Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare Ändringar gällande fr o m 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare Ändringar gällande fr o m 1."— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare Ändringar gällande fr o m 1 januari 2011

2 Generell titel Etiköverenskommelsen mellan LIF/SKL, historik Etiköverenskommelsen om samverkan mellan läkemedelsföretag och anställda inom sjukvården har funnits sedan 80-talet. Skärpningen i etiköverenskommelsen med dåvarande Landstingsförbundet infördes 1 jan 2005. 50/50-fördelningen av kostnaden för kongressresor central (dvs. LM-företag kan maximalt stå för hela konferensavgiften samt 50 % av kostnaderna för resa, kost och logi). Mindre revidering av etiköverenskommelsen per 1 april 2007

3 Generell titel Revidering av etiköverenskommelsen mellan LIF/SKL Revidering av etiköverenskommelsen LIF/SKL undertecknad i november 2010 av ordförande i LIF:s och SKL:s respektive styrelser. Gäller fr o m 1 januari 2011. Efter mer än 1 års diskussioner lämnade LIF ett slutbud i juli 2010. Detta slutbud accepterades av SKL:s styrelse i november 2010 efter beredning i olika grupperingar inom SKL, bl a förhandlingsgrupp med repr från läkemedelskommittéer och landstingsdirektörsgruppen. Eftersom överenskommelsen är väl förankrad hos landstingen, bör den följas. Inga möjligheter till ytterligare förhandlingar med LIF och enskilda landsting om lokala överenskommelser finns.

4 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen Inledning Sjukvårdshuvudmannen förbinder sig att ensidigt tillämpa avtalets intentioner även vid kontakter med företag som inte som inte är bundna av detta avtal via LIF och på motsvarande sätt förbinder sig företag som ingår i LIF att tillämpa avtalet även vid kontakt med sjukvårdsproducenter som inte är bundna av detta avtal.

5 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 2. Konsultation och uppdrag Rubriken ändrad till Konsultation och uppdrag För uppdrag som utförs i tjänsten ges ersättning till sjukvårdshuvudmannen Mindre språkliga förändringar har också gjorts 3. Produktinformation Skärpta skrivningar att sammankomst bör ske i grupp. Formulering om att produktinformation till enskild kan ske om det finns praktiska skäl är struken

6 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 3. Produktinformation, forts Skärpta skrivningar om att sammankomst utanför arbetstid endast kan ske undantagsvis. I inbjudan ska det framgå att sammankomsten avser produktinformation Det ska framgå om berörd(a) produkt(er) är rekommenderade av berört landsting/berörda landstings läkemedelskommitté(r)

7 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 4. a Terapiinriktad utbildning Terapiinriktad utbildning och vetenskaplig sammankomst nu uppdelat i 2 artiklar, nämligen Terapiinriktad utbildning respektive Vetenskaplig sammankomst och kongress I inbjudan ska det framgå att sammankomsten avser terapiinriktad utbildning Produktinformation får endast förekomma om produktens användning eller villkoren för produktens användning är relevant för utbildningen

8 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 4. b Vetenskaplig sammankomst och kongress Rubriken ändrad till Vetenskaplig sammankomst och kongress I inbjudan ska det framgå vilken typ av sammankomst som avses, d v s vetenskaplig sammankomst eller kongress Kopia av inbjudan till vetenskaplig sammankomst eller kongress ska sändas till läkemedelskommittén

9 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 6. Sponsring Sponsring av t ex planeringskonferenser eller enskild kliniks utbildning ej tillåten. Aktiviteter tillåtna enligt andra delar av etiköverenskommelsen, t ex produktinformation är dock tillåtna. Uppträdande av kända artister, dyrbara måltider, resor och logi är exempel på saker som företag inte kan sponsra specialistföreningar med, i samband med deras sammankomster.

10 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 7. Samarbetsprojekt sjukvård/läkemedelsföretag Med samarbetsprojekt mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag avses projekt som inte berörs under andra avsnitt, projekt avseende t.ex.: administrering av läkemedel avancerad vård i hemmet utbildningsprogram för patienter eller allmänhet utveckling av förskrivarstöd eller uppföljningsverktyg

11 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 7. Samarbetsprojekt sjukvård/läkemedelsföretag forts. Sådana aktiviteter får ske under följande förutsättningar: Skriftligt avtal finns mellan sjukvårdshuvudman och läkemedelsföretag där bland annat ägandet av immaterialrättigheter klargörs Dessa avtal får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretag att tillhandahålla vissa typer av tjänster till en eller flera sjukvårdshuvudmän. Projektplan finns med uppgift om hur projektet ska utvärderas. Projekten redovisas öppet i en samarbetsdatabas som administreras av LIF.

12 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 7. Samarbetsprojekt sjukvård/läkemedelsföretag forts. Sådana aktiviteter får ske under följande förutsättningar, forts: Både hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag bidrar till projektet med resurser såsom ekonomiska medel, material eller arbetstid. Utvärdering av beslutade projekt är önskvärt innan införande av motsvarande aktiviteter sker i större skala Kontaktsökande kring erbjudande från läkemedelsföretag kring dessa typer av projekt ska gå via verksamhetschefen samt läkemedelskommittén för kännedom

13 Generell titel Förändringar i etiköverenskommelsen 9. Marknadsundersökningar Textändringar för att klargöra att läkemedelsföretag kan göra marknadsundersökningar Krav att läkemedelsföretag ska deklarera de marknadsundersökningar man känner till i databas administrerad av LIF


Ladda ner ppt "Överenskommelse om samverkansformer mellan läkemedelsföretag och den offentliga hälso- och sjukvården och dess medarbetare Ändringar gällande fr o m 1."

Liknande presentationer


Google-annonser