Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 En metod för att tillvarata sköra äldre personers behov  Metoden innebär en multidimensionell, diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " En metod för att tillvarata sköra äldre personers behov  Metoden innebär en multidimensionell, diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella."— Presentationens avskrift:

1

2  En metod för att tillvarata sköra äldre personers behov  Metoden innebär en multidimensionell, diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella och psykosociala hälsoproblem  Kärnan i arbetssättet är ett helhetsperspektiv på den äldre människans livssituation.

3  Elsie 86 år hade sökt akutmottagningen 98 gånger på 1½ år! Hon hade haft en hjärtinfarkt och efter detta en del kärlkramp och mycket ångest och oro.  Till sist ordnade det sig för Elsa – när man såg till hela situationen  ”Kärnan i arbetssättet är ett helhetsperspektiv på den äldre människans livssituation.”  diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella och psykosociala hälsoproblem

4  En flerdimensionell, tvärprofessionell, diagnostisk process for att fastställa medicinsk, psykologisk och funktionell kapacitet hos en skör äldre person  Syftar till att utveckla en samordnad och integrerad plan for behandling och långsiktig uppföljning.

5  En bedömning för att kunna målstyra den individuella behandlingen, även kallad CGI- comprehensive geriatric intervention.  Studie CGA i öppenvård pågår

6  Interdisciplinärt team* › sjukdomar, läkemedel, syn/hörsel, kognition, depression, ADL, motorisk funktion, nutritionsstatus, psykosociala faktorer, riskbedömningar › En åtgärdsplan  Aktiva uppföljningar  Teamkonferenser *Funktionell synergi - samarbetsvinst

7  Teamet är integrerat i verksamheten och patientansvarigt  Konsultativt team som stöd till vårdenheten utan direkt patientansvar  Inget team utan t.ex. en sjuksköterska som är ansvarig för bedömning av medicinska, funktionella och psykosociala faktorer

8  Vid akuta besök?  Vid planerade besök/äldremottagning?  I hemmet?

9

10 • 3-step process:  1. Targeting appropriate patients  2. Assessing patients and developing recommendations  3. Implementing recommendations

11  • GRP (Geriatric Risk Profile) (tabell 1).  • VIP (Variable Indicative of Placement risk) (tabell 2).  • TRST (Triage Risk Screening Tool).  • ISAR (Identification of Senior At Risk tool).

12  Risk Score  Presence of cognitive impairment  (desorientation, dementia or delirium) 2  Lives alone or no available caregiver 1  Difficulty walking/transferring or a fall in the last 6 months 1  Previous hospitalisation within past 3 months 1  Five or more medication 1

13  Risk Score  Lives alone 1  Needs (partial) help with bathing and dressing 1  Does not use telephone at all or only dials a few well-known numbers 1

14

15  Rapporten sammanfattar studier som jämför CGA med ordinarie vård. Interventionen innebar en vård som var teambaserad och gav en heltäckande bedömning, hade multidisciplinära möten (minst 1 gång / v) och regelbunden användning av standardiserade bedömningsverktyg.

16  Med CGA erhölls en 25% ökad chans att leva och bo hemma efter 6 månader, en 16% ökad chans för detta efter 12 månader och en 24% minskad risk för dödsfall eller ökat beroende.

17

18  Är CGA geriatrikens kärna?  Finns det något bra svenskt uttryck?  Använder vi CGA?  Hur utvärderar vi vårt arbete?  Hur visar du på medicinska resultat på din enhet?


Ladda ner ppt " En metod för att tillvarata sköra äldre personers behov  Metoden innebär en multidimensionell, diagnostisk kartläggning av medicinska, funktionella."

Liknande presentationer


Google-annonser