Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOMA-programmet Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOMA-programmet Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet."— Presentationens avskrift:

1 LOMA-programmet Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet

2 LOMA-programmet VD VerksamhetsstödMKB & Samhällskontakter Kärnteknisk säkerhet SKB:s Organisation Drift PlatsundersökningarTeknik Loma

3 LOMA-programmet Låg- och medel- aktivt avfall Stab Loma:s Organisation Avfall och forskningAvveckling Nya anläggningar

4 LOMA-programmet Pågående projekt •Komplettering FUD-2007, inlämnas mars 2009 •SFR-utbyggnad •Utformning av SFL •Härdprojekt – mellanlagring av härdkomponenter •Rivningsstudier •Friklassning av radioaktivt avfall •”Loma-forskning”: C-14, svårmätta nuklider, komplexbildning, betongdegradering

5 LOMA-programmet Avveckling och rivning av kkv •Anläggningsspecifika rivningsstudier genomförs i SKB:s regi i nära samarbete med anläggningsägarna. •Platsspecifika strategier för avvecklingen tas fram i samråd med respektive anläggningsägare. Underlag för studierna lämnas av respektive anläggning. •Avfallsvolymer och nuklidinnehåll krävs för planering av utbyggnaden av SFR •Uppskattning av kostnaderna på reaktor- och anläggningsnivå erfordras för avsättningar till Kärnavfallsfonden

6 LOMA-programmet Friklassning av material, utrymmen och byggnader •Bakgrund: SSI:s förslag till föreskrift för friklassning, 2006 •Målsättning: Gemensam industripraxis för friklassning •Genomförande: Industrigemensamt projekt startade 2006 med SKB som sammanhållande. Styrgrupp bestående av industrins Strålskyddsföreståndare. Arbetsgrupper med deltagande av experter från industrin (ca 20 pers.) •Dagsläget: Koncept finns och nu avvaktas SSM:s reviderade förslag till föreskrift varefter konceptet anpassas till föreskriften och ges ut som SKB-rapport. SSM:s tidsplan oklar.

7 LOMA-programmet Utbyggnad SFR Tidsplan •Ansökan om utbyggnad etapp I enligt KTL och Miljöbalken, 2013 •Utbyggnad, Etapp I klar för att ta emot avfall, 2020 •Utbyggnad, Etapp II klar för att ta emot avfall omkring 2040 (beroende på utbyggnadsstrategi).

8 LOMA-programmet Planerad SFR-utbyggnad

9 LOMA-programmet Slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall SFL •Forskningsledare SFL anställd sedan november 2008. •Tydligt forskningsprogram klart till FUD 2010. •Förstudie med preliminär utformning och säkerhetsvärdering, 2013. •Säkerhetsanalys, 2016.

10 LOMA-programmet Projekt Härd •Vad? •Långlivat låg- och medelaktivt avfall (=interna delar som sitter nära härden (< ca 1 m) (s.k. ”härdskrot”) •Driftavfall (ej rivningsavfall) •Inga styrstavar i detta skede •Varför? •Effekthöjningarna ger stora mängder härdkomponenter •Bassängerna på kkv är ”fulla” •Billigare med torr gemensam mellanlagring •Minskar belastningen på Clab

11 LOMA-programmet Vad ska göras i projektet (exempel)? •Konstruktion och tillverkning av BFA tankar •Konstruktion och tillverkning av utrustning för hantering av härdkomponenter och BFA tankar på verken. -Fyra olika BFA tankar m kassetter -Lyftok och strålskärmshuvar

12 LOMA-programmet SFR

13 LOMA-programmet C-14 •Krav på kompletterande program •Syfte: verifiera upptagsfaktorer, bättre kunskap om tillförsel av C-14 till SFR •Provtagning och mätningar •Etablerande av mätningar på Ringhals – gemensam kraftverksresurs •PWR – reaktorreningssystem (system 334) •BWR – kondensatreningssystem (system 332) •F1/F2 krav på studie map upptag på karboxylatjonbytarmassa

14 LOMA-programmet Licensiering av nya/förändrade avfallstyper/processer •Nödvändigt med relevanta beskrivningar •Stödjande undersökningar •Referenser •Tillräckligt med underlag rörande processer, radionuklider, kemi och materialdata •Exempel på påverkan; komplexbildare, val av konditioneringsmetoder, avfallsbehållare, mätnoggrannhet, vikt m.m.

15 LOMA-programmet Avfallskollin

16 LOMA-programmet LOMA Låg- och Medelaktivt Avfall Omfattar idag •Driftavfall från kärnkraftverken (stöd till Avdelning Drift och kkv, och uppföljning av kkv) •Slutförvaring av kortlivat avfall - SFR •Mellanlagring av långlivat avfall - Clab, BFA •Kostnadsberäkningar och planering för avveckling av kärntekniska anläggningar och förvaring av rivningsavfallet •Forskning inom området Loma •Internationella kontakter •Avfall från sjukvård, forskning och industri (via Studsvik) •Slutförvaring av rivningsavfall – SFR utbyggnad •Slutförvaring av långlivat avfall - SFL


Ladda ner ppt "LOMA-programmet Låg- och medelaktivt avfall Loma-programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser