Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria."— Presentationens avskrift:

1 1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria

2 2 Flödesschema bostadsärenden

3 3 1. Anmälan om olägenhet kommer in •Via telefon, besök, e-post eller brev •Ta kontakt med anmälare och ta reda på följande: -Informera anmälaren först om att uppgifterna är offentliga (enl offentlighetsprincipen) -Vad ärendet gäller -Hur länge störningen/problemet pågått (enbart dag eller natt) -Anmälarens kontaktuppgifter -Vem/vilket företag som stör/orsakar felet -Vem som är fastighetsägare till fastigheten där störningen/problemet pågår -Vem som är förvaltare (namn, adress, telefonnummer) vid t.ex. hyresförhållanden/ bostadsrätt -Om anmälaren har varit i kontakt med den som orsakar störningen/problemet -Anmälaren bör först själv ha varit i kontakt med fastighetsägaren/förvaltaren innan vi agerar -Försök att få så många detaljerade uppgifter som möjligt -Anmälaren borde kanske föra ”störningsdagbok” •Beskriv ärendegången för den som anmält

4 4 2. Kontakt med anmälarens motpart •Skicka meddelande 2. med svarsbrev till FÄ/VU/granne •Skicka en kopia till anmälaren •Endast i brådskande fall (t.ex. legionellaärenden) åker vi ut direkt.

5 5 3. Uppgifter från motpart •Uppgifter från motpart kommer in. Om inte, gå vidare till punkt 5.

6 6 4. Informera anmälare •Ring anmälaren i första hand! •Meddelandeskrivelse 4. om anmälaren inte nås via telefon •Om anmälaren inte är nöjd fortsätt till punkt 5.

7 7 4.1 Avsluta ärendet (med feedback) •Anmälaren är nöjd! •Avsluta genom samtal med anmälaren om inga tveksamheter föreligger (tjänsteanteckning förs) •Eventuellt beslut 4.1, kopia till motpart

8 8 4.2 Avsluta ärendet (utan feedback) •Vi hör inte av anmälaren trots flera försök till kontakt (telefon) •Skicka ut underrättelse 4.2 •Beslut 4.2

9 9 5. Bedömning av olägenhet •Eventuell inspektion -Använd inspektionsrapport 5. eller protokoll över ljudnivåmätning 5. •Specifika rutiner, handläggarstöd, underlag för bedömning (buller, fukt, temperatur, fåglar...mm)

10 10 5.1 Avsluta ärendet •Ej olägenhet eller oskäliga krav och missnöjd anmälare: -Underrättelse 5.1 -Beslut 5.1 •Ej olägenhet och nöjd anmälare: -Avsluta i telefon eller vid inspektion -Beslut 4.1

11 11 5.2 Föreläggande/Förbud •Konstaterad olägenhet eller risk för olägenhet: -Underrättelse 5.2 -Föreläggande 5.2 -Föreläggande vid vite 5.2 -Förbud 5.2 -Förbud vid vite 5.2

12 12 5.2.1 Uppföljning av föreläggande/förbud •Beroende på beslutet -Återinspektion -Bedöm inkomna uppgifter -> om kraven är uppfyllda gå till punkt 6

13 13 6. Avsluta ärendet •Avsluta med information till anmälare via telefon - anmälaren är nöjd •Beslut 4.1 •Om anmälaren fortfarande är missnöjd trots att olägenheten är åtgärdad -> underrättelse 5.1, beslut 5.1


Ladda ner ppt "1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria."

Liknande presentationer


Google-annonser