Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Carl Sommerholt Kommunikationschef Vattenfall Kärnkraft

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Carl Sommerholt Kommunikationschef Vattenfall Kärnkraft"— Presentationens avskrift:

1 Carl Sommerholt Kommunikationschef Vattenfall Kärnkraft
Europadagen Gimo Herrgård 8 maj 2012: Kärnkraften i framtiden – ur ett Forsmarksperspektiv Carl Sommerholt Kommunikationschef Vattenfall Kärnkraft 1

2 Vattenfall Affärsområde Kärnkraft
Medarbetare ~ 4,400 Forsmark 1100 Råcksta 95 SKB 260 SQC 16 SVAFO 40 Ringhals & Barsebäck 1600 KSU 290 Brunsbüttel 350 SKB 200 VENE 130 Krümmel 350 2

3 Kok- och tryckvattenreaktorer
BWR Kokvattenreaktor Vatten kokar inuti reaktorn Ångan separeras i reaktortankens övre del Tryck: 70 bar Reaktorn kontrolleras med vattenflödet PWR Tryckvattenreaktor Ånga genereras utanför reaktorn Vattnet förs under hög temperatur och högt tryck till ånggeneratorn Tryck: 150 bar Forsmarks kärnkraftverk Ringhals kärnkraftverk

4 Arbete med stresstester 2011 – 2012
Resurser tillsätts omedelbart för att utföra stresstester Analysteam hos tillståndshavarna Ringhals, Forsmark och SKB Processen samordnas av stabsorganisationen på Affärsområde Kärnkraft Tidiga bedömningar Redan första analyser ~2 veckor pekade på intressanta områden för vidare uppföljning Inga omedelbara slutsatser framkom som hade att göra med löpande drift av Vattenfalls kärnkraftverk Bedömningar i s m rapporteringen av stress tester Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM): Svensk kärnkraft är robust Senast 15 september 2012 ska svenska tillståndshavare komplettera sin rapportering till SSM med handlingsplaner avseende tåligheten mot jordbävningar, översvämningar och extrema väderförhållanden samt långvarig förlust av elförsörjning, värmesänka, stärkt beredskap och förberedda åtgärder för att ta hand om svåra haveriförlopp

5 Kärnkraft ur ett Forsmarksperspektiv
16% av världens energiproduktion 2010 – mer än 25% I 16 länder Utgör c:a 25% av EU:s basel, 163 kärnkraftverk 25% av Vattenfalls samlade elproduktion Säkerheten först! Radioaktivt avfall och använt kärnbränsle måste omhändertas på ett ansvarsfullt sätt Svenska kommuner som Östhammar internationellt uppmärksammade

6 Kärnkraft och olika generationer av anläggningar
Generation IV omfattar 6 koncept för framtida kärnkraft: SFR, LFR, GFR, HTR, SCWR, MSR Generation IV International Forum (GIF) har 13 medlemmar: Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Frankrike, Sydkorea, Ryssland, Sydafrika, Schweiz, England, USA, Japan, Euratom

7 Generation V – längre in i framtiden?
Fusionsreaktorer? ITER

8 Framtidsvision i Forsmark – SKB:s slutförvar för använt kärnbränsle

9 Två frågor till er Fråga #1:
Hur många olika reaktorkoncept talar vi i allmänhet om då vi refererar till Generation IV? 4 6 8 Fråga #2: När det gäller s k saltsmältareaktorer (Molten Salt Reactors – MSR): Vilket av följande tre påståenden är korrekt? Erfarenheter finns att hämta från försök: Med reaktorer i ubåtar? Vid amerikanska Lawrence Livermore National Laboratory? Med en reaktor som flygplansmotor?


Ladda ner ppt "Carl Sommerholt Kommunikationschef Vattenfall Kärnkraft"

Liknande presentationer


Google-annonser