Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument Från Sverige deltar akutmottagningarna på Södersjukhuset och Sunderby sjukhus Aase Wisten, Sunderby.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument Från Sverige deltar akutmottagningarna på Södersjukhuset och Sunderby sjukhus Aase Wisten, Sunderby."— Presentationens avskrift:

1 Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument Från Sverige deltar akutmottagningarna på Södersjukhuset och Sunderby sjukhus Aase Wisten, Sunderby sjukhus, Luleå

2 •Behov av en integrerad bedömning av den äldre patienten för att kartlägga vårdbehov, planera vård och insatser • InterRAI i palliativ vård (PC), särskilt boende (LTC), hemsjukvård (HC) m. fl. • för akutmottagningen,ED screener, 2006 – ED screener utvärderad vad gäller variablernas relevans och bedömarsamstämmighet (JAGS 56:536-541, 2008)

3

4 FAS 1 •Att identifiera prediktorer för återbesök på akutmottagningen, inläggning på sjukhus, vårdtider samt mortalitet 28 dagar efter att pat blivit utskriven från initialt besök på akutmottagningen. •Bedömningen påverkar inte beslutet om vårdnivå. •-------------------------------------------------------------------------------------- FAS 2 •Beroende på utfallet av fas 1. Ev använda ED-screenern som underlag för beslut om vårdnivå/handläggning

5 •En prospektiv observationsstudie av äldre patienter som söker på akutmottagningen, EPN-godkännande •interRAI-ED -formuläret fylls i av sjuksköterska på akutmottagningen •Susanne Hultin, Ulla Pettersson, Ulrika Pettersson, Anna Lahti (SY) •Ellinor Berglund, Nana Waldre’us (SÖS) •Patienter 75+ som söker på akutmottagningen förutom – De som ej förstår svenska – I terminalt skede – Akut sviktande funktion på vitala organ •28-dagarsuppföljning via journal/telefon

6

7 • 105 patienter från Sunderby sjukhus (61% kv) – Medelålder 83 år – Från eget boende 92% (kv), 90% (män) – Ensamboende 64% (kv), 37% (män) • 130 patienter från Södersjukhuset (62% kv) – Medelålder 86 år – Från eget boende 81% (kv), 90% (män) – Ensamboende 75% (kv), 49% (män)

8 De senaste 90 dagarna

9

10 Klinisk bedömning (Andel med problem)

11 Brådskandegrad för ev. insatser

12 Utskriven (förflyttad till)

13 Uppföljning efter 28 dagar, boendeform,

14 FAS 1 •ED-bedömning utan påverkan på beslut om vårdnivå - deskriptiv analys •Analys och bearbetning – kan prediktiva faktorer identifieras? FAS 2 •Beroende på sensitivitet och specificitet av kandidatvariabler beslutas om ED-bedömning ska ligga till grund för beslut om vårdnivå

15

16 • Om informationen i formuläret • För lite 3% • Tillräckligt 94% • För mycket 2% • Mkt för mycket 1% • -------------------------------------------------- • ”ger mer än den information man normalt får ut” • ”kändes motigt att ställa vissa frågor först, men det visade sig att hindret satt hos mig” • ”oj, oj, oj, hur ska jag kunna fråga detta, men det blev inte konstigt, tvärtom, patient och anhöriga verkade ofta lättade över att vi frågade”

17 HUR LÅNG TID TOG DET?

18  Praktiskt möjlig att använda på en akutmottagning (”mycket av detta frågar vi redan om men nu på ett mer strukturerat sätt”)  Kompletterar diagnos med funktionella och psykosociala parametrar  Analys får ge svar på vilken praktisk användning den kan få framöver TACK TILL ALLA DUKTIGA SCREENARE!


Ladda ner ppt "Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument Från Sverige deltar akutmottagningarna på Södersjukhuset och Sunderby sjukhus Aase Wisten, Sunderby."

Liknande presentationer


Google-annonser