Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska"— Presentationens avskrift:

1 Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska

2 Omhändertagande av talrytmstörningar
Stamning - balbuties Skenande tal - battarismus Snabbt tal – takylali

3 Bakgrund Vt 2004 var den äldsta remissen inom diagnosområdet 17 mån gammal. På väntelistan fanns 62 remisser.

4 Syfte Skapa bättre tillgänglighet för patienten genom minskade väntetider. Kvaliteten av omhändertagandet skall vara likvärdigt eller bättre än tidigare

5 Personer verksamma i projektet
Handledare, klinikens kvalitetssamordnare Patrik Alexandersson Enhetschef, logoped Monica Käll-Guldbrand Logoped Rose-Marie Elfström Logoped Barbro Johannisson Logoped Chris Ramberg Logoped Harriet Stenkvist

6 Genomförande Målformulering Kartläggning av problem/hinder för
att nå målet Lösning av varje enskilt problem Verkställande av planerade åtgärder

7 Mål Patienten kallas till ett första bedömningsbesök inom 3 mån efter det att remiss anlänt till mottagningen. Patienten kallas vid behov till behandling inom 6 mån efter avslutad bedömning.

8 Problem/hinder Det finns inga tydliga behandlingsprogram.
Avsaknad av rutiner för när en patient kan/bör avslutas. Oklar hantering av egenremisser. Oklara uppföljningsrutiner. Oklara rutiner vid uteblivande. ”Ryggsäcken” - pärmen med orörda remisser.

9 Lösning av varje enskilt problem
Med hjälp av brainstorming och benchmarking fattades efter gemensamma diskussioner beslut om åtgärder angående varje enskilt problem. Vad gör vi? Vem gör det? När börjar vi? Hur mäter vi effekten?

10 Ryggsäcken Alla patienter kallades till ett bedömningsbesök under v , år 2004. Övrig verksamhet fick vila hos berörda logopeder. 62 remisser. Den äldsta var 17 mån gammal. Till väntelista behandling pat Avslutad efter bedömningsbesöket pat Tackat nej till bedömningsbesöket pat Uteblivit från kallat besök. Har ej hört av sig efter räkning och följebrev pat Remitterad till annan logopedmott med bättre geografisk närhet pat Adressat okänd pat SUMMA pat

11 Aktuell situation vt 2007 Väntetid för bedömningsbesök är högst 3 mån
Väntetid för behandling är högst 3 mån

12 Januari 2004 Träffar föräldrar m/u barn, ev tolk, bedömn/behov
av behandl Direkt/indirekt behandl så länge behov kvarstår ja Annat hemspråk än svenska nej ja Behov av bedömn/ behandl nej ja Föräldra- information i grupp Telefonkontakt efter 3 mån REMISS IN Förskolebarn nej AVSLUTAS Behandl ind/grupp, ev indirekt behandl ja Vill bli kallad till kontroll nej ja Pat kallas till logoped, bedömn/behov av behandl Remissbekräftelse till pat och inrem, väntetid 17 mån nej nej

13 Direkt/indirekt behandl så länge behov kvarstår
Januari 2007 ja Träffar föräldr m/u barn, ev tolk, bedömn/behov av behandl Direkt/indirekt behandl så länge behov kvarstår ja Annat hemspråk än svenska nej ja Föräldr hör av sig ang uppfölj ja nej Föräldra- information i grupp REMISS IN Förskole- barn nej AVSLUTAS ja nej Pat kallas till logoped inom 3 mån för bedömn/behov av behandl Väntelista behandl, kallas inom 3 mån Behandl ind/grupp ev indirekt behandl nej

14 Förändringar Fast tid varje vecka för bedömningsbesök.
Tydliga tidsramar under behandlingens gång. Patienten tar i de flesta fall själv ansvar för ev uppföljning. Högst 3 mån väntetid för bedömning och 3 mån för behandling.


Ladda ner ppt "Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska"

Liknande presentationer


Google-annonser