Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att styra mot och följa upp mål i offentlig upphandling 2013-11-08 Elisabeth Åkrantz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att styra mot och följa upp mål i offentlig upphandling 2013-11-08 Elisabeth Åkrantz."— Presentationens avskrift:

1 Att styra mot och följa upp mål i offentlig upphandling 2013-11-08 Elisabeth Åkrantz

2 Sid 2 gynnas bla genom rätt kompetens – hos beställare och upphandlare att verksamhetens behov definieras i en behovsanalys att rätt upphandlingsförfarande väljs att upphandling ses som ett strategiskt instrument för att uppnå uppsatta mål ”Den goda affären”

3 Sid 3 Upphandling – vad ska uppnås? Förbättra kvaliteten Öka eller minska volymen (tex servicen till befolkningen) Minska produktionskostnaden/styckpriset (öka produktiviteten) Minska totalkostnaden (budgetkontroll)

4 Sid 4 Hur kan de politiska målen se ut ? Exempel Nöjda resenärer Nöjdhet med ren- hållningen ska öka Lustgasutsläppen ska minska Tillgängligheten för funktionshindrade ska öka Andelen 4-åringar med högt BMI ska minska Tillgång till parkerna ska öka Boklånen ska öka Andelen barn som äter skolmaten ska öka Personalkontinuitet öka i äldrevården

5 Sid 5 Den goda affären – Upphandlingsprocessen Upphandling Avtals- uppföljning Förberedelser Utvärdering och analys r MÅL

6 Sid 6 Mål och behovsanalys Faktorer som inverkar på behovsanalysen: Politiska mål och strategier? Teknik och innovationer? Miljö- och sociala krav? Ekonomiska resurser/budget? Behov och förväntningar?

7 Sid 7 Från mål till krav Vision Strategiska mål Strategier (framgångsfaktorer) Mätetal (mätbara mål)Krav i kravspec.

8 Sid 8 Hur använda upphandlingen som ett styrmedel Krav på leverantörens kvalitets- och miljöledningssystem Krav på varan/tjänsten Ersättningsform Avtalsuppföljning

9 Sid 9 Ersättningsmodeller Tre ersättningsformer: Sätt upp kvalitetsmål för ett tjänsteområde. Ersätt leverantören efter måluppfyllelsen. Rörlig ersättning är direkt kopplad till volymen som levereras. Leverantören får ersättning för ett generellt åtagande oavsett hur mycket som levereras.

10 Sid 10 Ersättningsmodeller Mål som ska uppfyllas: Kvalitet Produktionsvolym Kostnad per volymenhet Kostnadskontroll

11 Sid 11 Vad ska följas upp? För att definiera vad som ska följas upp kan avtalsuppföljning delas in i följande områden: 1. Uppföljning av leverantören (kvalificeringskraven). 2. Uppföljning kraven i kravspecifikationen - Uppföljning av volym och pris. - Uppföljning av kvaliteten 3. Uppföljning och bevakning av övriga avtalsvillkor.

12 Sid 12 Upphandlingsprocessen

13 Sid 13 Hur mäta om målen uppnåtts? A. System- nivå B. Verksamhets- områden C. Avtalsuppföljning D. Leverantörens egenkontroll Tex ökad trygghet Uppfylls strategiska målen ? Hur skiljer sig resultaten åt (för jämförelse)? Uppfyller leverantörerna kraven i avtalet? Utvärdering Uppföljning

14 Sid 14 Sammanfattning 1.Mål och strategier bryts ned till krav på varan/tjänsten 2.Använd rätt ersättningsform för att styra mot målen 3.Följ upp att leverantörerna utför kraven 4.Utvärdera i hur stor utsträckning målen och strategierna uppnås

15 Sid 15 Tack! elisabeth.akrantz@kammarkollegiet.se


Ladda ner ppt "Att styra mot och följa upp mål i offentlig upphandling 2013-11-08 Elisabeth Åkrantz."

Liknande presentationer


Google-annonser