Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöförvaltningen Landskrona Stad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöförvaltningen Landskrona Stad"— Presentationens avskrift:

1 Miljöförvaltningen Landskrona Stad
Miljöinspektörer hälsoskydd Victoria Karlstedt & Björn Wigårde Elvira Kostovic (projekt)

2 Vad gör en hälsoskyddsinspektör inom Landskrona stad?

3 Arbetsuppgifter Hälsoskydd
Bostadsklagomål (fukt, mögel, skadedjur, ventilation, buller mm) Övriga klagomål, tex. lösspringande katter, vedeldning Anmälan och tillsyn av offentliga lokaler (skolor, bassängbad, hygienlokaler t.ex. fotvård, tatuerare, akupunktur) Ansökningar om musikarrangemang Frågor ang. radon Trafik Miljötillsyn Renhållningsfrågor (dispenser, nedskräpning mm) Saneringsintyg till fartyg Anmälan om värmepump

4 Hälsoskydd Miljöförvaltningens ansvar: Allt som kan påverka hälsan och som inte faller under Socialstyrelsens (hälsa,vård,omsorg) och arbetsmiljöverkets tillsynsansvar.

5 När bedöms det som en olägenhet?
Med olägenhet för människors hälsa definieras störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

6 Hälsoproblem Fuktskadat tak i en lgh Fukt, mögel → Allergiska besvär, huvudvärk, snuva, trötthet, mm. Radon → Lungcancer. Buller → Koncentrationssvårigheter, olustkänslor, högt blodtryck, mm. Kyla, drag → Värk, förkylning etc. Skadedjur → Smittorisk

7 Bostäder En bostad skall inte påverka hälsan negativt. Fastighetsägare med hyresgäster är skyldiga att se till ovanstående: - En bostad skall ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar - Medge tillräckligt dagsljus, vara tillräckligt uppvärmd, möjlighet till att upprätthålla god personlig hygien, tillgång till vatten. - Hållas fria från ohyra och skadedjur

8

9 Före och efter

10 Åtgärder Inspektion Ett ärendes gång Klagomål Brev Föreläggande
Vitesföreläggande Åtgärder Felandes bekostnad

11 Hälsoskyddsärenden 2010 Bostadsklagomål 95 st
Bostadsinspektioner 43 st 4 nya fotvårdsverksamheter inspekterades 13 saneringsintyg

12 Handläggning av renhållnings- samt nedskräpningsärenden
Kompostering 24 st Gemensamt sopkärl 12 st Uppehåll i sophämtning 65 st Förlängt intervall på hämtning av sopor 10 st Nedskräpning 15 st

13 Projekt som inriktar sig på
tillsynen på flerbostadshus 13

14 Urvalet av fastigheter
Yttre inspektioner av fastigheter cirka 117

15 Vanligaste brister Dåliga fönster Dålig fasad Dåliga balkonger
Brister i trappuppgång

16

17

18

19

20

21 Fastigheter klassades
1 p = dåliga fönster 2 p = mycket dåliga fönster 1 p = dålig fasad alternativt tak 2 p = mycket dålig fasad alternativt tak 1 p = andra yttre brister (per typ av brist) 1 p = brister i trappuppgång

22 Enkäter har skickats ut till cirka 40 fastigheter

23 Miljöförvaltningen vill gärna komma i kontakt med er
om ni har något av följande problem i er lägenhet Fukt och mögel Dålig ventilation Kallt i lägenheten Varmvattnet är inte tillräckligt varmt Skadedjur, som t.ex. kackerlackor

24 Urvalet av fastigheter
Urvalet av fastigheter har skett utifrån yttre inspektioner av fastigheter och utifrån fastigheter där miljöförvaltningen mottagit klagomål från hyresgäster och konstaterat brister som rör innemiljön vid inspektion.

25 Inspektion Kontakt med hyresgästerna Checklistor Inspektion

26

27

28

29

30

31 Frågor ?


Ladda ner ppt "Miljöförvaltningen Landskrona Stad"

Liknande presentationer


Google-annonser