Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria."— Presentationens avskrift:

1 1 Rutin hantering av bostadsärenden (reviderat ) Ada och Maria

2 2 Flödesschema bostadsärenden

3 3 1. Anmälan om olägenhet kommer in •Via telefon, besök, e-post eller brev •Ta kontakt med anmälare och ta reda på följande: -Informera anmälaren först om att uppgifterna är offentliga (enl offentlighetsprincipen) -Vad ärendet gäller -Hur länge störningen/problemet pågått (enbart dag eller natt) -Anmälarens kontaktuppgifter -Vem/vilket företag som stör/orsakar felet -Vem som är fastighetsägare till fastigheten där störningen/problemet pågår -Vem som är förvaltare (namn, adress, telefonnummer) vid t.ex. hyresförhållanden/ bostadsrätt -Om anmälaren har varit i kontakt med den som orsakar störningen/problemet -Anmälaren bör först själv ha varit i kontakt med fastighetsägaren/förvaltaren innan vi agerar -Försök att få så många detaljerade uppgifter som möjligt -Anmälaren borde kanske föra ”störningsdagbok” •Beskriv ärendegången för den som anmält

4 4 2. Kontakt med anmälarens motpart •Skicka meddelande 2. med svarsbrev till FÄ/VU/granne •Skicka en kopia till anmälaren •Endast i brådskande fall (t.ex. legionellaärenden) åker vi ut direkt.

5 5 3. Uppgifter från motpart •Uppgifter från motpart kommer in. Om inte, gå vidare till punkt 5.

6 6 4. Informera anmälare •Ring anmälaren i första hand! •Meddelandeskrivelse 4. om anmälaren inte nås via telefon •Om anmälaren inte är nöjd fortsätt till punkt 5.

7 7 4.1 Avsluta ärendet (med feedback) •Anmälaren är nöjd! •Avsluta genom samtal med anmälaren om inga tveksamheter föreligger (tjänsteanteckning förs) •Eventuellt beslut 4.1, kopia till motpart

8 8 4.2 Avsluta ärendet (utan feedback) •Vi hör inte av anmälaren trots flera försök till kontakt (telefon) •Skicka ut underrättelse 4.2 •Beslut 4.2

9 9 5. Bedömning av olägenhet •Eventuell inspektion -Använd inspektionsrapport 5. eller protokoll över ljudnivåmätning 5. •Specifika rutiner, handläggarstöd, underlag för bedömning (buller, fukt, temperatur, fåglar...mm)

10 Avsluta ärendet •Ej olägenhet eller oskäliga krav och missnöjd anmälare: -Underrättelse 5.1 -Beslut 5.1 •Ej olägenhet och nöjd anmälare: -Avsluta i telefon eller vid inspektion -Beslut 4.1

11 Föreläggande/Förbud •Konstaterad olägenhet eller risk för olägenhet: -Underrättelse 5.2 -Föreläggande 5.2 -Föreläggande vid vite 5.2 -Förbud 5.2 -Förbud vid vite 5.2

12 Uppföljning av föreläggande/förbud •Beroende på beslutet -Återinspektion -Bedöm inkomna uppgifter -> om kraven är uppfyllda gå till punkt 6

13 13 6. Avsluta ärendet •Avsluta med information till anmälare via telefon - anmälaren är nöjd •Beslut 4.1 •Om anmälaren fortfarande är missnöjd trots att olägenheten är åtgärdad -> underrättelse 5.1, beslut 5.1


Ladda ner ppt "1 Rutin hantering av bostadsärenden 2010-11-25 (reviderat 2011-02-16) Ada och Maria."

Liknande presentationer


Google-annonser