Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hjälpmedelcentralens nya prismodell

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hjälpmedelcentralens nya prismodell"— Presentationens avskrift:

1 Hjälpmedelcentralens nya prismodell
Mars 2013

2 Innehåll Sammanfattning Prismodellens mål och grundläggande principer
Debiteringsformer Priskalkylering Vem ska vara betalare för försäljning med retur? Vad säger beredningsgruppen?

3 HMC kommer från och med 1 april 2013 att lansera en ny prismodell
HMC använder i dagsläget en prismodell som infördes 2001 och som bygger på en påläggsmetod Dagens prismodell är otydlig och svår att arbeta med för att balansera ekonomin och nå nollresultat Kunder upplever inte rättvis debitering då vissa produkter får bära orimligt stor andel av de indirekta kostnaderna HMC har arbetat med att ta fram en ny prismodell som bygger på en självkostnadsprincip dvs. varje produkt ska bära sin egen kostnad så långt som möjligt Den nya prismodellen kommer att implementeras 1 april 2013

4 Sammanfattning av grundläggande principer
Självkostnadsprincipen Varje hjälpmedel ska bära sina kostnader så långt det går Modellen strävar mot ett noll-resultat på sektornivå I linje med verksamhetens övergipande mål Sektorer: Hyra (15 sektorer), Försäljning med retur (1 sektor), Försäljning (1 sektor) Påvisa avvikelser från noll-resultat Styrmedel för att nå noll-resultat Att arbeta med såväl volymer som styckpris istället för enbart intäkter påvisas varför avvikelser uppkommer Genom att sätta pris per artikel så att varje sektor når noll-resultat möjliggörs även identifikation av vilken/vilka sektorer som avviker Hög grad av transparens Supporterar dialog gentemot huvudmän, för enklare kunna förankra förändringar ABC-inspirerad kalkylmodell Allokering av indirekta kostnader följer en dokumenterad process där respektive sektor blir tilldelad kostnad baserat på mätbara värden och logik Direkta kostnader påförs produkten direkt

5 Urval av Hjälpmedelcentralens övergripande verksamhetsmål
Definiering av mål för prismodellen utgick från övergripande verksamhetsmål Urval av Hjälpmedelcentralens övergripande verksamhetsmål HMC skall ha nollresultat över en 3-års-period Vi ska hushålla med huvudmännens resurser Nöjda förskrivare och brukare Ständigt arbeta med att förbättra kvalitet Premiera återanvändning av äldre produkter Premiera standardprodukter i sortiment Minska förskrivningar av produkter utanför sortiment där det finns alternativ i sortiment Privat hyra ska inte ersätta förskrivningar Begränsa användandet av tilläggstjänster Öka transparens i prissättning (Tydliggöra produkt och tjänstebeskrivningar) Mål med prismodell och beteenden som ska främjas 0-resultat på sektornivå över en 3-års period Påvisa avvikelser från 0-resultat V X Se appendix för definitioner V = mål för prismodellen X = mål att hantera utanför prismodellen (se kommande slides)

6 Schablon ersätts med försäljning där pris rabatteras baserat på återanvändning
Hyra Försäljning Schablon Tjänster Avser: Debiteringsform: Krav på spårbarhet Ingår i sortiment Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara hjälpmedel Månadskostnad Debiteringsform Hjälpmedel utanför sortiment Ej ekonomiskt och/eller ej teknisk rekonditioneringsbara Engångskostnad Ej krav på spårbarhet Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara Enstaka tjänster som exempelvis akuta transporter Nuläge: Inköpskostnader faktureras månadsvis för produkter baserat på fördelning av fjolårets förskrivningar. Kommuner och Landsting hanteras separat Påslag för intern hantering Intäkter registreras vid inköp av material medan kostnaden uppstår först då produkten utlevereras Komplikation: Redovisningsmässiga problem Svårigheter att budgetera och kalkylera Inget pris ”up-front” I samband med ny prismodell kommer rollatorer att flyttas från försäljning med retur till hyra (se appendix för detaljer) Debitering i nya prismodellen: Schablonartiklar debiteras som försäljning Möjlighet att återlämna produkter för rekonditionering Rabatterat pris på de artiklar som återanvänds Separat hanterade då de följer en annan process än övriga försäljningshjälpmedel Nytt namn: Försäljning med retur

7 Sammanfattning av debiteringsformer och dess innehåll
Hyra Försäljning Schablon Tjänster Avser: Debiteringsform: Krav på spårbarhet Ingår i sortiment Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara hjälpmedel Månadskostnad Debiteringsform Hjälpmedel utanför sortiment Ej ekonomiskt och/eller ej teknisk rekonditioneringsbara Engångskostnad Ej krav på spårbarhet Ekonomiskt & tekniskt rekonditioneringsbara Enstaka tjänster som exempelvis akuta transporter Hyra Försäljning Tilläggstjänster Vid hyra ingår nedan: Omvärldsbevakning Upphandling Inköp Lagerhållning Distribution Returtagning Rekonditionering Service Underhåll Samråd med brukargrupper Råd och stöd vid förskrivning Information/Utbildning Konsultation Specialanpassning Anpassning av hjälpmedel Vid försäljning ingår: Omvärldsbevakning Upphandling Inköp Lagerhållning Distribution Råd och stöd vid förskrivning Information/Utbildning Konsultation Vid försäljning med retur ingår även: Returtagning Rekonditionering Akuta transporter Flytt av hjälpmedel* Besiktning av hjälpmedel som HMC inte äger Byte däck och slang Se separata beskrivningar av Tilläggstjänster i Word-format Månadskostnad Engångskostnad (ev. rabatterad) Engångskostnad * Utöver ordinarie distribution

8 Intäkter från kommun/landsting
Vissa sektorer får stora prisskillnader vilket resulterar i en annan kostnadsbild för kommuner & landsting Intäkter från kommun/landsting

9 De nya priserna innebär en kostnadsökning för kommuner och en kostnadsminskning för landsting
+30% -17% Hyra Försäljning med retur -28% -20% Försäljning +17% -2% Rollatorer Gamla intäkter (HMC) Nya intäkter (HMC)

10

11

12


Ladda ner ppt "Hjälpmedelcentralens nya prismodell"

Liknande presentationer


Google-annonser