Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE PROFESSIONELL MARKNAD 200 intervjuer med beställare, byggentreprenörer, hantverksföretag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE PROFESSIONELL MARKNAD 200 intervjuer med beställare, byggentreprenörer, hantverksföretag."— Presentationens avskrift:

1 BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE PROFESSIONELL MARKNAD 200 intervjuer med beställare, byggentreprenörer, hantverksföretag och installatörer MAJ 2006

2 UTGÅNGSPUNKTER  Att belysa förutsättningar för att motverka svartarbete  Att bedöma effekter av förslag till åtgärdspaket från byggarbetsgivarna

3 Vilket är det största hindret för att ni ska upptäcka användning av svart arbetskraft? Andel av svar, procent  Förekommer inhyrning av arbetskraft från bemanningsföretag30%  Vet inte hos vem de som utför arbetet är anställda30%  Svårt att kontrollera entreprenörers inbetalningar av skatt och avgifter28% Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB

4 Vilken service vill man ha från Skatteverket för att kunna kontrollera? Andel av svar, procent 1. Information på Internet om obetalda skatter59% 2. Telefonservice för snabba svar på frågor om leverantörer30% 3. Möjlighet att kontrollera var person är anställd26% Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB

5 Önskemål om annan service från Skatteverket  Enkelhet vid kontroller  Checklista på Internet  Möjlighet ställa frågor via e-post

6 De intervjuades förslag till åtgärder Kategorier som förekommer med störst frekvens  Lägre skatter och avgifter för att göra svart arbete mindre lönsamt  Lätt att identifiera alla personer på byggplatsen  Ökad samverkan mellan byggbranschens aktörer, beställare och myndigheter Bas: 200 beställare/entreprenörer Källa: Industrifakta AB

7 Vem anser du har det största ansvaret för att hindra användning av svart arbetskraft? Andel av intervjuade

8 Hur effektiva tror du att följande åtgärder mot svartarbete skulle vara på en tiogradig skala ? Samtliga intervjuade, bas 200 företag

9 SLUTSATSER 1. För långsiktigt uthålliga resultat krävs kontinuerligt och djupgående samarbete mellan alla aktörer inkl. Skatteverket och myndigheter

10 2. 2. Obetalda avgifter/skatter och var en person är anställd mest önskvärd information SLUTSATSER

11 3. 3. Byggentreprenör och beställare har störst ansvar att hindra användning av svart arbetskraft SLUTSATSER

12 4. 4. Sänkta avgifter och skatter skulle motverka svartarbete SLUTSATSER

13 5. 5. Föreslagna åtgärder bedöms ge god effekt mot svartarbete SLUTSATSER

14 6. 6. Tydlig identifiering av personer på arbetsplatsen viktigaste åtgärd SLUTSATSER


Ladda ner ppt "BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE PROFESSIONELL MARKNAD 200 intervjuer med beställare, byggentreprenörer, hantverksföretag."

Liknande presentationer


Google-annonser