Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-10-10Bild 1 Prismodell och samverkansavtal  Samverkan inom landstinget och med kommunerna  Definitioner  Varför en ny prismodell?  Nya prismodellen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-10-10Bild 1 Prismodell och samverkansavtal  Samverkan inom landstinget och med kommunerna  Definitioner  Varför en ny prismodell?  Nya prismodellen."— Presentationens avskrift:

1 2005-10-10Bild 1 Prismodell och samverkansavtal  Samverkan inom landstinget och med kommunerna  Definitioner  Varför en ny prismodell?  Nya prismodellen –Principer för kalkylerna –Jämförelse med dagens modell –Priser

2 2005-10-10Bild 2 Samverkan inom landstinget  Inga avtal tecknas inom landstinget.  Sjukvårdsdivisionerna och Service tar ett gemensamt ansvar för att utveckla hjälpmedelsverksamheten i syfte att brukare ska få tillgång till hjälpmedel på ett för alla parter kostnadseffektivt sätt. –Sjukvårdsdivisionerna tar ansvar för att förskrivningarna görs på ett kvalitet- och kostnadsmässigt bra sätt. –Service tar ansvar för att tillhandahållandet av hjälpmedlen sker kostnadseffektivt och med god kvalitet.  Grunden för det pris som vårdcentralerna och klinikerna betalar för hjälpmedlen är den faktiska kostnaden för produkterna.

3 2005-10-10Bild 3 Samverkansavtal med kommunerna  Samverkansavtal mellan landstinget och kommunerna från 1 januari 2006 (prel).  Samverkansavtalet innebär att landstinget och kommunen tar ett gemensamt ansvar för att utveckla hjälpmedelsverksamheten i syfte att brukare ska få tillgång till hjälpmedel på ett för bägge parter kostnadseffektivt sätt.  Grunden för den ersättning som kommunerna betalar till landstinget är en fördelning av landstingets självkostnader för tillhandahållande av hjälpmedel.

4 2005-10-10Bild 4 Definitioner  Personliga hjälpmedel definieras som de produkter som förskrivs till en enskild brukare som kompensatorisk behandlingsåtgärd när andra habiliterande/rehabiliterande åtgärder inte kan ersätta nedsatt funktion eller förmåga. (Kan antingen hyras eller köpas beroende på produkt)  Hjälpmedel som används som utrustning i verksamheten eller gemensamt av flera brukare betraktas inte som personliga hjälpmedel. (Kan endast köpas)  Med länssortiment avses de hjälpmedel som vid produktutvärderingarna fastställs som sortiment. Vid fastställande av länssortiment ska hela länets behov av hjälpmedel beaktas och totalekonomiska aspekter vägas in.

5 2005-10-10Bild 5 Motiv för val av prismodell  Möjligheter att styra förbrukningen av hjälpmedel av förskrivarna som grupp: –Produktval, volymutveckling, återanvändning, uppföljning hos brukaren och återlämning. –Dagshyra för hjälpmedel som kan återanvändas –Billigare för begagnade hjälpmedel –Sortimentsbegränsning  Produkter med höga omkostnader i förhållande till anskaffningspriset = köp.  Skilja omkostnader från produkterna.

6 2005-10-10Bild 6 Ny prismodell Produktkostnad Hyraenligt en degressiv modell (Avskrivning+internränta*uthyrningsgrad) Produktens anskaffningspris Köp Administration, inköp, konsulenter, IT, service, rekond, lager, transporter Omkostnader Årsanslag (landstinget) Påslag (kommunerna) Steg 1 (75 %) Steg 2 (25 %) Steg 3 0 kr Årsabonnemang (kommuner)

7 2005-10-10Bild 7 Principer för kalkylerna  Produkterna (som grupp) ska alltid bära sin kostnad. Det betyder för förskrivarnas kostnader: –Ökad förskrivning kräver större inköp av nya artiklar och ger därmed högre kostnader. –Uppföljning och återlämning ger lägre kostnader. –Förskrivning av begagnat ger lägre kostnader. –Fler artiklar utanför sortimentet med mer tid i lager ger ökade kostnader.  Avskrivningstid och nyttjandegrad ses över årligen utifrån förskrivningsmönster.

8 2005-10-10Bild 8 Dagens modell Produktens avskrivningskostnad (1 - 5 år beroende på typ av hjälpmedel) Efter avskrivning Hyra + påslag beräknat på anskaffn.pris ( 5 - 85%) = påslag Produktens anskaffningspris Köp+ omkostnadspåslag - rabatt (beroende på mängd)

9 2005-10-10Bild 9 Priser  Köpta hjälpmedel: –Anskaffningspris. –Kommunernas påslag finns med i fakturapris.  Hyrda hjälpmedel = individmärkta artiklar. –Produktens kostnad, dvs inga påslag. –Priset anges per månad, men räknas dag för dag hyresmånad och återlämningsmånad. –Kommunernas påslag finns med i fakturapris.


Ladda ner ppt "2005-10-10Bild 1 Prismodell och samverkansavtal  Samverkan inom landstinget och med kommunerna  Definitioner  Varför en ny prismodell?  Nya prismodellen."

Liknande presentationer


Google-annonser