Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument"— Presentationens avskrift:

1 Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument
Från Sverige deltar akutmottagningarna på Södersjukhuset och Sunderby sjukhus Aase Wisten, Sunderby sjukhus, Luleå

2 Behov av en integrerad bedömning av den äldre patienten för att kartlägga vårdbehov, planera vård och insatser InterRAI i palliativ vård (PC), särskilt boende (LTC), hemsjukvård (HC) m. fl. för akutmottagningen,ED screener, 2006 ED screener utvärderad vad gäller variablernas relevans och bedömarsamstämmighet (JAGS 56: , 2008)

3

4 Bedömningen påverkar inte beslutet om vårdnivå.
FAS 1 Att identifiera prediktorer för återbesök på akutmottagningen, inläggning på sjukhus, vårdtider samt mortalitet 28 dagar efter att pat blivit utskriven från initialt besök på akutmottagningen. Bedömningen påverkar inte beslutet om vårdnivå. FAS 2 Beroende på utfallet av fas 1 . Ev använda ED-screenern som underlag för beslut om vårdnivå/handläggning

5 interRAI-ED -formuläret fylls i av sjuksköterska på akutmottagningen
En prospektiv observationsstudie av äldre patienter som söker på akutmottagningen, EPN-godkännande interRAI-ED -formuläret fylls i av sjuksköterska på akutmottagningen Susanne Hultin, Ulla Pettersson, Ulrika Pettersson, Anna Lahti (SY) Ellinor Berglund, Nana Waldre’us (SÖS) Patienter 75+ som söker på akutmottagningen förutom De som ej förstår svenska I terminalt skede Akut sviktande funktion på vitala organ 28-dagarsuppföljning via journal/telefon

6

7 Preliminära resultat 105 patienter från Sunderby sjukhus (61% kv)
Medelålder 83 år Från eget boende 92% (kv), 90% (män) Ensamboende 64% (kv), 37% (män) 130 patienter från Södersjukhuset (62% kv) Medelålder 86 år Från eget boende 81% (kv), 90% (män) Ensamboende 75% (kv), 49% (män)

8 De senaste 90 dagarna

9 Premorbid och ankomst (andel m problem)

10 Klinisk bedömning (Andel med problem)

11 Brådskandegrad för ev. insatser

12 Utskriven (förflyttad till)

13 Uppföljning efter 28 dagar, boendeform,

14 FAS 1 ED-bedömning utan påverkan på beslut om vårdnivå - deskriptiv analys Analys och bearbetning – kan prediktiva faktorer identifieras? FAS 2 Beroende på sensitivitet och specificitet av kandidatvariabler beslutas om ED-bedömning ska ligga till grund för beslut om vårdnivå

15

16 Vad tyckte intervjuarna? (Sunderbyn)
Om informationen i formuläret För lite % Tillräckligt % För mycket % Mkt för mycket % ”ger mer än den information man normalt får ut” ”kändes motigt att ställa vissa frågor först, men det visade sig att hindret satt hos mig” ”oj, oj, oj, hur ska jag kunna fråga detta, men det blev inte konstigt, tvärtom, patient och anhöriga verkade ofta lättade över att vi frågade”

17 HUR LÅNG TID TOG DET? Tid för screening (minuter) Sunderbyn Stockholm
Medel 19 25 Median 15 23 Min 10 8 Max 55 60

18 Konklusion ang ED screener
Praktiskt möjlig att använda på en akutmottagning (”mycket av detta frågar vi redan om men nu på ett mer strukturerat sätt”) Kompletterar diagnos med funktionella och psykosociala parametrar Analys får ge svar på vilken praktisk användning den kan få framöver TACK TILL ALLA DUKTIGA SCREENARE!


Ladda ner ppt "Multinationell pilotstudie av ett bedömningsinstrument"

Liknande presentationer


Google-annonser