Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälpmedelcentralens nya prismodell Mars 2013 1. Innehåll 1.Sammanfattning 2.Prismodellens mål och grundläggande principer 3.Debiteringsformer 4.Priskalkylering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälpmedelcentralens nya prismodell Mars 2013 1. Innehåll 1.Sammanfattning 2.Prismodellens mål och grundläggande principer 3.Debiteringsformer 4.Priskalkylering."— Presentationens avskrift:

1 Hjälpmedelcentralens nya prismodell Mars 2013 1

2 Innehåll 1.Sammanfattning 2.Prismodellens mål och grundläggande principer 3.Debiteringsformer 4.Priskalkylering 5.Vem ska vara betalare för försäljning med retur? 6.Vad säger beredningsgruppen? 2

3 HMC kommer från och med 1 april 2013 att lansera en ny prismodell •HMC använder i dagsläget en prismodell som infördes 2001 och som bygger på en påläggsmetod •Dagens prismodell är otydlig och svår att arbeta med för att balansera ekonomin och nå nollresultat •Kunder upplever inte rättvis debitering då vissa produkter får bära orimligt stor andel av de indirekta kostnaderna •HMC har arbetat med att ta fram en ny prismodell som bygger på en självkostnadsprincip dvs. varje produkt ska bära sin egen kostnad så långt som möjligt •Den nya prismodellen kommer att implementeras 1 april 2013 3

4 Sammanfattning av grundläggande principer •Självkostnadsprincipen – Varje hjälpmedel ska bära sina kostnader så långt det går •Modellen strävar mot ett noll-resultat på sektornivå – I linje med verksamhetens övergipande mål – Sektorer: Hyra (15 sektorer), Försäljning med retur (1 sektor), Försäljning (1 sektor) •Påvisa avvikelser från noll-resultat – Styrmedel för att nå noll-resultat – Att arbeta med såväl volymer som styckpris istället för enbart intäkter påvisas varför avvikelser uppkommer – Genom att sätta pris per artikel så att varje sektor når noll-resultat möjliggörs även identifikation av vilken/vilka sektorer som avviker •Hög grad av transparens – Supporterar dialog gentemot huvudmän, för enklare kunna förankra förändringar – ABC-inspirerad kalkylmodell  Allokering av indirekta kostnader följer en dokumenterad process där respektive sektor blir tilldelad kostnad baserat på mätbara värden och logik  Direkta kostnader påförs produkten direkt 4

5 Definiering av mål för prismodellen utgick från övergripande verksamhetsmål Urval av Hjälpmedelcentralens övergripande verksamhetsmål • HMC skall ha nollresultat över en 3-års-period • Nöjda förskrivare och brukare • Ständigt arbeta med att förbättra kvalitet • Vi ska hushålla med huvudmännens resurser Se appendix för definitioner • Premiera återanvändning av äldre produkter • Premiera standardprodukter i sortiment • Minska förskrivningar av produkter utanför sortiment där det finns alternativ i sortiment • Privat hyra ska inte ersätta förskrivningar • Begränsa användandet av tilläggstjänster • Öka transparens i prissättning (Tydliggöra produkt och tjänstebeskrivningar) Mål med prismodell och beteenden som ska främjas • 0-resultat på sektornivå över en 3-års period • Påvisa avvikelser från 0- resultat VVX V X = mål för prismodellen = mål att hantera utanför prismodellen (se kommande slides) 5

6 Schablon ersätts med försäljning där pris rabatteras baserat på återanvändning Nuläge: •Inköpskostnader faktureras månadsvis för produkter baserat på fördelning av fjolårets förskrivningar. Kommuner och Landsting hanteras separat •Påslag för intern hantering •Intäkter registreras vid inköp av material medan kostnaden uppstår först då produkten utlevereras Komplikation: •Redovisningsmässiga problem •Svårigheter att budgetera och kalkylera •Inget pris ”up-front” Debitering i nya prismodellen: •Schablonartiklar debiteras som försäljning •Möjlighet att återlämna produkter för rekonditionering •Rabatterat pris på de artiklar som återanvänds •Separat hanterade då de följer en annan process än övriga försäljningshjälpmedel •Nytt namn: Försäljning med retur HyraFörsäljning SchablonTjänster Avser: •Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara hjälpmedel •Ingår i sortiment •Krav på spårbarhet Debiteringsform: •Månadskostnad Avser: •Ej ekonomiskt och/eller ej teknisk rekonditioneringsbara •Hjälpmedel utanför sortiment Debiteringsform •Engångskostnad Avser: •Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara •Ingår i sortiment •Ej krav på spårbarhet Debiteringsform •Månadskostnad Avser: •Enstaka tjänster som exempelvis akuta transporter Debiteringsform •Engångskostnad I samband med ny prismodell kommer rollatorer att flyttas från försäljning med retur till hyra (se appendix för detaljer) 6

7 Sammanfattning av debiteringsformer och dess innehåll * Utöver ordinarie distribution HyraFörsäljning Vid hyra ingår nedan: • Omvärldsbevakning • Upphandling • Inköp • Lagerhållning • Distribution • Returtagning • Rekonditionering • Service • Underhåll • Samråd med brukargrupper • Råd och stöd vid förskrivning • Information/Utbildning • Konsultation • Specialanpassning • Anpassning av hjälpmedel Vid försäljning ingår: • Omvärldsbevakning • Upphandling • Inköp • Lagerhållning • Distribution • Råd och stöd vid förskrivning • Information/Utbildning • Konsultation Vid försäljning med retur ingår även: • Returtagning • Rekonditionering Tilläggstjänster • Akuta transporter • Flytt av hjälpmedel* • Besiktning av hjälpmedel som HMC inte äger • Byte däck och slang Se separata beskrivningar av Tilläggstjänster i Word-format Månadskostnad Engångskostnad (ev. rabatterad) Engångskostnad HyraFörsäljning SchablonTjänster Avser: •Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara hjälpmedel •Ingår i sortiment •Krav på spårbarhet Debiteringsform: •Månadskostnad Avser: •Ej ekonomiskt och/eller ej teknisk rekonditioneringsbara •Hjälpmedel utanför sortiment Debiteringsform •Engångskostnad Avser: •Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara •Ingår i sortiment •Ej krav på spårbarhet Debiteringsform •Månadskostnad Avser: •Enstaka tjänster som exempelvis akuta transporter Debiteringsform •Engångskostnad 7

8 Vissa sektorer får stora prisskillnader vilket resulterar i en annan kostnadsbild för kommuner & landsting 8 Intäkter från kommun/landsting

9 De nya priserna innebär en kostnadsökning för kommuner och en kostnadsminskning för landsting 9 +30% -17% Hyra Försäljning med retur -28% -20% Försäljning +17% -2% Gamla intäkter (HMC) Nya intäkter (HMC) Rollatorer

10 10

11 11

12 12


Ladda ner ppt "Hjälpmedelcentralens nya prismodell Mars 2013 1. Innehåll 1.Sammanfattning 2.Prismodellens mål och grundläggande principer 3.Debiteringsformer 4.Priskalkylering."

Liknande presentationer


Google-annonser