Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användande av JIMO Version 1.1. 22014-07-02 Begäran om tågväg/bomfällning •Förare/avgångssignalerare ringer med MobiSIR specifikt telefonnummer för respektive.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användande av JIMO Version 1.1. 22014-07-02 Begäran om tågväg/bomfällning •Förare/avgångssignalerare ringer med MobiSIR specifikt telefonnummer för respektive."— Presentationens avskrift:

1 Användande av JIMO Version 1.1

2 22014-07-02 Begäran om tågväg/bomfällning •Förare/avgångssignalerare ringer med MobiSIR specifikt telefonnummer för respektive tjänst: 08 - 762 58 81 alternativt kortnummer [1801] OBS: Kortnumret fungerar endast om användaren ringer via MobiSIR-nätet •Bekräftelse via röstmeddelande direkt under samtalet

3 32014-07-02 Förutsättningar Tågklareraren •Ska ha registrerat aktuellt tågnummer i tågledningssystemet Föraren/avgångssignalerare •MobiSIR-telefon används •Telefonen är registrerad i MobiSIR och knuten till aktuellt tågnummer SPECIALFALL Avgångssignaleraren har ingen MobiSIR-telefon •Föraren ska begära tågväg med hjälp av lokets fast installerade MobiSIR-telefon

4 42014-07-02 Begära tågväg – så här funkar det 1.Ring 08 – 762 58 80 alt. 1800 OBS: Kortnumret fungerar endast om användaren ringer via MobiSIR-nätet 2.Röstmeddelande: Begäran om tågväg behandlas 3.Invänta körtillstånd

5 52014-07-02 Begära tågväg – detta händer i systemen 4. Kvittens av begäran 5. Röstmeddelande: Begäran om tågväg behandlas Invänta körtillstånd 2. Definition av tågnummer och ansvarigt manöversystem 3. Manöversystemet kontrollerar tågets position och möjligheten för begäran 6. Indikering av begäran 7. Lås tågväg 1.Avgångssignalerare/förare ringer telefonnummer för begäran om tågväg

6 62014-07-02 Varianter på normalfallet ”Begära tågväg” Tågväg eller växlingsväg har magasinerats: Röstmeddelande ”Rörelseväg har magasinerats”. Invänta körtillstånd Tågväg är redan låst: Röstmeddelande ”Tågväg är låst – säkerställ körtillstånd innan fortsatt färd”. Invänta/säkerställ att körtillstånd har erhållits.

7 72014-07-02 Avvikelser från normalfallet ”Begära tågväg” Tågväg låses inte inom tidsgräns: Ett sms skickas ut att begäran har avbrutits. Måste ringa och begära tågvägen igen. Tågnumret ej registrerat: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras Tågnumret är ej registrerat i driftledningscentralen”, ring tkl Tåg befinner sig på fel plats för begärd tjänst eller tjänsten är inte implementerad i tågledningssystemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras från aktuell position”, ring tkl Tekniskt fel eller avbrott i systemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, tekniskt fel”, ring tkl Tågnumret ej registrerat i MobiSIR-databas: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, telefonen är inte funktionsregistrerad”, registrera telefonen i MobiSIR- systemet, försök sedan igen

8 82014-07-02 Begära bomfällning – så här funkar det 1.SMS till avgångssignalerare med information om att fördröjd bomfällning aktiverats – FBf akt tåg[xxx] dp[xx], sig[xx] 2.Ring 08 – 762 58 81 alt. 1801 OBS: Kortnumret fungerar endast om användaren ringer via MobiSIR-nätet 3.Röstmeddelande: Fördröjd bomfällning har annullerats 4.Invänta körtillstånd

9 92014-07-02 Begära bomfällning – detta händer i systemen, del 1 3. Skapa SMS till berörd avgångs- signalerare 1. Tkl aktiverar fördröjd bomfällning 2. Manöversystemet indikerar att fördröjd bomfällning har aktiverats då tåget närmar sig platsen 4. SMS: FBf akt tåg[xxx] dp[xx], sig[xx] /Trafikverket SMS skickas ej till förare eftersom information finns via optiska signaler eller ERTMS-förarpanel.

10 102014-07-02 Begära bomfällning – detta händer i systemen, del 2 4. Kvittens av begäran 5. Röstmeddelande: Fördröjd bomfällning har annullerats Invänta körtillstånd 2. Definition av tågnummer och ansvarigt manöversystem 3. Manöversystemet kontrollerar tågets position och möjligheten för begäran 6. Order att fälla bommar/aktivera anläggning 1.Avgångssignalerare/förare ringer telefonnummer för begäran om bomfällning

11 112014-07-02 Varianter på normalfallet ”Begära bomfällning” Fördröjd bomfällning har inte aktiverats: Röstmeddelande ”Fördröjd bomfällning är inte aktiverad på platsen”. Kontakta tkl vid tid för avgång enligt tidtabellen för att erhålla körtillstånd. Tågväg är inte låst: Röstmeddelande ”Ingen tågväg är låst”. Fördröjd bomfällning har aktiverats, men tågvägen är ännu inte låst. Försök igen om en stund.

12 122014-07-02 Avvikelser från normalfallet ” Begära bomfällning” Fördröjd bomfällning avaktiveras innan förare/avgångssignalerare begärt bomfällning: SMS skickas till avgångssignalerare som informerar att fördröjd bomfällning avaktiveras (skickas enbart om mottagaren fått SMS om aktivering). Tågnumret ej registrerat: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras Tågnumret är ej registrerat i driftledningscentralen”, ring tkl Tåg befinner sig på fel plats för begärd tjänst eller tjänsten är inte implementerad i tågledningssystemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras från aktuell position”, ring tkl Tekniskt fel eller avbrott i systemet: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, tekniskt fel”, ring tkl Tågnumret ej registrerat i MobiSIR-databas: Röstmeddelande ”Tjänsten kan ej begäras, telefonen är inte funktionsregistrerad”, registrera telefonen i MobiSIR- systemet, försök sedan igen

13 132014-07-02 Att tänka på för förare och avgångssignalerare •Ingen möjlighet att ångra sig! –Så snart samtalet är uppkopplat kommer tjänsten att begäras •Lästa SMS ska raderas –Minimerar risk för full inkorg (då inga ytterligare meddelanden kan tas emot) •Om två tåg framför samma signalpunkt –Vänta till framförvarande tåg har passerat signalpunkten innan tjänsten begärs, annars ges meddelande ”Tjänsten kan ej begäras från aktuell position ” •Om systemet inte fungerar –Ring tågklareraren för att begära tågväg/bomfällning


Ladda ner ppt "Användande av JIMO Version 1.1. 22014-07-02 Begäran om tågväg/bomfällning •Förare/avgångssignalerare ringer med MobiSIR specifikt telefonnummer för respektive."

Liknande presentationer


Google-annonser