Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoskydd Tillsyn för bättre hälsa. Varför hälsoskyddstillsyn? •För att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoskydd Tillsyn för bättre hälsa. Varför hälsoskyddstillsyn? •För att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig."— Presentationens avskrift:

1 Hälsoskydd Tillsyn för bättre hälsa

2 Varför hälsoskyddstillsyn? •För att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig hygien •Vi tillbringar 90 procent av tiden inomhus

3 Den livsviktiga inomhusmiljön •En miljon människor har besvär av inomhusmiljön •Fuktproblem skapar astmabesvär för 25 000 personer •Radon orsakar 500 lungcancerfall/år •Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor Källa: Miljöhälsorapport 2009, Socialstyrelsen

4 Miljöbalken reglerar hälsoskyddsarbetet Exempel på hänsynsregler m.m. •Bevisbörderegeln •Kunskapskravet •Försiktighetsprincipen •Produktvalsprincipen •Lokaliseringsprincipen •Rimlighetsavvägning

5 Vad är olägenhet för människors hälsa? •Störning som påverkar människors fysiska eller psykiska hälsa negativt •Även störningar som påverkar människors välbefinnande •Inte ringa störning •Inte tillfälliga störningar, ska ha viss varaktighet •Bedömningen ska göras utan ekonomiska eller tekniska hänsynstaganden

6 Egenkontroll •Förebyggande arbete •Verksamhetsutövaren ansvarar för egenkontroll •Verksamheter som kan medföra olägenheter för människors hälsa ska ha egenkontroll •Kända rutiner för kontroller och åtgärder ska finnas

7 Miljönämndens ansvar •Tillsyn av hälsoskyddsverksamheterna - Ingripa när rimliga åtgärder mot olägenhet inte vidtas - Stöd och råd till verksamhetsutövare •Undanröja och spåra smitta från sällskapsdjur eller objekt •Upprätta en samlad tillsynsplan

8 Anmälningspliktiga verksamheter •Stickande och skärande verksamheter som tatuering, piercing, akupunktur och fotvård •Bassängbad •Förskolor och skolor

9 Bostäder och övriga hälsoskyddslokaler •Bostäder •Idrottsanläggningar •Vård- och undervisningslokaler •Samlingslokaler •Hotell och pensionat •Campinganläggningar •Lokaler för hygieniska behandlingar

10 Tillsynsvägledning •Ansvar - Socialstyrelsen, nationell nivå - Länsstyrelserna, regional nivå •Stöder kommuner för effektiv, rättssäker och likvärdig tillsyn •Nationella tillsynsprojekt sätter fokus på angelägna frågor

11 Allmänna råd och rättspraxis •Socialstyrelsen ger ut allmänna råd •Nämnden kan ställa krav utifrån allmänna råd •Mark- och miljööverdomstolens domar är prejudicerande •Domstolarna beaktar de allmänna råden

12 Avgiftsfinansierad tillsyn •Principen om att förorenaren betalar •Beslut om taxor för tillsyn fattas av kommunfullmäktige •Kostnadstäckningen inom hälsoskyddsområdet kan bli högre

13 Hälsoskyddstillsynen är viktig! •Brister i inomhusmiljön är ett utbrett problem •Vårt arbete gör skillnad för människors hälsa •Mer avgiftsfinansierad tillsyn ger ökade resurser


Ladda ner ppt "Hälsoskydd Tillsyn för bättre hälsa. Varför hälsoskyddstillsyn? •För att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av inomhusmiljön eller bristfällig."

Liknande presentationer


Google-annonser