Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vindenergi Väst AB (publ) (VeVAB). Allmän information om VeVAB •Grundades 1990 och har sitt säte i Uddevalla kommun. •Har idag ett aktiekapital på 4,8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vindenergi Väst AB (publ) (VeVAB). Allmän information om VeVAB •Grundades 1990 och har sitt säte i Uddevalla kommun. •Har idag ett aktiekapital på 4,8."— Presentationens avskrift:

1 Vindenergi Väst AB (publ) (VeVAB)

2 Allmän information om VeVAB •Grundades 1990 och har sitt säte i Uddevalla kommun. •Har idag ett aktiekapital på 4,8 miljoner kronor fördelat på 4 500 A-aktier och 43 968 B-aktier. •Bolaget har idag cirka 445 aktieägare. •VeVAB äger och driver 3 st vindkraftverk: –Molly (500 kW Vestas) på Mollösund, sedan 1993 –Sophie (500 kW Vestas) på Hogenäset, sedan 1995 –Gerda (1000 kW Nordic Wind Power) nära Oskarström, sedan 2002 –Den totala produktionen är ungefär 3700 MWh per år (vilket motsvarar årsförbrukningen för ca 185 eluppvärmda villor eller förbrukningsel för ca 750 hushåll).

3 Affärsplan •Visioner –Att bygga och förvärva vindkraftverk för produktion och försäljning av elenergi. –Att nyetableringar sker med lokal förankring. •Mål –Att installera vindkraftverk inom de närmsta 5 åren och därmed öka den vindgenererade elenergin till minst 30 GWh/år. –Att över tid generera en vinst om minst 8% räknat som avkastning på eget kapital. •Resurser –Finansiering via egna medel, nyemissioner och andelsägande. –En heltidsanställd VD. –Medel avsätts för löpande underhåll och service.

4 Projektportföljen – Lejdeberget •Projekt Lejdeberget har kommit längst i tillstånds- processen. –Bygglov beviljat sommaren 2008. Omfattning maximalt 4 verk om vardera 2-3 MW installerad effekt. Förväntad produktion ca 20- 24 000 MWh/år. –Sommaren 2008: Förhandling med leverantör av verk. –2010-2011: Uppförande av verk och idriftsättning.

5 Projektportföljen – Nordmanneröd •Bygglovsansökan inlämnad under 2008 för 2 verk på maximalt 2-3 MW vardera. •Placering är strax nordöst om Uddevalla •Platsen ingår i kommunens översiktsplan som utpekat område för vindkraft. •Bygglovsprövning och miljöprövning pågår och beslut kan förväntas inom ett år.

6 Projektportföljen – Bokenäset Stale •3 eller 4 verk på vardera cirka 2-3 MW planeras. •Bygglovsansökan till kommunen är inlämnad under december 2006. •Området är ett så kallat kapitel 4 projekt vilket innebär att det finns ett riksintresse. •Kan antas att ansökan kommer att extra lång tid till beslut.

7 Projektportföljen – Hogenäset •Vi har erhållit tillstånd från försvaret för ett verk och väntas erhålla ytterliggare tillstånd för ett verk, vardera på ca 850 kW. •Ansökan om markupplåtelse är inlämnad till kommunen sedan tidigare. Bygglovsansökan kommer att inlämnas så fort markupplåtelseavtal erhålls. •Kommunalt arbete med översiktsplanen pågår och skall vara klar våren 2009.

8 Projektportföljen - Västtången •Tillstånd från försvaret för byte av vårt befintliga verk, Molly, till ett större verk har erhållits. Projektering av byte för utbyte av Molly pågår. •För övriga etableringar i området har vi i dagsläget inga tillstånd klara, men vi arbetar vidare.

9 Projektportföljen – Askum Backa •Bygglovsansökan inlämnad för två verk på vardera ca 1 MW. •Kommunalt arbete med översiktsplanen för vindkraft pågår och beslut beräknas våren 2009.

10 Kontakt •VD: –Lars Haglund0523–157 50070–314 86 66 •Styrelseordförande: –Göran Berggren070–271 34 50 •Administration: –Vindenergi Väst AB Junogatan 1 451 42 Uddevalla tfn 0522-104 05 eller via info@vevab.se •Hemsida: –www.vindenergivast.se


Ladda ner ppt "Vindenergi Väst AB (publ) (VeVAB). Allmän information om VeVAB •Grundades 1990 och har sitt säte i Uddevalla kommun. •Har idag ett aktiekapital på 4,8."

Liknande presentationer


Google-annonser