Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkerhetsrisker vid svenska kärnkraftverk Rolf Lindahl, Greenpeace.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkerhetsrisker vid svenska kärnkraftverk Rolf Lindahl, Greenpeace."— Presentationens avskrift:

1

2 Säkerhetsrisker vid svenska kärnkraftverk Rolf Lindahl, Greenpeace

3 Säkerhetsrisker vid svenska kärnkraftverk Rolf Lindahl, Greenpeace

4

5

6 Strålsäkerhetsmyndigheten: Säkerhets- och strålskyddsreglerna för kärnkraften i Sverige är till för att skydda miljön, allmänheten och de som arbetar i kraftverken mot strålning. Kärnkraftverken är därför konstruerade så att de ska vara mycket driftsäkra. Det finns flerdubbla säkerhetssystem som ska fungera oberoende av varandra. Inom kraftverken finns flera barriärer (skydd) som ska hindra att strålning och radioaktiva ämnen läcker ut – även om det händer en allvarlig olycka.

7 Strålsäkerhetsmyndigheten: Säkerhets- och strålskyddsreglerna för kärnkraften i Sverige är till för att skydda miljön, allmänheten och de som arbetar i kraftverken mot strålning. Kärnkraftverken är därför konstruerade så att de ska vara mycket driftsäkra. Det finns flerdubbla säkerhetssystem som ska fungera oberoende av varandra. Inom kraftverken finns flera barriärer (skydd) som ska hindra att strålning och radioaktiva ämnen läcker ut – även om det händer en allvarlig olycka. Vattenfall Att en allvarlig olycka skulle ske är mycket osannolikt, inte minst i Sverige som har höga krav på säkerheten.

8 Strålsäkerhetsmyndigheten: Säkerhets- och strålskyddsreglerna för kärnkraften i Sverige är till för att skydda miljön, allmänheten och de som arbetar i kraftverken mot strålning. Kärnkraftverken är därför konstruerade så att de ska vara mycket driftsäkra. Det finns flerdubbla säkerhetssystem som ska fungera oberoende av varandra. Inom kraftverken finns flera barriärer (skydd) som ska hindra att strålning och radioaktiva ämnen läcker ut – även om det händer en allvarlig olycka. Vattenfall Att en allvarlig olycka skulle ske är mycket osannolikt, inte minst i Sverige som har höga krav på säkerheten. E.ON Säkerheten kring reaktorn är hög, det finns säkerhetssystem som ser till att det inte kan gå fel. Hela verksamheten präglas av en mycket hög säkerhetsmedvetenhet hos medarbetarna, man talar till och med om en säkerhetskultur.

9

10

11 Riskabla reaktorer ”De omfattande moderniserings- och effekthöjningsprojekt som pågår kan även i framtiden komma att medföra stora påfrestningar på kärnkraftsföretagens organisationer, vilket kan leda till brister i deras säkerhetsarbete.” Strålsäkerhetsmyndighetens omvärldsanalys 2010 ”De omfattande moderniserings- och effekthöjningsprojekt som pågår kan även i framtiden komma att medföra stora påfrestningar på kärnkraftsföretagens organisationer, vilket kan leda till brister i deras säkerhetsarbete.” Strålsäkerhetsmyndighetens omvärldsanalys 2010 • SSM ser exempel på att viljan att starta elproduktion och pröva ny högre effekt har haft negativ påverkan på säkerhetsarbetet och därmed säkerheten • OKG har under flera år nedprioriterat adekvat service på O1:s dieselgeneratorer. Skälet har varit kostnaden och SSM ser allvarligt på OKG:s förhållningssätt till säkerhetsfrågan Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012, SSM • SSM ser exempel på att viljan att starta elproduktion och pröva ny högre effekt har haft negativ påverkan på säkerhetsarbetet och därmed säkerheten • OKG har under flera år nedprioriterat adekvat service på O1:s dieselgeneratorer. Skälet har varit kostnaden och SSM ser allvarligt på OKG:s förhållningssätt till säkerhetsfrågan Samlad strålsäkerhetsvärdering 2012, SSM SÄRSKILD TILLSYN Särskild tillsyn är ett beslut som Strålsäkerhetsmyndigheten fattar när bristerna i en verksamhet är så allvarliga att myndigheten bedömer att extra tillsyn krävs. Särskilda säkerhetsgranskningar genomförs av myndigheten och tillståndshavaren måste redovisa vilka åtgärder som vidtas för att komma till rätta med bristerna. SÄRSKILD TILLSYN Särskild tillsyn är ett beslut som Strålsäkerhetsmyndigheten fattar när bristerna i en verksamhet är så allvarliga att myndigheten bedömer att extra tillsyn krävs. Särskilda säkerhetsgranskningar genomförs av myndigheten och tillståndshavaren måste redovisa vilka åtgärder som vidtas för att komma till rätta med bristerna. ”Kontroll är bra, förtroende bättre” Lars Olov Höglund om Strålsäkerhetsmyndighetens arbetssätt ”Kontroll är bra, förtroende bättre” Lars Olov Höglund om Strålsäkerhetsmyndighetens arbetssätt  Åldrande reaktorer  Moderniseringar och effekthöjningar  Bristande säkerhetskultur  Bristande kontrollverksamhet  Brister vid extrema väderhändelser - Otillräckligt jordbävningsskydd - Bristfälligt översvämningsskydd - Bristande haveriberedskap  Bristande skydd mot antagonistiska hot  Stort antal incidenter

12

13

14 Greenpeace analyser visar att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt fördelaktigt att ställa om vårt energisystem och därmed bli kvitt beroende av olja och naturgas samtidigt som kärnkraften avvecklas. Sol, vind, vågor och biogas kan användas för att producera el. Förnybart i kombination med energieffektivistering kan ersätta kärnkraften idag. Vi behöver inte leva med den riskabla kärnkraften!


Ladda ner ppt "Säkerhetsrisker vid svenska kärnkraftverk Rolf Lindahl, Greenpeace."

Liknande presentationer


Google-annonser