Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framsteg AB Henrik Nyström Affärsområdesansvarig Underhållssystem Framsteg AB Plenum 4. Värdebaserad implementation av Maximo 2012-05-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framsteg AB Henrik Nyström Affärsområdesansvarig Underhållssystem Framsteg AB Plenum 4. Värdebaserad implementation av Maximo 2012-05-31."— Presentationens avskrift:

1 Framsteg AB Henrik Nyström Affärsområdesansvarig Underhållssystem Framsteg AB Plenum 4. Värdebaserad implementation av Maximo 2012-05-31

2 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation –Olika implementationssätt –Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändningen –Best Practice i Maximo Hur genomföra Uppsummering/frågor

3 Vilka är Framsteg? Kundnöjdhet: 5,0 Kundfordringar: 0 kr > 60d Faktureringsgrad: 81 % Nyckeltal IBM QlikTech AB Våra partners COOR McNeil GKN Driveline Köping AB Recipharm Landstinget Dalarna Exempel Maximokunder Grundat 2000 50 Framstegare STHLM, GBG, H-borg Omsättning 50 MSEK Om Framsteg AB 2009 2010 2011

4 Advanced Business Partner, IBM Auktoriserad återförsäljare av Maximo/Tririga Lång, bred och djup kompetens att införa underhållssystem – över 300 projekt levererade till över 80 kunder Verksamhetskompetens Rapport/BI – Actuate, Birt, QlikView Support- och förvaltningsmodell Samarbetsavtal lokalt och internationellt Framsteg och Maximo

5 Framstegs roll

6 Affärsområde Underhållssystem - Vad har hänt senaste året? •Anställt 5 st. Maximokonsulter •Största affärsområdet hos Framsteg •Etablerat en projekt/förvaltningsorganisation •Satsning på Tririga/Fastighetshantering •Koncept - QlikView UH-applikation för Maximo 7

7 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation –Olika implementationssätt –Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändningen –Best Practice i Maximo Hur genomföra Uppsummering/frågor

8 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation –Olika implementationssätt –Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändningen –Best Practice i Maximo Hur genomföra Uppsummering/frågor

9 Allt för ”vanlig” implementation Analys/design • Mycket diskussioner runt hur systemet ska sättas upp. • IT-avdelningen tycker inte att det nyinköpta systemet möter kraven på vad dem satt upp som policy. • Mycket diskussioner med leverantören varför systemet inte klarar av de saker kunden önskar. • Verksamheten känner sig överkörd och blir negativt inställda till det nya systemstödet. Utveckla/Implementera • Skönt nu är vi igång. • Måste prata med IT, vi får ju inte ut något från systemet. • Alla i projektet är slutkörda och orkar inte mer. • Ingen fortsatt utveckling. Värdeskapande ”Vi måste verkligen ha ett nytt system/uppgradera. Detta går inte längre!”

10 Värdebaserad implementation • Involvera verksamheten och IT tidigt i processen. • Säkerställa rätt arbetsprocesser, anl.struktur m.m. • Beslutstödsbehov är väldefinierade. • Säkerställa framtidens IT-stöd genom en väldefinierad kravspecifikation. Analys/design • Färdigställa IT-stöd enligt kravspecifikation • Tätt samarbete med leverantör för att säkerställa framtida uppgraderingar. • Rätt utbildningsnivå för alla användare. Utveckla/Implementera • Säkerställa användandet av de nya systemstöden från dag ett. • Mäta utfall mot de uppsatta målen. • Starta upp vidareutvecklingen av verksamheten. Värdeskapande

11 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation –Olika implementationssätt –Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändningen –Best Practice i Maximo Hur genomföra Uppsummering/frågor

12 Tydliggörande av målen  Anläggningstillgänglighet  Förebyggande Underhåll  Underhållskostnad  Strategiskt inköpsarbete  Resursutnyttjande Att gå från reaktivt till proaktivt arbetssätt TaktisktHändelsestyrtStrategiskt Värde  Optimering av förrådsvärde

13 Målbild Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT Fokusområde Produktion Underhåll Inköp Förråd IT TAK Servicegrad FU/Planering Servicegrad Lagervärde Målområde Ex. Specifika mål Tillgänglighet Kost. effektivitet, Support. Kost. effektivitet, Support. Planeringsgrad, Anl. prioritet Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Ramavtal, prisavtal, Kostnad/pris. Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet

14 Målbild Specifika mål Tillgänglighet Planeringsgrad, Anl. prioritet Planeringsgrad, Anl. prioritet Ramavtal, prisavtal, Ledtid Ramavtal, prisavtal, Ledtid Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Standardisering av artiklar, Lev. säkerhet Ex.Nyckeltal Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Planerade AO / Totala AO Antal AO m. Instr. / Totala AO Antal UAO / FU-rond Planerade AO / Totala AO Antal AO m. Instr. / Totala AO Antal UAO / FU-rond IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag

15 Nyckeltal Processer Anläggning Förebyggande Underhåll Arbetsorder Inköp Förråd Resurser Service desk Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Teknisk tillgänglighet Antal fel/utrustning Antal fel/prioritet Plan AO/ Totala AO Instr. AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet Plan AO/ Totala AO Instr. AO/ Totala AO Antal UO/ FU-rond Anl. prioritet IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans IO avtal/ Totala IO Ledtid behov till beställning Ledtid från best. till leverans Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal artiklar/ varugrupp Artiklar avtal/ Totala artiklar Reservationer/ totala uttag Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Antal öppna tickets. Tid för återställande av tjänst Nyckeltal – Processer

16 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation –Olika implementationssätt –Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändningen –Best Practice i Maximo Hur genomföra Uppsummering/frågor

17 Anläggning Best Practice områden Maximo ArbetsorderhanteringFUFörrådInköpFakturakontrollAutomatisering av flödenSLA

18 Ex. Best Practice ”Arbetsorderhantering” Best PracticeEx. Nyckeltal AO-Typer Planerade AO / Totalt antal AO Beredning av AO Planerat / utfall Tilldelning av AO AO med felkod / Totalt antal AO

19 Resurser Best PracticeNyckeltal Resurskategorier Beläggningsgrad Kompetenser Fördelning internt / externt Kalender Verktyg

20 Förråd Best PracticeNyckeltal Reservering av material Uttag reserverat / totalt antal uttag Gemensam artikelkatalog Antal direktuttag / antal uttag Prisavtal Mobil lösning Andel köp mot avtal

21 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation –Olika implementationssätt –Hur säkerställa affärsnyttan med systemanvändningen –Best Practice i Maximo Hur genomföra Uppsummering/frågor

22 Framstegsmodellen - för underhållsprojekt Projektstyrning Dokumentation Utbildning Planering Prod.- sättning Överlämning till förvaltning Initiera Avsluta Utbildning Genom- lysning Genom- lysning Infrastruktur Konfigurering & utveckling Kvalitetssäkring Genomföra Kartlägga Provdrift Installation Projekt- planering Produktions- sättning Slut- användar- utbildning Projekt initierat Lösning godkänd Projekt avslutat Data- arkitektur Acceptans- test Datamodell Konfigurering & utveckling Mått definierade & testade Datamodell verifierad Lösning framtagen Behörighets- hantering Utveckling Behovs- analys System- test

23 Visualisera nyckeltalen

24 ROI-erfarenheter Maximo Maximo funktionsområden ROI Kundexempel Utrustning (Assets) Upp 3-5% •Reducerat processtiden från 56 till 21 dagar. Ökat utnyttjandet av utrustning. Personalhantering Upp 10-20% •Sparade 40 MSEK genom att bättre allokera rätt personal på rätt typ av underhåll. Garantihantering Upp 10-50%•Identifierade 50% fler garantiärenden Lagerkostnad Ner 5-20% •Sparade 12 MSEK genom att reducera lagerkostnaden pga. bättre analys av lagrets värde/innehåll.

25 Fyra bra tips på vägen - för ett lyckat Underhållssystemsprojekt 1.Var övertydlig med syfte/mål för projektet! Definiera tydligt vad vi vill uppnå (med tydliga nyckeltal) och för vilka målgrupper. 2.Involvera rätt –och engagerade personer För att få en samsyn och nyttja de synergieffekter som finns mellan delar av verksamheten är det viktigt att få med ”alla (UH, Produktion, IT, Ledning) på tåget” 3.Ställ frågan: Är ni nöjda med dagens underhållsrutiner? ex. felupptäkt, arbetsorders, förebyggande underhåll och ständiga förbättringar. Behöver ni därför framförallt ett system som stödjer era etablerade metoder eller vill ni använda det nya systemet som en möjlighet för att förbättra ert arbetssätt? 4.Använd en projektmodell som låter dig dra nytta av utvecklingen i ett kraftfullt och flexibelt UH-system Framsteg har utvecklat ”Framstegsmodellen” vilken bl.a. säkerställer att alla delar av projektet tar hänsyn till kundens verksamhet samt den standardfunktionalitet som finns i Maximo.

26 Agenda Presentation av Framsteg Värdebaserad implementation Hur genomföra Uppsummering/frågor Henrik Nyström Affärsområdesansvarig Underhållssystem Framsteg Ni når mig på: Tel: 010-333 30 43 Email: henrik.Nystrom@framsteg.comhenrik.Nystrom@framsteg.com


Ladda ner ppt "Framsteg AB Henrik Nyström Affärsområdesansvarig Underhållssystem Framsteg AB Plenum 4. Värdebaserad implementation av Maximo 2012-05-31."

Liknande presentationer


Google-annonser