Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mattias Göransson Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mattias Göransson Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Mattias Göransson Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010

2 Tvister om IT-system 1. Några karaktäristiska drag 2. Ett praktiskt exempel 3. Typiska tvistefrågor: –Avtalstyp –Leveransens omfattning –Ändrings- och tilläggshantering –Personalens lämplighet –Ansvar för förseningar –Acceptanstestförfarandet –Förtida avveckling och rätt till ersättning 4.Åtgärder vid tvist samt processtrategier

3 1. Några karaktäristiska drag • Faktaintensiva • Komplicerade • Kostsamma • Svårförutsägbara

4 2. Systemleveranstvister ett praktiskt exempel

5 3. Typiska tvistefrågor: Avtalstyp • Köp och tjänst • ”Turn-key” • Köp eller tjänst

6 3. Typiska tvistefrågor: Leveransens omfattning • Vad omfattas av avtalet • Kravspecifikationen – Teknisk specifikation – Funktionell specifikation

7 3. Typiska tvistefrågor: Ändrings- och tilläggshantering • Formkrav • Behörighetsfrågor • Pris- och/eller tidspåverkan

8 3. Typiska tvistefrågor: Personalens lämplighet •Tillräckliga resurser •Nyckelpersoners kompetens och lämplighet

9 3. Typiska tvistefrågor: Ansvar för förseningar • Medverkansförpliktelser • Kompatabilitet med kringsystem • Flera leverantörer

10 3. Typiska tvistefrågor: Acceptanstestförfarandet • Framtagandet av AT-fall • Delleveranser – separata eller succesiva • Överenskomna AT-fall utanför scope • “Formell” acceptans

11 3. Typiska tvistefrågor: Förtida avveckling och rätt till ersättning • Avbeställning • Hävning • Ansvarsbegränsningar och viten • Fodringsanspråk, nedsättning, skadestånd

12 4. Åtgärder vid tvist samt processtrategier • Dispute resolution board • Eskalering • Experter • Medling • Domstol/Skiljeförfarande


Ladda ner ppt "Mattias Göransson Tvister om IT-system – vanliga orsaker Seminarium 13 januari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser