Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Kalmar, 2007-04-16 - 17 Ulf Lundgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Kalmar, 2007-04-16 - 17 Ulf Lundgren."— Presentationens avskrift:

1 © 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Kalmar, 2007-04-16 - 17 Ulf Lundgren Gunnar Gustavsson

2 © 2007 IBM Corporation WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”.  Din UH-process omfattar mer än de steg som utförs i Maximo. Maximo utgör ett verktyg för att stödja och styra din UH-process.  Syftet med denna workshop är att belysa hur du i din UH- process inför de ”Best Practices” som IBM/MRO rekommenderar då du använder Maximo 6 i din UH-process.

3 © 2007 IBM Corporation WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Processbeskrivning exempel

4 © 2007 IBM Corporation WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Processbeskrivning exempel

5 © 2007 IBM Corporation  Anläggning  Arbetsorderhantering  FU  Förråd  Inköp  Fakturakontroll  Automatisering av flöden  SLA WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Best Practices områden

6 © 2007 IBM Corporation Best Practice  Anläggningsstatus  Allokering av felklasser  Anläggningsprioritet WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Anläggning Nyckeltal  Andel utrustningar med felklass  Arbete / anläggningsprioritet

7 © 2007 IBM Corporation Best Practice  Statuskoder  AO typer  Beredning på AO  Tilldelning av AO  Felkodsrapportering WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Arbetsorderhantering Nyckeltal  AO per AO typ  Planerade AO / totalt antal AO  Planerat / utfall  AO med felkod / totalt antal AO

8 © 2007 IBM Corporation Best Practice  Beredda arbetsinstruktioner  Tillståndsstyrt FU WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. FU Nyckeltal  Antal tillståndsstyrda FU / samtilga FU  Planerat / utfall

9 © 2007 IBM Corporation Best Practice  Mobil lösning  Gemensam artikelkatalog  Reservering av material  Prisavtal WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Förråd Nyckeltal  Antal direktuttag/antal uttag  Andel köp mot avtal

10 © 2007 IBM Corporation Best Practice  Attest av köp i förväg  Alla inköp via inköpsorder  Tjänstekatalog  e-handel  Inköpsavtal WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Inköp Nyckeltal  Ledtid från behov till beställning  Antal inköp mot avtal/inköp totalt

11 © 2007 IBM Corporation Best Practice  e-faktura  e-faktura via scanning  Attest på IO WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Fakturakontroll Nyckeltal  Antal e-fakturor / Samtliga fakturor  Antal fakturor som matchar / Samtliga fakturor  Antal fakturor utan IO / Samtliga fakturor

12 © 2007 IBM Corporation Best Practice  Uttalad servicenivå mellan Underhåll och produktion  Uttalad servicenivå mot entreprenörer WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. SLA Nyckeltal  Serviceuppfyllelse

13 © 2007 IBM Corporation WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Automatisering av flöden Best Practice  Workflow  Eskalering  Cron task  Rapporter  KPI-er


Ladda ner ppt "© 2007 IBM Corporation Maximo Användarförening vårmöte 2007 WS-11. ”Hur arbetar man med UH-processen i IBM Maximo 6”. Kalmar, 2007-04-16 - 17 Ulf Lundgren."

Liknande presentationer


Google-annonser