Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Säkerhetsbesiktning av fritidsbåt Kontakta mej för beställning Tel: 0708-43 46 87 /08-560 30 306

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Säkerhetsbesiktning av fritidsbåt Kontakta mej för beställning Tel: 0708-43 46 87 /08-560 30 306"— Presentationens avskrift:

1 1 Säkerhetsbesiktning av fritidsbåt Kontakta mej för beställning Tel: 0708-43 46 87 /08-560 30 306 kjell@liwenborg.se

2 2

3 3

4 4 Uppgift och omfattning  Säkerhetsbesiktningens uppgift är att medverka till en bättre sjösäkerhet genom att erbjuda till en bättre sjösäkerhet genom att erbjuda fritidsbåtägare en periodisk frivillig besiktning. fritidsbåtägare en periodisk frivillig besiktning.  Nytt från 1-4 2004 Rekommenderas att besiktning av båten sker oavsett båtens ålder.  Samt därefter en periodisk återkommande besiktning vart 5:te år  En självriskreducering om 1.000– tillämpas vid sjö- slip- eller brandskada för båt som inom en 5 års period genomgått säkerhetsbesiktning.

5 5 Ansvarsförhållande  Ansvarsförhållandet mellan båtägare och besiktningsman bygger på nedanstående huvudpunkter:  Besiktning kan utföras på för nyttjande rustad båt på land eller sjösatt och riggad.  Besiktning avser båtens kondition ur sjösäkerhetssynpunkt Den avser inte att fastställa båtens värde !.  Ingrepp i båten, för att fastställa olika detaljers kondition ur sjösäkerhetssynpunkt, utförs av båtägaren på dennes ansvar.  Besiktningsmannen har inget ansvar för:  Händelser som inträffar vid båtens nyttjande efter besiktning  Detaljer som förbisetts vid besiktningen, ej heller för skador som uppstått vid handhavande av båten efter besiktningen.

6 6 Hur går besiktningen till, vad kollas?

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 Utlopp Min 19 mm

15 15

16 16

17 17 Statistik Över anmärkningar

18 18 Skrov o Däck

19 19 El systemet

20 20 Gasol, behållare o installation

21 21 Säkerhetsrisker


Ladda ner ppt "1 Säkerhetsbesiktning av fritidsbåt Kontakta mej för beställning Tel: 0708-43 46 87 /08-560 30 306"

Liknande presentationer


Google-annonser