Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöförvaltningen Landskrona Stad Miljöinspektörer hälsoskydd Victoria Karlstedt & Björn Wigårde Elvira Kostovic (projekt)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöförvaltningen Landskrona Stad Miljöinspektörer hälsoskydd Victoria Karlstedt & Björn Wigårde Elvira Kostovic (projekt)"— Presentationens avskrift:

1 Miljöförvaltningen Landskrona Stad Miljöinspektörer hälsoskydd Victoria Karlstedt & Björn Wigårde Elvira Kostovic (projekt)

2 Vad gör en hälsoskyddsinspektör inom Landskrona stad?

3 Arbetsuppgifter •Hälsoskydd –Bostadsklagomål (fukt, mögel, skadedjur, ventilation, buller mm) –Övriga klagomål, tex. lösspringande katter, vedeldning –Anmälan och tillsyn av offentliga lokaler (skolor, bassängbad, hygienlokaler t.ex. fotvård, tatuerare, akupunktur) –Ansökningar om musikarrangemang –Frågor ang. radon •Trafik •Miljötillsyn •Renhållningsfrågor (dispenser, nedskräpning mm) •Saneringsintyg till fartyg •Anmälan om värmepump

4 Miljöförvaltningens ansvar: Allt som kan påverka hälsan och som inte faller under Socialstyrelsens (hälsa,vård,omsorg) och arbetsmiljöverkets tillsynsansvar. Hälsoskydd

5 När bedöms det som en olägenhet? Med olägenhet för människors hälsa definieras störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

6 Hälsoproblem •Fukt, mögel → Allergiska besvär, huvudvärk, snuva, trötthet, mm. •Radon → Lungcancer. •Buller → Koncentrationssvårigheter, olustkänslor, högt blodtryck, mm. •Kyla, drag → Värk, förkylning etc. •Skadedjur → Smittorisk Fuktskadat tak i en lgh

7 Bostäder •En bostad skall inte påverka hälsan negativt. •Fastighetsägare med hyresgäster är skyldiga att se till ovanstående: - En bostad skall ge skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar - Medge tillräckligt dagsljus, vara tillräckligt uppvärmd, möjlighet till att upprätthålla god personlig hygien, tillgång till vatten. - Hållas fria från ohyra och skadedjur

8

9 Före och efter

10 Ett ärendes gång Klagomål Brev Åtgärder Inspektion Föreläggande Åtgärder Vitesföreläggande Felandes bekostnad

11 Hälsoskyddsärenden 2010 •Bostadsklagomål 95 st •Bostadsinspektioner 43 st •4 nya fotvårdsverksamheter inspekterades •13 saneringsintyg

12 Handläggning av renhållnings- samt nedskräpningsärenden •Kompostering 24 st •Gemensamt sopkärl 12 st •Uppehåll i sophämtning 65 st •Förlängt intervall på hämtning av sopor 10 st •Nedskräpning 15 st

13 Projekt som inriktar sig på tillsynen på flerbostadshus

14 Urvalet av fastigheter  Yttre inspektioner av fastigheter  cirka 117

15 Vanligaste brister • Dåliga fönster • Dålig fasad • Dåliga balkonger • Brister i trappuppgång

16

17

18

19

20

21 Fastigheter klassades • 1 p = dåliga fönster • 2 p = mycket dåliga fönster • 1 p = dålig fasad alternativt tak • 2 p = mycket dålig fasad alternativt tak • 1 p = andra yttre brister (per typ av brist) • 1 p = brister i trappuppgång

22 Enkäter Enkäter har skickats ut till cirka 40 fastigheter

23 Miljöförvaltningen vill gärna komma i kontakt med er om ni har något av följande problem i er lägenhet •Fukt och mögel •Dålig ventilation •Kallt i lägenheten •Varmvattnet är inte tillräckligt varmt •Skadedjur, som t.ex. kackerlackor

24 Urvalet av fastigheter • Urvalet av fastigheter har skett utifrån yttre inspektioner av fastigheter och • utifrån fastigheter där miljöförvaltningen mottagit klagomål från hyresgäster och konstaterat brister som rör innemiljön vid inspektion.

25 Inspektion • Kontakt med hyresgästerna • Checklistor • Inspektion

26

27

28

29

30

31 Frågor ?


Ladda ner ppt "Miljöförvaltningen Landskrona Stad Miljöinspektörer hälsoskydd Victoria Karlstedt & Björn Wigårde Elvira Kostovic (projekt)"

Liknande presentationer


Google-annonser