Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg 2011."— Presentationens avskrift:

1 BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg 2011

2 Utvecklingsarbete-strategier Ideer! Mål! Mätbarhet! Analys- genomförande! Tidsbehov!

3 Förutsättningar Fortlöpande verksamhetsanalys- diagnoser, remisser – utgör 1/3 av alla besök ! Dialog med primärvård – remissinflödet- styrning – bättre remisser/kontroll ausk av båsljud Barnkardiologisk skolning –handläggnings- mallar före remiss

4 Basdata.blåsljud (2006) Diagnosen Blåsljud – 50% av alla nybesök(remisser), 20 % av alla besök. Den överlägset dominerande fråge- ställningen /diagnosen! Remisser 0-6 mån : blåsljud 38%, hjärt- friska 25% Remisser > 6 mån: blåsljud 62%!, hjärt- friska 75% !

5 Förtest/analys för behovet blåsljudsmottagning (2007) Primärvårdens kontrollausk minskar ej remissinflödet tydligt Egna klinikens ickekardiologer ej mycket bättre på blåsljudsauskultation Ökning av ausk.kompetensen hos kardiologer + betoning av status! Idealiskt fortbildningsvärde för icke kardiologer! Nöjdare patienter som får en säkrare bedömning Reell tidsvinst - ca 25 tim/år i Helsingborg (15 min/besök)

6 Blåsljudsmottagning snabbspårsmottagning från 2008 Remisser externa/interna – opåverkade barn med blåsljud som ej borta vid kontrollausk ( utan andra frågeställningar) Barn över 6 mån EKG + saturation (+BT) + längd/vikt Heriditet + hjärtanamnes + status inkl fem.pulsar Hjärtauskultation – 4 lok. framifrån + rygg 15 min /pat, 12 patienter/em, 1 mott/6 v ca

7 Blåsljudsmottagning -hjärtfriska Hjärtanamnes blank EKG helt normalt Hjärtheriditet i stort ua (0 KMP, 0 syndrom med hjärtfel) Hjärtstatus blank (inkl hjärttoner) frånsett blåsljud Blåsljud – systoliskt gr 1-3, tonande!, ej ryggen (ej alla sannolikt fysiologiska B.) Det ”musikaliska” syst. Blåsljudet dominerar stort, är säkert fysiologiskt (efter inlärningsfas början 2000-talet då alla blåsljud – UKG) Om avvikelse på någom punkt nytt åb på UKG tid

8 Efteranalys blåsljudsmottagning 75% avslutade – hjärtfriska- efter första besöket! (2009) Andelen remisser till blåsljudsmott. har minskat (dock ej totalantalet blåsljudsremisser!) - troligen effekt efter denna focussering – kontrollausk./skolningseffekt + ev. skärpt urval (omedvetet) till blåsljudsmott. Vinster: nöjdare patienter, höjd kompetens, parallellt fortbildningsvärde, effektivisering/tidsvinst

9 Vidareutveckling? De barn som behöver ett andra besök för UKG – möjligen snabb UKG scanning (ej fullst ukg us, ev med liten hand-scanner?),samma dag.

10 Problem utvecklingsarbete? För blåsljudsmottagningen väldigt lite då så uppenbara fördelar/vinster Tidsbehov (som måste tas från annan verksamhet) för att hitta definiera målen, genomföra föranalys samt planera förändringen Klinikledningen måste fås med i utvecklingstänket - tidsbehovet!,stötta egen- kreativiteten De intensiva sparkraven uppifrån – största problemet – samtidigt en sporre för ökad kreativitet

11 Pocessutveckling mycket stimulerande !! Tack för mig Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg


Ladda ner ppt "BLÅSLJUDSMOTTAGNING (snabbspårsmottagning) processutveckling Rein Anari Barnhjärtteamet Helsingborg 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser