Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra beslutsstöd ökar vinsten!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra beslutsstöd ökar vinsten!"— Presentationens avskrift:

1 Bra beslutsstöd ökar vinsten!
Framsteg AB Workshop 4: Bra beslutsstöd ökar vinsten! Andreas Wickell

2 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo
Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

3 ”Målet är att växa utan att bli stor!”
Framsteg AB ”Framsteg AB levererar produkter och tjänster inom beslutsstöd och verksamhetsutveckling.” ”Målet är att växa utan att bli stor!”

4 Agenturer Actuates rapportplattform används för att bygga webbaserade rapporter från multipla datakällor till krävande informationsanvändare, internt och/eller externt. QlikView från QlikTech är ett komplett system för affärsanalys. Systemet är snabbt att implementera och är lätt att lära sig använda. Pervasives produkter används för integration, migrering samt transformering av data.

5 Framsteg ”the nr 1”

6 Verksamhetsutveckling
Analys av verksamhets- och IT stöd Verksamhets utvecklingseminarier Utveckling av UH processerna. Projektledning Kravställning Worksshops för UH nyckelstal

7 Tillverkande industri
Kunder Bank, finans Telecom Tillverkande industri "Valet grundade sig på att Veolia Transport anser att Framsteg besitter rätt kompetens avseende stöd, kompetens och erfarenhet. Veolia Transport anlitar Framsteg för att de initialt ska genomföra en genomgripande analys av helheten, som sedan blir grund för val av rätt IT/beslutstöd- säger Patrick Sjölin Underhållschef Veolia Transport" TeliaSonera Tele 2 Ericsson PackageFront Sony Ericsson Ericsson systems VOLVO SAAB Husqvarna De Laval Pågen Kronans Droghandel DnB NOR Asset Management Skandiabanken Svensk Exportkredit SC-Finans Ikanobanken eTrade Basindustri Transporter Tjänster "Vi valde Framsteg och QlikView efter en noggrann analys, vilket visade att deras profil ger oss exakt den kvalitet och erfarenhet som vi behöver för att kunna möta de krav som vår verksamhet ställer, säger Peter Andersson, vVD SC-Finans AB." Sandvik AB Perstorp OXO Eka Chemicals Fagersta Stainless LKAB Akzo Nobel Öresundsbron Taxi 020 Pan Nordic Logistics Veolia Transport Strömma Kanalbolaget Busslink COOR service management PriceWaterhouseCoopers COOP Norden HP Wonderware Strålfors

8 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo
Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

9 Beslutsstöd ”Det tar 1/100 sekund att fatta ett beslut men ibland flera veckor att ta fram beslutsunderlaget” - Intentionen med beslutsstöd är att i möjligaste mån eliminera ledtiderna från det att frågan ställs till att svaret ges. - De flesta organisationer jobbar väsentligt mycket mera med att ta fram beslutsunderlag en att faktiskt fatta beslut. - Historiskt så har utvecklingskostnaderna och tiden för att ta fram ett ändamålsenligt beslutsstöd överskridit vinsterna. - Paradigmskiftet som nu utspelar sig i ”beslutsstödsvärlden”, kastar bollen tillbaka till verksamheten… - Nu ligger utmaningen på verksamheten att definiera frågorna som leder till rätt beslut

10 Beslutsstöd är strategi!
Kraven på ekonomiskuppföljning ökar Hur mäts gapet mellan underhållsstrategi och verkligt utfall? Effekterna av kontinuerliga förbättringar på processer och arbetssätt ” Intentionen med beslutsstöd är att i möjligaste mån eliminera ledtiderna från det att frågan ställs till att svaret ges”

11 Så här påverkar vi vinsten!
Förankra Analysera behoven Användarstyrd utveckling Hitta balansen Arbeta effektivt Förankra: det finns två sätt att föra in ett beslutsstöd i verksamheten, antingen intitierat från ledningen eller verksamheten i båda fallen måste det förankras för att ge resultat. Analysera behoven: svara på frågan vilken affärsnytta och mervärde skapar beslutsstödet för företaget samt vilken information behövs för att fatta bra beslut. Användardriven utveckling: Låt verksamheten vara med, det är där informationsbehovet finns. Jobba i workshops och diskutera vilka nyckeltals som styr deras verksamhet. Hitta balansen i projektet: För att lyckas måste gränssnittet vara enkelt och intuitivt samtidigt får man inte begränsa dynamiken, detta är en riktig balansgång. Jobba snabbt: Genom att använda ny teknologi som ger möjlighet till snabb utveckling kan man jobba i många små korta projekt istället för att spendera stor tid på kravspecar etc.

12 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo
Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

13 Analys för Maximo QlikView Server QlikView Analyser+
Analys klient både för web och desktop. QlikView Publisher Analysserver med publisering och rättighetskontroll. QlikView Professional Med ”rätt att högerklicka”. QlikView Enterprise: - För utvecklaren

14 Rapportering i Maximo Actuate iServer Actuate e.Query Actuate e.Report
Webbaserat frågeverktyg för enkel presentation och export av data. Actuate e.Report Rapportverktyg med möjlighet till avancerade utsökningsmöjligheter och full grafik. Actuate e.Spreadsheet Serverbaserad Excel. Genererar .xls filer som resultat. Page Level Security: - Sätter rättigheter på sidor i en rapport

15 Actuate i Maximo NEW! Maximo version Actuate version Verktyg iServer
e.Report e.Query e.Spreadsheet Page Level Security BIRT < 4.x - Yes 5.1 5 5.2 7.1 6.0 8.0 7.0 9.2/Birt Yes/-

16 BIRT?

17 Ny maximo rapportfunktion
Oberoende av Maximoversion Öppen källkod (BIRT) Ingen databas begränsning Grafisk rapportutveckling Färdiga rapportmallar

18 Ny maximo rapportfunktion
OEM Application Actuate iServer ERP Maximo DB

19 Open Source BIRT BIRT = Business Intelligence and Reporting Technology
Open source initiative as part of the Eclipse Foundation Founded, organised and sponsored by Actuate Project launched in October, 2004 Project Goals Next generation, web-centric reporting technology Open and standards based, including open XML design format Foundation for new commercial products in Actuate 9 Tools for Java developers and report developers Ad hoc report design capabilities for business users Flexible and highly interactive reports for end users Rapid adoption of core technology via open source

20 Actuate BIRT Report Technology Family
Actuate BIRT Report Designer Pro Desktop tool for professional IT developers Full power of scripting in Java; Eclipse IDE; and more Actuate BIRT Report Designer Desktop tool for report developers and power users Easier to use; can leverage components created in Pro Actuate BusinessReport Studio Web tool for report creation by business users Simple to use yet powerful template based model Actuate BusinessReport / BIRT Report Interactive Viewer Web tool for exploring and manipulating report documents Answer ad hoc business questions without writing a report

21 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo
Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

22 QlikView mot underhållsdata
Underhåll scorecard Innehåller Nyckeltal AO analys Felstatistik Färdig applikation Snabbt att installera Alla UH-system Byggd i QlikView Browser teknologi

23 DEMO

24 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd är strategi!
Generellt om QlikView QlikView mot underhållsdata Arbetsmetodik med QlikView Sammanfattning

25 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo
Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

26 Sammanfattning Genom ett bra beslutsstöd påverkas den underhållsmässiga och därmed ekonomiska utvecklingen för företaget. “Anläggnings- tillgänglighet” “Underhålls- kostnad”


Ladda ner ppt "Bra beslutsstöd ökar vinsten!"

Liknande presentationer


Google-annonser