Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framsteg AB Workshop 4: Bra beslutsstöd ökar vinsten! Andreas Wickell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framsteg AB Workshop 4: Bra beslutsstöd ökar vinsten! Andreas Wickell."— Presentationens avskrift:

1 Framsteg AB Workshop 4: Bra beslutsstöd ökar vinsten! Andreas Wickell

2 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

3 Framsteg AB ”Framsteg AB levererar produkter och tjänster inom beslutsstöd och verksamhetsutveckling.” ”Målet är att växa utan att bli stor!”

4 Agenturer Actuates rapportplattform används för att bygga webbaserade rapporter från multipla datakällor till krävande informationsanvändare, internt och/eller externt. Pervasives produkter används för integration, migrering samt transformering av data. QlikView från QlikTech är ett komplett system för affärsanalys. Systemet är snabbt att implementera och är lätt att lära sig använda.

5 Framsteg ”the nr 1”

6 Verksamhetsutveckling Analys av verksamhets- och IT stöd Verksamhets utvecklingseminarier Utveckling av UH processerna. Projektledning Kravställning Worksshops för UH nyckelstal

7 Kunder DnB NOR Asset Management Skandiabanken Svensk Exportkredit SC-Finans Ikanobanken eTrade Bank, finans VOLVO SAAB Husqvarna De Laval Pågen Kronans Droghandel Basindustri TeliaSonera Tele 2 Ericsson PackageFront Sony Ericsson Ericsson systems Telecom Tillverkande industri Sandvik AB Perstorp OXO Eka Chemicals Fagersta Stainless LKAB Akzo Nobel Transporter Öresundsbron Taxi 020 Pan Nordic Logistics Veolia Transport Strömma Kanalbolaget Busslink Tjänster COOR service management PriceWaterhouseCoopers COOP Norden HP Wonderware Strålfors "Valet grundade sig på att Veolia Transport anser att Framsteg besitter rätt kompetens avseende stöd, kompetens och erfarenhet. Veolia Transport anlitar Framsteg för att de initialt ska genomföra en genomgripande analys av helheten, som sedan blir grund för val av rätt IT/beslutstöd- säger Patrick Sjölin Underhållschef Veolia Transport" "Vi valde Framsteg och QlikView efter en noggrann analys, vilket visade att deras profil ger oss exakt den kvalitet och erfarenhet som vi behöver för att kunna möta de krav som vår verksamhet ställer, säger Peter Andersson, vVD SC-Finans AB."

8 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

9 Beslutsstöd ”Det tar 1/100 sekund att fatta ett beslut men ibland flera veckor att ta fram beslutsunderlaget”

10 Beslutsstöd är strategi! Kraven på ekonomiskuppföljning ökar Hur mäts gapet mellan underhållsstrategi och verkligt utfall? Effekterna av kontinuerliga förbättringar på processer och arbetssätt ” Intentionen med beslutsstöd är att i möjligaste mån eliminera ledtiderna från det att frågan ställs till att svaret ges”

11 Så här påverkar vi vinsten! Förankra Analysera behoven Användarstyrd utveckling Hitta balansen Arbeta effektivt

12 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

13 Analys för Maximo QlikView Server QlikView Analyser+ –Analys klient både för web och desktop. QlikView Publisher –Analysserver med publisering och rättighetskontroll. QlikView Professional –Med ”rätt att högerklicka”. QlikView Enterprise: - För utvecklaren

14 Rapportering i Maximo Actuate iServer Actuate e.Query –Webbaserat frågeverktyg för enkel presentation och export av data. Actuate e.Report –Rapportverktyg med möjlighet till avancerade utsökningsmöjligheter och full grafik. Actuate e.Spreadsheet –Serverbaserad Excel. Genererar.xls filer som resultat. Page Level Security: - Sätter rättigheter på sidor i en rapport

15 Actuate i Maximo Maxim o version Actuat e version Verktyg NEW! iServere.Repor t e.Querye.SpreadsheetPage Level Security BIRT < 4.x------Yes 5.15Yes --- 5.27.1Yes - 6.08.0Yes 7.09.2/Bir t Yes 8.0BIRTYes/- Yes

16 BIRT?

17 Ny maximo rapportfunktion Oberoende av Maximoversion Öppen källkod (BIRT) Ingen databas begränsning Grafisk rapportutveckling Färdiga rapportmallar

18 Ny maximo rapportfunktion Maximo DB OEM Application Actuate iServer ERP

19 Open Source BIRT BIRT = Business Intelligence and Reporting Technology •Open source initiative as part of the Eclipse Foundation •Founded, organised and sponsored by Actuate •Project launched in October, 2004 • Next generation, web-centric reporting technology • Open and standards based, including open XML design format • Foundation for new commercial products in Actuate 9 • Tools for Java developers and report developers • Ad hoc report design capabilities for business users • Flexible and highly interactive reports for end users • Rapid adoption of core technology via open source Project Goals

20 Actuate BIRT Report Technology Family Actuate BusinessReport / BIRT Report Interactive Viewer Web tool for exploring and manipulating report documents Answer ad hoc business questions without writing a report Actuate BusinessReport Studio Web tool for report creation by business users Simple to use yet powerful template based model Actuate BIRT Report Designer Desktop tool for report developers and power users Easier to use; can leverage components created in Pro Actuate BIRT Report Designer Pro Desktop tool for professional IT developers Full power of scripting in Java; Eclipse IDE; and more

21 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

22 QlikView mot underhållsdata Underhåll scorecard Innehåller Nyckeltal AO analys Felstatistik Färdig applikation Snabbt att installera Alla UH-system Byggd i QlikView Browser teknologi

23 DEMO

24 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd är strategi! Generellt om QlikView QlikView mot underhållsdata Arbetsmetodik med QlikView Sammanfattning

25 Agenda Presentation av Framsteg. Beslutsstöd Beslutsstöd i Maximo Exempel med QlikView mot underhållsdata Sammanfattning

26 Genom ett bra beslutsstöd påverkas den underhållsmässiga och därmed ekonomiska utvecklingen för företaget. “Anläggnings- tillgänglighet” “Underhålls- kostnad”


Ladda ner ppt "Framsteg AB Workshop 4: Bra beslutsstöd ökar vinsten! Andreas Wickell."

Liknande presentationer


Google-annonser