Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska."— Presentationens avskrift:

1 Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska

2 Omhändertagande av talrytmstörningar Stamning - balbuties Skenande tal - battarismus Snabbt tal – takylali

3 Bakgrund Vt 2004 var den äldsta remissen inom diagnosområdet 17 mån gammal. På väntelistan fanns 62 remisser.

4 Syfte Skapa bättre tillgänglighet för patienten genom minskade väntetider. Kvaliteten av omhändertagandet skall vara likvärdigt eller bättre än tidigare

5 Personer verksamma i projektet Handledare, klinikens kvalitetssamordnare Patrik Alexandersson Enhetschef, logoped Monica Käll-Guldbrand Logoped Rose-Marie Elfström Logoped Barbro Johannisson Logoped Chris Ramberg Logoped Harriet Stenkvist

6 Genomförande Målformulering Kartläggning av problem/hinder för att nå målet Lösning av varje enskilt problem Verkställande av planerade åtgärder

7 Mål Patienten kallas till ett första bedömningsbesök inom 3 mån efter det att remiss anlänt till mottagningen. Patienten kallas vid behov till behandling inom 6 mån efter avslutad bedömning.

8 Problem/hinder Det finns inga tydliga behandlingsprogram. Avsaknad av rutiner för när en patient kan/bör avslutas. Oklar hantering av egenremisser. Oklara uppföljningsrutiner. Oklara rutiner vid uteblivande. ”Ryggsäcken” - pärmen med orörda remisser.

9 Lösning av varje enskilt problem Med hjälp av brainstorming och benchmarking fattades efter gemensamma diskussioner beslut om åtgärder angående varje enskilt problem. Med hjälp av brainstorming och benchmarking fattades efter gemensamma diskussioner beslut om åtgärder angående varje enskilt problem. Vad gör vi? Vem gör det? När börjar vi? Hur mäter vi effekten? Vad gör vi? Vem gör det? När börjar vi? Hur mäter vi effekten?

10 Ryggsäcken Alla patienter kallades till ett bedömningsbesök under v 38 - 41, år 2004. Övrig verksamhet fick vila hos berörda logopeder. 62 remisser. Den äldsta var 17 mån gammal. Till väntelista behandling 33 pat Avslutad efter bedömningsbesöket 12 pat Tackat nej till bedömningsbesöket 10 pat Uteblivit från kallat besök. Har ej hört av sig efter räkning och följebrev 3 pat Remitterad till annan logopedmott med bättre geografisk närhet 3 pat Adressat okänd 1 pat SUMMA 62 pat

11 Aktuell situation vt 2007 Väntetid för bedömningsbesök är högst 3 mån Väntetid för behandling är högst 3 mån

12 Förskolebarn Annat hemspråk än svenska Träffar föräldrar m/u barn, ev tolk, bedömn/behov av behandl Pat kallas till logoped, bedömn/behov av behandl Vill bli kallad till kontroll Behov av bedömn/ behandl Remissbekräftelse till pat och inrem, väntetid 17 mån Direkt/indirekt behandl så länge behov kvarstår Föräldra- information i grupp Telefonkontakt efter 3 mån Behandl ind/grupp, ev indirekt behandl REMISS IN Januari 2004 AVSLUTAS ja nej ja nej ja nej ja nej ja nej

13 Januari 2007 Pat kallas till logoped inom 3 mån för bedömn/behov av behandl Träffar föräldr m/u barn, ev tolk, bedömn/behov av behandl Föräldr hör av sig ang uppfölj Annat hemspråk än svenska Förskole- barn Föräldra- information i grupp Direkt/indirekt behandl så länge behov kvarstår Väntelista behandl, kallas inom 3 mån Behandl ind/grupp ev indirekt behandl AVSLUTAS REMISS IN nej ja nej ja nej ja nej ja nej

14 Förändringar Fast tid varje vecka för bedömningsbesök. Tydliga tidsramar under behandlingens gång. Patienten tar i de flesta fall själv ansvar för ev uppföljning. Högst 3 mån väntetid för bedömning och 3 mån för behandling.


Ladda ner ppt "Mottagningen för logopedi och foniatri SU/Sahlgrenska."

Liknande presentationer


Google-annonser