Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning? Gunnar Gustavsson, IBM Mats Eliasson, Framsteg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning? Gunnar Gustavsson, IBM Mats Eliasson, Framsteg."— Presentationens avskrift:

1 Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning? Gunnar Gustavsson, IBM Mats Eliasson, Framsteg

2 Agenda •Olika implementationssätt •Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning •Best Practice MAXIMO •Övriga frågor

3 Allt för vanlig implementation Analys/design Mycket diskussioner runt hur systemet ska sättas upp. IT-avdelningen tycker inte att det nyinköpta systemet möter kraven på vad dem satt upp som policy. Mycket diskussioner med leverantören varför systemet inte klarar av de saker kunden önskar. Verksamheten känner sig överkörd och blir negativt inställda till det nya systemstödet. Utveckla/Implementera Skönt nu är vi igång. Måste snacka med IT, vi får ju inte ut något från systemet. Alla i projektet är slutkörda och orkar inte mer. Ingen fortsatt utveckling. Värdeskapande Vi måste verkligen ha ett nytt system detta går inte längre!

4 Värdebaserad implementation Involvera verksamheten och IT tidigt I processen. Säkerställa rätt arbetsprocesser. Beslutstödsbehov är väldefinierade. Säkerställa framtidens IT-stöd genom en väldefinierad kravspecifikation. Analys/design Färdigställa IT-stöd enligt kravspecifikation Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar. Rätt utbildningsnivå för alla användare. Utveckla/Implementera Säkerställa användandet av de nya systemstöden från dag ett. Mäta utfall mot de uppsatta målen. Starta upp vidareutvecklingen av verksamheten. Värdeskapande

5 Agenda •Olika implementationssätt •Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning •Best Practice MAXIMO •Övriga frågor

6 Tydliggörande av målen  Anläggningstillgänglighet  Förebyggande Underhåll  Underhållskostnad  Strategiskt inköpsarbete  Resursutnyttjande Att gå från reaktivt till proaktivt arbetssätt TaktisktHändelsestyrtStrategiskt Värde  Optimering av förrådsvärde

7 Mål MAGU AB 2008-09 Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT TAK Servicegrad FU/Planering Servicegrad Lagervärde Målområde Specifika mål Tillgänglighet Kost. Effektivitet, Support. Kost. Effektivitet, Support. Planeringsgrad, Anl. prioritet Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet

8 Mål MAGU AB 2008-09 Specifika mål Tillgänglighet Kost. Effektivitet, Support. Kost. Effektivitet, Support. Planeringsgrad, Anl. prioritet Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Ledtid Ramavtal, prisavtal, Ledtid Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Nyckeltal Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag

9 Mål MAGU AB 2008-09 Nyckeltal Processer Anläggning Förebyggande Underhåll Arbetsorder Inköp Förråd Resurser Service desk Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst

10 Agenda •Olika implementationssätt •Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändning •Best Practice MAXIMO •Övriga frågor

11 Anläggning Best Practice områden ArbetsorderhanteringFUFörrådInköpFakturakontrollAutomatisering av flödenSLA

12 Anläggning Best PracticeNyckeltal Anläggningsstatus Andel utrustningar med felklass Allokering av felklasser Arbete / anläggningsprioritet Anläggningsprioritet

13 Arbetsorderhantering Best PracticeNyckeltal Statuskoder AO per AO-Typ AO-Typer Planerade AO / totalt antal AO Beredning av AO Planerat / utfall Tilldelning av AO AO med felkod / totalt antal AO Felkodsrapportering

14 FU – repetetiva arbeten Best PracticeNyckeltal Beredda arbetsinstruktioner Antal tillståndsstyrda FU / samtliga FU Tillståndsstyrt FU Planerat / utfall Uppföljnings AO med felkod Antal uppföljnings AO / antal FU

15 Resurser Best PracticeNyckeltal Resurskategorier Beläggningsgrad Kompetenser Fördelning internt / externt Kalender Verktyg

16 Förråd Best PracticeNyckeltal Reservering av material Uttag reserverat / totalt antal uttag Gemensam artikelkatalog Antal direktuttag / antal uttag Prisavtal Mobil lösning Andel köp mot avtal

17 Inköp Best PracticeNyckeltal Attest av inköp i förväg Ledtid från behov till beställning Alla inköp via inköpsorder Antal inköp mot avtal / inköp totalt Inköpsavtal utöver prisavtal Antal e-handels inköp / inköp totalt E-handel Tjänstekatalog

18 Fakturakontroll Best PracticeNyckeltal E-faktura Antal e-fakturor / Samtliga fakturor Faktura elektroniskt via scanning Antal fakturor som matchar / Samtliga fakturor Attest innan köp Antal fakturor utan IO / Samtliga fakturor

19 IT Service Management Best PracticeNyckeltal Service Desk Antal öppna ticketsSelf Service Antal Self Service tickets / samtliga tickets ITIL Tid för återställande av tjänst

20 SLA Best PracticeNyckeltal Uttalad servicenivå mellan UH och produktion Serviceuppfyllelse Uttalad servicenivå mot entreprenörer

21 Automatisering av flöden Best Practice WorkFlow Eskalering Cron task Rapporter KPI:er

22 Mål MAGU AB 2008-09 Nyckeltal Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Processer Anläggning FU Arbetsorder Inköp Förråd Resurser Service desk Best Practice Felklasser, Anläggn. prioritet Felklasser, Anläggn. prioritet AO-typer, beredning felkodsrapportering AO-typer, beredning felkodsrapportering Kategorier, kompetenser Verktyg, kalender Kategorier, kompetenser Verktyg, kalender Inköpsavtal, alla inköp Via IO Inköpsavtal, alla inköp Via IO Reservering material, Prisavtal, art. katalog Reservering material, Prisavtal, art. katalog Beredda arbetsinstr. Self service ITIL Self service ITIL

23 Frågor ?


Ladda ner ppt "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO implementation/användning? Gunnar Gustavsson, IBM Mats Eliasson, Framsteg."

Liknande presentationer


Google-annonser