Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal i Maximo Maximo Användarmöte Stenungsbaden 9 – 10 mars 2010 Hans Lindholm, Outokumpu Stainless Mårten Ebers, Öresundsbro Konsortiet Ulf Lundgren,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal i Maximo Maximo Användarmöte Stenungsbaden 9 – 10 mars 2010 Hans Lindholm, Outokumpu Stainless Mårten Ebers, Öresundsbro Konsortiet Ulf Lundgren,"— Presentationens avskrift:

1 Avtal i Maximo Maximo Användarmöte Stenungsbaden 9 – 10 mars 2010 Hans Lindholm, Outokumpu Stainless Mårten Ebers, Öresundsbro Konsortiet Ulf Lundgren, IBM Philip Nederfält, Sigma Frank Severinsson, Framsteg

2 Avtal i Maximo Kort inledning av Hans Lindholm och Mårten Ebers från Maximo Användarförenings Styrelse

3 Avtal i Maximo ApplikationBeskrivning HuvudavtalEtt huvudavtal länkar alla avtal med leverantören och innehåller de villkor som gäller för de tillhörande avtalen. InköpsavtalAnvänds för att hantera artikel- och/eller tjänsteavtal med externa leverantörer. GarantiavtalHantering av Service- eller Garantiavtal avseende garantiunderhåll på en eller flera inventarier som utförs av en extern leverantör. Leasing/HyresavtalAnvänds för att definiera villkor och betalningsinformation vid leasing- eller hyresavtal som rör utbytesinventarier, inklusive IT-inventarier. PersonalkostnadsavtalAnvänds för att definiera personalersättningar för specifika arbetsområden och kunskaper vid inhyrning av extern personal. VillkorApplikationen Villkor för att definiera villkoren som gäller för avtal och inköp mellan ditt företag och leverantörer.

4 Avtal i Maximo ApplikationBeskrivning HuvudavtalEtt huvudavtal länkar alla avtal med leverantören och innehåller de villkor som gäller för de tillhörande avtalen. InköpsavtalAnvänds för att hantera artikel- och/eller tjänsteavtal med externa leverantörer. GarantiavtalHantering av Service- eller Garantiavtal avseende garantiunderhåll på en eller flera inventarier som utförs av en extern leverantör. Leasing/HyresavtalAnvänds för att definiera villkor och betalningsinformation vid leasing- eller hyresavtal som rör utbytesinventarier, inklusive IT-inventarier. PersonalkostnadsavtalAnvänds för att definiera personalersättningar för specifika arbetsområden och kunskaper vid inhyrning av extern personal. VillkorApplikationen Villkor för att definiera villkoren som gäller för avtal och inköp mellan ditt företag och leverantörer.

5 Associera avtal Huvudavtal Inköpsavtal Personal kostnadsavtal Leasing/ Hyresavtal GarantiavtalVillkor

6 Avtal i Maximo • Inställningar för Avtal • Organisationsnivå – Visa ”Garantiavtal finns” när arbetsorder skapas – Ange kontrakttyper som skall gälla för en organisation. Möjlighet att ange en egen kod för kontraktstyp och beskrivning – För varje kontraktstyp: • Ange vilka avtalsvillkor som skall gälla som default. Varje villkor kan sättas som editerbar eller inte! • Ange defaultvärde avseende 20 olika egenskaper. Varje egenskap kan sättas som editerbar eller inte!

7 Avtal i Maximo • Egenskaper för kontraktstyp – Olika egenskaper gäller för varje kontraktstyp – Antalet kan ändras – Priset kan ändras – Avrop större än maximalt är tillåtet – Maximalt avrop i antal och kostnad – Avtalet kan sägas upp i förtid från kundens/leverantörens sida – Avtalet förlängs per automatik

8 Avtal i Maximo

9

10

11

12 Inköpsavtal AvtalstypBeskrivning PRIS Inköpsavtal av typen pris, används främst för att specificera att en artikel eller tjänsteartikel från en leverantör har ett avtalat pris, som gäller över en tidsbestämd period. Dessa avtalade priser kan sedan användas från Inköpsrekvisition, Inköpsorder eller Offerförfrågan. RAM Ett ramavtal är ett avtal som reglerar hur mycket (i pengar) man kan köpa från en leverantör över en tidsbestämd period. En typ av ramavtal kan vara att man har specificerat olika timpriser för t.ex konsulttjänster, med ett max totalbelopp över en viss period.

13 Avtal i Maximo Demo av Prisavtal & Ramavtal

14 Avtal i Maximo • Personalkostnadsavtal – Anger timpriser per kategori och kompetensnivå – Enskilda personer kan anges, med möjlighet att överrida avtalspriserna

15 Garantiavtal  Ett garantiavtal skapas oftast i samband med inköpet av utrustningen och har då ingen kostnad knutet till sig.  Avtalet innehåller detaljer om vad som omfattas av garantin.  Garantiavtal skapas i applikationen ”Garantiavtal”.

16 Garantiavtal Hur fungerade det i tidigare versioner? ( { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/7/1951789/slides/slide_16.jpg", "name": "Garantiavtal Hur fungerade det i tidigare versioner.", "description": "(

17 Garantiavtal Hur fungerar det nu? (>=Maximo 6.x)  Garantiavtal kan hantera garantiåtaganden kopplade till datum eller mätarställningar.  Det är möjligt att knyta inventarier till ett garantiavtal som bevakar varje individuell inventarie/placering baserat på datum och/eller mätare.  Garantiavtal knyts med automatik till arbetsordern om det fortfarande finns gällande garanti för inventarien/placeringen.  Det är möjligt att manuellt associera Serviceavtal till en arbetsorder.  Båda avtalstyperna kan ha en betalningsplan.

18 Garantiavtal  Maximo kan konfigureras så att garantistatus visas med automatik för inventarier när arbetsordern skapas.  Det är också möjligt att visa de garantiavtal som eventuellt finns för inventarien eller placeringen som är angiven på arbetsordern. Detta görs med hjälp av åtgärden Visa -> Garantier.

19 Garantiavtal EskaleringBeskrivning WARCTREFF Informera kontraktsansvarig att startdatum för garantiavtal har uppnåtts och att det är dags att godkänna avtalet. WARASSET Informera utrustningsansvariga (roll/mottagare) när garantin kommer att gå ut inom 90, 60 eller 30 dagar. WARCTREXPD Ändra status på garantiavtal till “Utgången” (EXPIRED) med automatik när utgångsdatum har uppnåtts.

20 Garantiavtal Diskussion Fortsättning följer…….


Ladda ner ppt "Avtal i Maximo Maximo Användarmöte Stenungsbaden 9 – 10 mars 2010 Hans Lindholm, Outokumpu Stainless Mårten Ebers, Öresundsbro Konsortiet Ulf Lundgren,"

Liknande presentationer


Google-annonser