Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

JUNI 2008 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975. UPPLÄGGNING AV STUDIEN Ca 350 intervjuer med följande kategorier:  Allmännyttiga bostadsbolagca 160.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "JUNI 2008 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975. UPPLÄGGNING AV STUDIEN Ca 350 intervjuer med följande kategorier:  Allmännyttiga bostadsbolagca 160."— Presentationens avskrift:

1 JUNI 2008 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975

2 UPPLÄGGNING AV STUDIEN Ca 350 intervjuer med följande kategorier:  Allmännyttiga bostadsbolagca 160  Privata fastighetsägareca 60  Förvaltare av bostadsrätterca 20  Myndigheter, forskare och andra sakkunniga ca 20  Industrifaktas fastighetsägarpanel100

3 POLITISKA OCH EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR  Hög ekonomisk tillväxt  Strukturförändringar på arbetsmarknaden  Urbanisering  Arbetskraftsinvandring  Befolkningstillväxt

4 UTFORMNING AV LÄGENHETER UNDER PERIODEN  Genomgående lägenheter  Flertalet lägenheter har balkong eller uteplats  Vanligt med separat toalett och badrum  Rymliga, välplanerade och välutrustade lägenheter, även med dagens mått  Gott om garderober och förvaringsutrymmen  Plast och klenare konstruktioner med kortare livslängd ökade i användning

5

6

7

8

9

10

11

12 En grov beräkning av kostnaden för renoveringen av rekordårens bostäder baserat på i storleksordningen 650.000 lägenheter och med ovanstående åtgärder skulle innebära en kostnad på åtminstone 300 miljarder kronor, exklusive utvändig försörjning av el/VA/värme.

13 INTERVJUADE FASTIGHETSBOLAGS BESTÅND OCH RENOVERINGSBEHOV

14 RENOVERINGSBEHOV

15

16

17 PRIORITERINGAR

18

19

20

21

22

23

24

25

26 TÄNKBARA FORMER FÖR ATT UNDERLÄTTA FINANSIERING SOM FRAMKOMMIT I SAMBAND MED INDUSTRIFAKTAS STUDIE  Riktat statligt stöd för t ex energirelaterade åtgärder med stort samhällsekonomiskt värde eller nödvändiga för att begränsa klimateffekter.  Möjlighet till skattefri fondering för vissa typer av investeringar.  Lägre beskattning av byggnader som uppfyller krav på effektiv energianvändning.  Statliga kredit- och eller räntegarantier.  Finansiering via bostadsobligationer eller fonder med statliga garantier som ger samma villkor för alla ägare av hyresbostäder.  EPC, Energy Performance Contracting, som i princip innebär att beställaren betalar enligt en överenskommen plan i takt med besparingen  Nya ”partneringbaserade” finansieringssamarbeten av liknande typ som EPC.


Ladda ner ppt "JUNI 2008 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975. UPPLÄGGNING AV STUDIEN Ca 350 intervjuer med följande kategorier:  Allmännyttiga bostadsbolagca 160."

Liknande presentationer


Google-annonser