Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bygg.org 1 Standardavtal i byggsektorn  De viktigaste är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK)  Partsammansatt förening bestående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bygg.org 1 Standardavtal i byggsektorn  De viktigaste är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK)  Partsammansatt förening bestående."— Presentationens avskrift:

1 www.bygg.org 1 Standardavtal i byggsektorn  De viktigaste är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK)  Partsammansatt förening bestående av 18 föreningar, företag och myndigheter Bl.a: BYGGHERREFORUM, HSBs RIKSFÖRBUND, LANDSTINGSFÖRBUNDET, RIKSBYGGEN, SVERIGES BYGGINDUSTRIER, FASTIGHETSÄGARNA, VVS- INSTALLATÖRERNA, BANVERKET, FORTIFIKATIONSVERKET, LUFTFARTSVERKET, VÄGVERKET OCH STATENS FASTIGHETSVERK • Krävs enighet, d v s varje medlem har vetorätt, för att genomföra ändringar i BKK:s dokument Entreprenadjuridik

2 www.bygg.org 2 Byggsektorns viktigaste standardavtal  Allmänna bestämmelser för  Byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 04)  Underentreprenader (AB-U 07)  Totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06)  Underentreprenader på totalentreprenad (ABT-U 07)  Konsulttjänster (ABK 96)  Småhusentreprenader (ABS 05)  Köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet (ABM 07) Entreprenadjuridik

3 www.bygg.org 3 SmåhusköpareKonsult Beställare Grossist Leverantör Underentreprenör Entreprenör ABK 96 AB-U 07 ABT-U 07 UE 2004 AB 04 ABT 06 ABK 96 ABM 07 ABS 05

4 www.bygg.org 4Entreprenadformer • Två huvudgrupper 1.Totalentreprenad •Entreprenören svarar för såväl projektering som utförande 2.Utförandeentreprenad •Beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande Entreprenadjuridik

5 www.bygg.org 5Entreprenadformer • Utförandeentreprenad kan delas in i flera grupper: - Delad entreprenad - Beställaren ingår avtal med fler än en entreprenör som i sin tur blir sidoentreprenörer - Generalentreprenad - Beställaren ingår avtal med en entreprenör. Denne kallas Generalentreprenör - Generalentreprenören ingår i sin tur avtal med en eller flera underentreprenörer - Samordnad generalentreprenad - Beställaren ingår avtal med flera entreprenör varav en utses till samordningsansvarig. Därefter överförs avtalen på generalentreprenören Entreprenadjuridik

6 www.bygg.org 6Totalentreprenad BESTÄLLARE TOTAL-E VVS-EMÅLN-E EL-E ABT 06 ABT-U 07 KONSULT ABK 96 Entreprenadjuridik

7 www.bygg.org 7Generalentreprenad VVS-E BESTÄLLARE EL-EMÅLN-E KONSULT AB-U 07 AB 04 ABK 96 GENERAL-E Entreprenadjuridik

8 www.bygg.org 8 Delad entreprenad BESTÄLLARE KONSULT MÅL-ENTREP.BYGG-ENTREP.EL-ENTREP. ABK 96 AB 04 Förekommer att en entreprenör övertar beställarens samordningsansvar för dennes egna och sidoentreprenörers arbete enl. 3 kap. § 9 AB 04. Entreprenören som tar över ansvaret kallas ”huvudentreprenör”.

9 www.bygg.org 9 Entreprenadjuridik Samordnad generalentreprenad Steg 1 (Som en delad entreprenad BESTÄLLARE KONSULT MÅL-ENTREP.BYGG-ENTREP.EL-ENTREP. Steg 2 (Beställaren överlåter sina avtal med övriga entreprenörer till en entreprenör, som därmed blir generalentreprenör.) KONSULTBESTÄLLARE MÅL-ENTREP. BYGG-ENTREP. EL-ENTREP.


Ladda ner ppt "Www.bygg.org 1 Standardavtal i byggsektorn  De viktigaste är framtagna av föreningen Byggandets kontraktskommitté (BKK)  Partsammansatt förening bestående."

Liknande presentationer


Google-annonser