Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont - här med fokus på kvalité.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont - här med fokus på kvalité."— Presentationens avskrift:

1 Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont - här med fokus på kvalité

2 Den offentliga sektorns förändring •Från egen regi till upphandling på 30 år; i dag genomförs närmare 19 000 upphandlingar som motsvarar mellan 13 och 18 procent av BNP. •Syftet med konkurrensutsättning och upphandling är att bidra till effektivitetsvinster, dvs. lägre kostnader och/eller högre kvalité. •Ekonomisk teori har mycket att bidra med för att uppnå detta. •Rapportens syfte: Att med ett antal exempel visa hur ekonomisk teori kan användas för att effektivisera offentliga upphandlingar.

3 Upphandling och kvalité •I många situationer vill en offentlig beställare köpa specificerade produkter till lägsta tänkbara kostnad. •Kontorsmateriel •Datorer (stationär eller bärbar, minnesstorlek, processor etc.) •I andra upphandlingar leder det direkt fel att enbart köpa till lägsta pris. •Det finns en latent risk att det kostnadstryck man vill åstadkomma med en upphandling kan uppnås till priset av en sämre kvalitet.

4 Upphandling och kvalitet (forts.) •Innebär att beställaren på förhand måste definiera vad som avses med kvalité; •Tekniska prestanda; •Miljöaspekter •Kundnöjdhet •grad av nytänkande; •estetiska aspekter. •Kvalitetskraven måste också kvantifieras •… och följas upp så att man faktiskt får den kvalitet som beställs.

5 Precisering av pris och kvalité; hur tänker man? InputOutputOutcome InsatsvarorPrimärt resultat Slutligt resultat

6 Vad är målet för verksamheten? InputOutputOutcome InsatsvarorPrimärt resultat Slutligt resultat UndervisningLärare, böcker och lokaler ProvresultatAnställnings- barhet

7 Vad är målet för verksamheten? InputOutputOutcome InsatsvarorPrimärt resultat Slutligt resultat UndervisningLärare, böcker och lokaler ProvresultatAnställnings- barhet ÄldreomsorgPersonal och lokaler VårddygnVälmående/ omsorg VårdPersonal, utrust- ning och lokaler OperationÅtergång till arbete

8 Vad är målet för verksamheten? InputOutputOutcome InsatsvarorPrimärt resultat Slutligt resultat UndervisningLärare, böcker och lokaler ProvresultatAnställnings- barhet ÄldreomsorgVårdare och lokaler VårddygnVälmående/ omsorg VårdPersonal, utrust- ning och lokaler OperationÅtergång till arbete VägbyggeGrus och betong, arbetstid Färdig vägHållbar väg som är bra att köra på (Subventione rad) kollektivtrafik Bussar och förare Linjenät, turtäthet Många resenärer

9 Hur gör man… --- för att upphandlingar och kundvalsmodeller ska bidra till att hålla nere kostnaden utan att kvalitén blir lidande? •Börja med att ta ställning till vilka kvalitetsdimensioner som är viktiga för samhället. •Analysera sambandet mellan insatsvaror, primärt resultat och ett slutligt resultat •Definiera kvalité med detta som utgångspunkt, •… och ta med kvalitetskraven i förfrågningsunderlaget (upphandling) •… i kraven för att vara godkänd som tjänsteleverantör (kundval) •Betala inte ut ersättning utan att kraven är uppfyllda.

10 Olika tekniker i förfrågningsunderlag och kontrakt •Ange minimikrav (”skall-krav”) på dem som ska utföra ett uppdrag •Utbildning •Tidigare erfarenhet •Bestäm vem som ska tilldelas ett kontrakt genom att ange en vikt för pris respektive kvalité •Potatis •Innovativa lösningar (jfr. kommitteer) •Belöningar för goda och avdrag för mindre goda prestationer •Tidtabellhållning på bussar och tåg •Jämn väg med få olyckor •Köpa ”outcome” •Många resenärer •Kort vårdtid utan ytterligare vårdinsatser

11 Tack för uppmärksamheten Jan-eric.nilsson@vti.se


Ladda ner ppt "Jan-Eric Nilsson Offentlig upphandling från forskningens horisont - här med fokus på kvalité."

Liknande presentationer


Google-annonser