Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar 090407.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar 090407."— Presentationens avskrift:

1 Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar 090407

2 Slutförvarsprogrammet Östhammars kommun SFR Anställda i dag: 30 Utbyggnad SFR (planerad) Investering: 1 miljard Drift o underhåll: 2,3 miljarder Anställda bygge: 50-250, Drift: befintlig Oskarshamns kommun Clab Anställda: 100 Inkapslingsanläggning (planerad) Investering: 2,3 miljarder Drift o underhåll: 2,8 miljarder Anställda bygge: ca 300, Drift: ca 30 Återstår att lokalisera till någon av kommunerna: Kapselfabrik Investering: 200-300 miljoner Drift o underhåll: 7,7 miljarder Anställda bygge: 10-50, Drift: ca 25 Kärnbränsleförvaret Investering: 12 miljarder Drift o underhåll: 12 miljarder Anställda bygge: 100-500, Drift: ca 225

3 Vägen fram till samarbetsavtal Brev från kommunerna oktober 2007 Samarbetsavtal mellan kommunerna april 2008 Avsiktsförklaring SKB och SKB:s ägare november 2008 Gemensamt samarbetsavtal april 2009 Gemensam styrgrupp tillsätts för löpande genomförande av utvecklingsinsatser

4 Motiv för avtalet •Oskarshamn och Östhammar tar ett stort ansvar för en nationellt viktig fråga. •Kärnavfallshantering fortgår i båda kommunerna under ytterligare minst 50 år. •OKG:s och Forsmarks kärnkraftverk kommer att vara beroende av ett fungerande näringsliv i flera decennier. •Utvecklingsinsatser i kommunerna skapar ännu bättre förutsättningar för kärnkraftsindustrins verksamheter –Relevant utbildning –Lättare att rekrytera –Förbättrad infrastruktur –Stärkt lokalt näringsliv  Bidrar i förlängningen till ännu bättre förutsättningar för ett genomförande av ett säkert slutförvar.

5 Avtalet i korthet •Ambitionen är att skapa mervärden i kommunerna om två miljarder kronor med tonvikt på perioden efter tillstånd för att få uppföra en slutförvarsanläggning. •Dessa mervärden ska fördelas så att cirka 75 procent infaller i den kommun som inte väljs som plats för slutförvaret och cirka 25 procent infaller i den kommun som väljs. •Särskild utfästelse om 150 miljoner kronor år 2010 - 2015 i infrastruktursatsningar i den kommun som inte väljs för slutförvaret. •Utvecklingsinsatser kommer att genomföras av såväl SKB som dess ägare och medfinansiärer i nära samarbete med kommunerna.

6 Avtalets innehåll •Bakgrund •Omfattning av mervärden m m •Genomförande •Organisation, beslutsordning m m •Kommunikation m m •Ikraftträdande av Samarbetsavtalet m m •Bilagor: 1. Mervärdesinsatser i kommunerna 2. Principer för beräkning av mervärden

7 Bilaga 1: Mervärdesinsatser i kommunerna •Besöksanläggning •Infrastruktur •Näringslivsutveckling •Spin Off •Utbildning och kompetens •Breddning av arbetsmarknaden •Vidareutveckling av SKB:s laboratorier i Oskarshamn •Huvudkontorsfunktioner •Kapselfabrik •Energiproduktion •Särskilda satsningar inom energiområdet •Ersättning till Kommunerna för medverkan i mervärdesinsatsernas planering och genomförande

8 Bilaga 2: Principer för beräkning av mervärden •Syftar till att ge ledning i hur parterna ska bestämma värdet av mervärdesinsatser

9 Utvecklingsinsatser skapar mervärden •De insatser som prioriteras är sådant som ger hög utväxling per investerad krona –Nya jobb –Utbildning –Företagande –Infrastruktur

10 Ett arbete vi gör tillsammans •Gemensam styrgrupp bereder och utvärderar varje utvecklingsinsats för sig. •Styrgruppen stöds av ett kansli som upprättas efter platsval. •Effekterna av insatserna värderas gemensamt. •Innehåll och omfattning ska överenskommas när platsvalet är genomfört. •Styrgruppen beslutar om varje insats baserat på projektförslag som anger kostnader, tidsplan och beräkningar av de mervärden som förväntas.

11 Styrgrupp •Ordförande, vice ordförande, vd SKB •Kommunstyrelseordföranden i Oskarshamn och Östhammar •Beslut i enighet (huvudregel) eller kvalificerad majoritet 11


Ladda ner ppt "Samarbetsavtal om utvecklingsinsatser i Oskarshamn och Östhammar 090407."

Liknande presentationer


Google-annonser