Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 1 Omfattning Kapitel 2 Utförande Kapitel 3 Organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 1 Omfattning Kapitel 2 Utförande Kapitel 3 Organisation"— Presentationens avskrift:

0 ENTREPRENADJURIDIK PÅ hsb-BÅTEN DEN 12/9 2011
Ab 04 AbT 06 Abk 09

1 Kapitel 1 Omfattning Kapitel 2 Utförande Kapitel 3 Organisation Kapitel 4 Tider Kapitel 5 Ansvar och avhjälpande Kapitel 6 Ekonomi Kapitel 7 Besiktning Kapitel 8 Hävning Kapitel 9 Tvistelösning Kapitel 10 Förenklad tvistelösning

2 …………………………………………………. Godkänd Bevisbördan övergår på beställaren
Slutbesiktning Garantitid Resterande ansvarstid …………………………………………………. År År År 10 Fel Dolt, väsentligt fel och vårdslöshet (icke fackmässigt)

3 FÖRSENING I ENTREPRENADER
Vite per vecka Skadestånd Krav ska framställas skriftligen inom tre månader från entreprenadens godkännande

4 FEL KONSTATERAS AV EN BESIKTNINGSMAN
Förbesiktning Slutbesiktning Särskild besiktning Garantibesiktning Efterbesiktning Överbesiktning

5 ENTREPRENÖRENS RÄTTIGHET OCH SKYLDIGHET ATT ÅTGÄRDA FEL
Beställaren kan åtgärda på entreprenörens bekostnad om entreprenören inte vill åtgärda fel och det konstateras att entreprenören är ansvarig för felet Fel ska åtgärdas inom två månader från det att besiktningsmannens utlåtande tillställts entreprenören


Ladda ner ppt "Kapitel 1 Omfattning Kapitel 2 Utförande Kapitel 3 Organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser