Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett Villabygges kontroller

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett Villabygges kontroller"— Presentationens avskrift:

1 Ett Villabygges kontroller
Framtaget av: Christer Lotzner

2 Ett Villabygges kontroller
När en villa ska byggas ska vissa handlingar ang. kontroll följas. Då du ska igång och bygga hus är det din plikt som Byggherre att utse en kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en oberoende kontrollant som ska följa byggets hela förlopp och göra de olika kontroller som beslutats i Byggsamrådet. För att få stå som kontrollansvarig ska byggnadsnämnden godkänna den tilltänkte och denna ska ha en utbildning och vara akrediterad (godkänd) Byggsamråd är ett möte mellan Byggnadsnämndens inspektörer, byggherren och den tillträdande kontrollansvarige.

3 Ett Villabygges kontroller
Efter det att en kontrollansvarig är utsedd Ska det sammankallas till ett ”SAMRÅDSMÖTE” Det är Byggherren, kontrollansvarig och En inspektör från byggnadsnämnden som deltar. Detta samrådsmöte ska vara för att parterna ska komma överens om vilka kontroller som ska utföras. Dessa punkter ska antecknas på ett protokoll som kallas för ”KONTROLLPLAN” De kontroller som ska utföras är de ”Egenkontroller” som ska utföras och sedan är det även kontroller av ”Sakkunning” vilka är de specialföretag som t.ex. VVs, El, Sotare, Ventilation

4 Ett Villabygges kontroller
Om det är ett monteringsfärdigt hus som ska byggas så börjar kontrollerna redan på planeringsstadiet. Det är s.k. ”Egenkontroller” som ska utföras av de olika leden. Egenkontroll Projektering Egenkontroll Ritningsframställan Egenkontroll Takstolsframställan

5 Ett Villabygges kontroller
Fortsättningsvis så kommer kontrollerna att avlösa varandra. Så när arbetet kommer igång ute på den tänkta tomten så har vi egenkontroller från varje medverkande företag: Efter det att det är schaktat så börjar fyllningsarbetet och då ska det finnas egenkontroll för detta:

6 Ett Villabygges kontroller
Nu har man kommit så långt att nästa steg i kontrollerna är: Egenkontroll av grundarbetet vilket innebär att man ska kontrollera så att de som utfört arbetet ska göra en egenkontroll för att intyga att arbetet är utfört enl. alla principer. Det innebär även att jag som kontrollansvarig ska göra en besiktning innan gjutningen utförs. Sedan fortsätter arbetet och stommen sätts på plats. Då huset är stommrest och tätt ska jag som kontrollansvarig och en inspektör från byggnadsnämnden göra en ”STOMBESIKTNING” där vi går igenom de egenkontrollerna som är gjorda och besiktigar huset.

7 Ett Villabygges kontroller
Nu är byggnationen i sitt slutskede och då kommer underentreprenörer in i rulliansen, även dessa ska göra sina egenkontroller. Även våra golvläggare som gör tätskikt i våtutrymmena gör sina egenkontroller. Vi har våra rörläggare som gör sin.

8 Ett Villabygges kontroller
Snart är huset färdigt och det är dags för en slutbesiktning som ska göras av en oberoende besiktningsman som gör denna besiktning tillsammans med kontrollansvarig, byggmästare, Byggherre och underentreprenörer För att kunden sedan ska få ta sitt nya hem i bruk krävs det att kontrollansvarig tillsammans med inspektör från byggnadsnämnden gör ett s.k. ”SLUTSAMRÅD”. Vilket är att de gör en ytlig besiktning av fastigheten och att den kontrollansvarige överlämnar ett dokument där det står vilka kontrollersom är utförda och att den kontrollansvarige godkänner att fastigheten är redo att tas i bruk….

9 Ett Villabygges kontroller
Framtaget av: Christer Lotzner


Ladda ner ppt "Ett Villabygges kontroller"

Liknande presentationer


Google-annonser