Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO? Mårten Ebers Öresundsbrokonsortiet Mats Eliasson, Framsteg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO? Mårten Ebers Öresundsbrokonsortiet Mats Eliasson, Framsteg."— Presentationens avskrift:

1 Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO? Mårten Ebers Öresundsbrokonsortiet Mats Eliasson, Framsteg

2 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

3 Framsteg AB ”Framsteg AB levererar produkter och tjänster inom beslutsstöd och verksamhetsutveckling.” ”Målet är att växa utan att bli stor!”

4 Produkter Actuates rapportplattform används för att bygga webbaserade rapporter från multipla datakällor till krävande informationsanvändare, internt och/eller externt. Pervasives produkter används för integration, migrering samt transformering av data. QlikView från QlikTech är ett komplett system för affärsanalys. Systemet är snabbt att implementera och är lätt att lära sig använda.

5 Verksamhetsutveckling Analys av verksamhets- och IT stöd Verksamhets utvecklingseminarie Utveckling av UH processerna. Projektledning Kravställning Worksshops för UH nyckeltal

6 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

7 IT- Underhållstrappan Haveriorienterat arbete Haveriorienterat arbete Brandkårs- mentalitet Brandkårs- mentalitet Från av- hjälpande till förebyggande Från av- hjälpande till förebyggande Driftsäkerhet Ständiga för- bättringar Ständiga för- bättringar Underhåll och Produktion sätter upp lika mål Underhåll och Produktion sätter upp lika mål Kortsiktigt Långsiktigt Hierarkisk styrning Samarbete Delaktighet Samarbete Delaktighet En kulturförändring för både UH och Produktion! En kulturförändring för både UH och Produktion! Använder anl. register ev. reservdel. Nya planer, FU-ronder, instruktioner Teknisk, ekon. Analys, strategisk Inköp/ materialförs. AO - modulen planering, FU Instruktioner Inköp/ materialförs. Beslutstöds behov ! Anläggning, reservdelslistor arbetsorder Beslutstöds behov ! Anläggning, reservdelslistor arbetsorder Beslutstöds behov ! Rapportstrategi, olika Analysverktyg för organisationen, Sammanfogning av flera databaser Beslutstöds behov ! Rapportstrategi, olika Analysverktyg för organisationen, Sammanfogning av flera databaser

8 Dem olika stegen till affärsnyttan. Analysera verksamheten Säkerställa rätt arbetsprocesser. Systemstödsbehov ska vara väldefinierade. Stödjer dagens system verksamheten? Säkerställa framtidens Verksamhet/ systemstöd genom en väldefinierad kravspecifikation. Analys/design Implementera dem identifierade förändringarna i verksamheten. Komplettera färdigställ IT-stöd enligt kravspecifikation Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar. Implementera Säkerställa arbetsmetoder och de nya systemstöden från dag ett. Mäta utfall mot de uppsatta målen. Starta upp analysen och vidareutvecklingen av verksamheten. Värdeskapande

9 Mål MAGU AB 2008-09 Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT TAK Servicegrad FU/Planering Servicegrad Lagervärde Målområde Specifika mål Tillgänglighet Kost. Effektivitet, Support. Kost. Effektivitet, Support. Planeringsgrad, Anl. prioritet Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet

10 Mål MAGU AB 2008-09 Nyckeltal Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Plan AO/ Totala AO Instr.AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Processer Anläggning FU Arbetsorder Inköp Förråd Resurser Service desk Best Practice Felklasser, Anläggn. prioritet Felklasser, Anläggn. prioritet AO-typer, beredning felkodsrapportering AO-typer, beredning felkodsrapportering Kategorier, kompetenser Verktyg, kalender Kategorier, kompetenser Verktyg, kalender Inköpsavtal, alla inköp Via IO Inköpsavtal, alla inköp Via IO Reservering material, Prisavtal, art. katalog Reservering material, Prisavtal, art. katalog Beredda arbetsinstr. Self service ITIL Self service ITIL

11 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

12 June 2007 Ericsson IKEA HP Oracle ÖSB Produktutveckling Logistik Affärssystem Drift och Underhåll Mårten Ebers

13 June 2007 • Förbindelsen ska vara säker • Förbindelsen ska vara tillgänglig • Den totala anläggningen ska bevara sitt värde över livstiden • Nöjda kunder som betalt för sin passage! Driftenhetens Uppgift

14 June 2007 1. Bidrag till ÖSBs driftsresultat Bidra till lönsamhet 2010 och säkra återbetalningstiden samt reinvesteringskalkylen. 2. Hur utför vi underhåll för att nå bästa totalekonomi? Öka systematiken, kostnadsmedvetenheten och ta fram en Underhållsstrategi. 3. Hur klarar vi en kraftig trafiktillväxt med en hög tillgänlighet? Öka driftsäkerheten och andelen automatkunder. Teknisk Drifts Uppgift

15 June 2007 • Teknisk Drift behöver skapa större fokus på drift och underhåll av förbindelsen MEN IDAG •För lite fokus på drift och underhåll •Arbetsprocesser och rutiner fortfarande anpassade efter ”Bygga Bro” •Administrativa stödsystem för drift och underhåll är inte implementerade på ett sätt som stöder drifts och underhållsarbetet •Dokumentation är spridd över hela organisationen •Beslutsstödet – skörda frukterna Vad vill vi förbättra?

16 June 2007 Underhåll UH-personal Marknad Ledning Ekonomi “Kommunikations Gap”..men talar vi samma språk?

17 June 2007 Var startade vi? Var är vi nu? Vart vill vi komma? Maximo 4.1.1 Utveckla Implementera Utveckla Implementera Driftsäkerhet Processen

18 Så här började det.. Behov av bättre beslutstöd! Behov av bättre beslutstöd!

19 .. och vi konstaterade! Meridian Maximo TC Logg SCADA SESAM Navision

20 Verksamhetsanalys Analysera verksamheten Säkerställa rätt arbetsprocesser. Systemstödsbehov ska vara väldefinierade. Stödjer dagens system verksamheten? Säkerställa framtidens verksamhet/systemstöd genom en väldefinierad kravspecifikation.

21 Uppdraget Syfte: •Syftet med Verksamhetsanalysen Teknisk Drift är att gå igenom befintlig verksamhet och beskriva den önskade framtida situationen för underhållsarbetet på Öresundsförbindelsen och de relaterade affärsprocesserna, samt att beskriva hur det uppgraderade Maximo skall kunna vara ett stöd för de enskilda medarbetarna samt för ÖSB. Samtidigt skall en analys av ÖSB`s befintliga och framtida behov av IT-stöd genomföras. •Dessa olika stöd kommer i huvudsak behöva stödja följande processer i verksamheten. –Beslutstöd för alla verksamheter –Service/Underhåll •Presentera en rekommendation till Öresundsbron hur man ska gå vidare med verksamhet och IT-stöd.

22 Uppdraget HUR MÅR FÖRBINDELSEN? •Säkerhetsmässigt •Ekonomiskt •Miljömässigt

23 Målsättning Gemensamma processer SCADA Maximo Navision IT-stöd Meridian (TC Logg)

24 •Samlade in grundinformation ÖSB UH vision från Driftsavdelningen och Serviceentreprenörer •Genomförde en detaljerad analys av UH-processer per systemansvarsområde •Förberedde önskade scenarier per systemområde •Dokumenterade luckor •Bekräftade framtida UH processer genom arbetsmöten •Prioriterade framtida UH processer Vad har vi gjort?

25 •Generella arbetsprocesser •Beslutsstödsstrategi •Kravspecifikation - Omfattning av grundsystem •Förslag till införandeplan •Gränssnittsstrategi mot andra stödsystem Skapat värde

26 June 2007 Var är vi nu? Utveckla Implementera Utveckla Implementera Processen

27 Handla Upp Uppgradering av Maximo Implementation av de identifierade förändringarna i verksamheten både gällande arbetsprocesser och beslutsstöd. Komplettera färdigställ IT-stöd enligt kravspecifikation Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar.

28 Förslag på tidplan

29 Driftsäkerhet Vart vill vi komma?

30 Underhåll Marknad Ledning Ekonomi UH-personal Skapa totalt värde

31 Agenda Kort om Framsteg Hur säkerställa affärsnyttan med MAXIMO Exempel från Öresundsbron Övriga frågor

32 Frågor ?


Ladda ner ppt "Hur säkerställer vi affärsnyttan med MAXIMO? Mårten Ebers Öresundsbrokonsortiet Mats Eliasson, Framsteg."

Liknande presentationer


Google-annonser