Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENTREPRENADJURIDIK PÅ HSB-BÅTEN DEN 12/9 2011 AB 04 ABT 06 ABK 09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENTREPRENADJURIDIK PÅ HSB-BÅTEN DEN 12/9 2011 AB 04 ABT 06 ABK 09."— Presentationens avskrift:

1 ENTREPRENADJURIDIK PÅ HSB-BÅTEN DEN 12/9 2011 AB 04 ABT 06 ABK 09

2 • Kapitel 1 Omfattning • Kapitel 2 Utförande • Kapitel 3 Organisation • Kapitel 4 Tider • Kapitel 5 Ansvar och avhjälpande • Kapitel 6 Ekonomi • Kapitel 7 Besiktning • Kapitel 8 Hävning • Kapitel 9 Tvistelösning • Kapitel 10 Förenklad tvistelösning

3 • Godkänd Bevisbördan övergår på beställaren • Slutbesiktning Garantitid Resterande ansvarstid • …………………………………………………. • År 0 År 5 År 10 • Fel Dolt, väsentligt fel och vårdslöshet • (icke fackmässigt)

4 FÖRSENING I ENTREPRENADER • Vite per vecka • Skadestånd • Krav ska framställas skriftligen inom tre månader från entreprenadens godkännande

5 FEL KONSTATERAS AV EN BESIKTNINGSMAN • Förbesiktning • Slutbesiktning • Särskild besiktning • Garantibesiktning • Efterbesiktning • Överbesiktning

6 ENTREPRENÖRENS RÄTTIGHET OCH SKYLDIGHET ATT ÅTGÄRDA FEL • Beställaren kan åtgärda på entreprenörens bekostnad om entreprenören inte vill åtgärda fel och det konstateras att entreprenören är ansvarig för felet • Fel ska åtgärdas inom två månader från det att besiktningsmannens utlåtande tillställts entreprenören


Ladda ner ppt "ENTREPRENADJURIDIK PÅ HSB-BÅTEN DEN 12/9 2011 AB 04 ABT 06 ABK 09."

Liknande presentationer


Google-annonser