Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare

2 Syfte med projektet Underlag till tillsynsmyndigheterna Kommunikation med fastighetsägare Information om vilka lagar och förordningar som fastighetsägaren är skyldig att efterleva – –förtydliga ansvar både mot hyresgäster och tillsynsmyndigheter Material som underlättar det egna arbetet med egenkontroll

3 Hur gjorde vi? Uppdaterade och utvecklade text i befintligt informationsmaterial Nya informationsblad för några områden Lade till en inledande introduktion till hela materialet samt en introduktion till arbetsmaterialet Ändrade layouten och fann lämpliga bilder

4 Informationsmaterialet

5 Informationsblad Kan användas vid riktad tillsyn för införande av egenkontroll hos fastighetsägarna Kan användas vid riktad tillsyn för införande av egenkontroll hos fastighetsägarna Kan användas att skicka ut enstaka blad vid klagomål inom det specifika området. Kan användas att skicka ut enstaka blad vid klagomål inom det specifika området. Även lämpliga att skicka ut vid frågor. Även lämpliga att skicka ut vid frågor.

6 Olika informationsblad Avfall Avfall Buller Buller Cisterner Cisterner Elektromagnetiska fält Elektromagnetiska fält Energi Energi Fukt och mikroorganismer Fukt och mikroorganismer Hyra ut bostad till anställda Hyra ut bostad till anställda Köldmedier Köldmedier Legionella Legionella Inventering och sanering av PCB Inventering och sanering av PCB Radon Radon Skadedjur och ohyra Skadedjur och ohyra Störande lukt Störande lukt Temperatur och drag Temperatur och drag Ventilation Ventilation

7 Introduktion till material om egenkontroll För att få överblick över arbetsmaterialet vid införande av egenkontroll För att få överblick över arbetsmaterialet vid införande av egenkontroll Tips hur man börjar. Tips hur man börjar.

8 Egenkontroll för fastighetsägare Miljöbalkens krav på egenkontroll Allmän information om egenkontroll Allmän information om egenkontroll Varför man skall ha egenkontroll Varför man skall ha egenkontroll Egenkontroll steg för steg Egenkontroll steg för steg Lagkrav Lagkrav

9 Checklista, riskinventering mm. Checklista Checklista Praktisk vägledning Praktisk vägledning Riskinventering Riskinventering Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på rutin (ventilation och radon) Exempel på rutin (ventilation och radon) Att tänka på inför utredning (fyra olika områden) Att tänka på inför utredning (fyra olika områden) Tabell över riktvärden Tabell över riktvärden

10 Uppföljning Enkät För att få reda på om projektet har någon effekt genomförs en enkätundersökning. För att få reda på om projektet har någon effekt genomförs en enkätundersökning. Uppföljande undersökning. Uppföljande undersökning.

11 Resultat av första enkäten Antal kommuner som svarat: 31 Antal kommuner som svarat: 31 Svarsfrekvens: 31/33 Svarsfrekvens: 31/33 Antal som mottagit klagomål: 30 Antal som mottagit klagomål: 30

12 Resultat forts. Hur många= 862 Medelvärde: 28 Hur många= 862 Medelvärde: 28 Minst=0 st. Flest=202 Minst=0 st. Flest=202

13 Resultat forts. Buller från gata: Totalt=63 medel=2 Buller från gata: Totalt=63 medel=2 Buller från grannar: Totalt=80 medel=3 Buller från grannar: Totalt=80 medel=3 Olägenheter från husdjur: Totalt=144 medel=5 Olägenheter från husdjur: Totalt=144 medel=5 Fukt eller luftproblem: Totalt=265 medel=9 Fukt eller luftproblem: Totalt=265 medel=9 Skadegörelse: Totalt=1 Skadegörelse: Totalt=1 Undermålig skötsel av fastighet: Totalt=47 medel=2 Undermålig skötsel av fastighet: Totalt=47 medel=2 Undermålig städning av trapphus etc: Totalt=8 Undermålig städning av trapphus etc: Totalt=8 Annat: Totalt=254 medel=8 Annat: Totalt=254 medel=8

14 Resultat forts. Exempel på annat: Exempel på annat: Varmvatten, temperatur, Buller från annat, dricksvatten, sandlådor, sopor i lägenhet, vedeldning, råttor, cigarettrök, avloppslukt, ljuskälla, skadeinsekter, duvor, biltvätt,

15 Resultat forts. Har någon eller några av klagomålen föranlett någon åtgärd från miljökontorets sida? 30 stycken svarat ja. 30 stycken svarat ja. 1 stycken svarat nej. 1 stycken svarat nej.

16 Resultat forts. Om ja vad? Telefonsamtal: 47 Telefonsamtal: 47 Skriftlig information till fastighetsägaren: 55 Skriftlig information till fastighetsägaren: 55 Föreläggande: 5 Föreläggande: 5 Föreläggande vid vite: 3 Föreläggande vid vite: 3 Annat: 9 Annat: 9

17 Resultat forts. Exempel på annat: Exempel på annat: Vattenprov, inspektion, info till störande, info till VU, egen undersökning.

18 Resultat forts. Osäkerhetsfaktorer Tänkt olika Några räknat ihop så att det blir 100% tillsammans Dock kan målet med enkäten uppfyllas Jämförelse av förbättringar inom varje kommun Förutsättning att samma person svarar eller åtminstone svarar på samma sätt.

19 Inför egenkontroll hos fastighetsägarna nu! Stockholm kommit igång Malmö kommit igång


Ladda ner ppt "Presentation av projektmaterial Egenkontroll för fastighetsägare."

Liknande presentationer


Google-annonser