www.skane.se/utvecklingscentrum

9 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Edward Demings 4 punkter Systemförståelse -medarbetarna måste se/förstå det gemensamma målet Aktivt ledarskap -stödja och skapa förutsättningar för innovationer Aktivt medarbetarskap -alla vill i grunden göra ett bra jobb Utgå från kundens behov -kunden har tolkningsföreträde för vad som är bra kvalitet Källa (urval): The Deming Management Method (Mary Walton/Edward Deming)

10 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Nolans förbättringsmodell Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förbättring är en förbättring?Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål! Idéer! Mått! Test! PDSA-cirkeln Agera StuderaGöra Planera Källa: The Improvement Guide - A Practical Approach to Enhancing Organizational Performance (Langly, Nolan et al)

11 U t v e c k l i n g s c e n t r u m Praktisk tillämpning av PDSA-hjulet A S D P Act - Agera/Lär Vilka förändringar bör göras mot bakgrund av testens resultat? Kan testet göras om i större skala? (Krävs förändringar?) Study - Analysera Redovisa och tolka data, gärna grafiskt. Jämför med en hypotes (blev effekten den väntade?) Plan - Planera Identifiera och analysera pro- blemen. Vad vill man åstadkomma, hur kan detta ske? Planera förändringen (vem gör vad, när, hur?) Do - Genomför Genomför förändringen och följ arbetet noga; avvikelser? svårigheter? oförutsedda effekter?


Ladda ner ppt "U t v e c k l i n g s c e n t r u m. Utvecklingscentrums uppgift Verka för en utveckling av den skånska vården i den riktning som Skånsk Livskraft – vård."

Liknande presentationer


Google-annonser