Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för våra äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för våra äldre"— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för våra äldre
Screening av demens Anett Wünsch

2 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Gunhild 68 år bor ensam i lägenhet, centralt Insulinbehandlad diabetiker sedan 2000 Högt blodtryck behandlas med Salures och Atenolol Bättre liv för våra äldre

3 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Kommer på akuten fredag kväll, en väninna som var på besök, ringde ambulans Uppvisar tecken på lätt oro, smärtor i bröstet, orienterad X3 Labprover tas: Crp, blodstatus Trop-T, Krea, Na, K, Kol, blodsocker, EKG På akuten får pat: Nitro Bättre liv för våra äldre

4 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Pat inlägges på medicinavd för observation På med avd gör man ? Nya prov eller ? Inneliggande 3-5 dygn Pat får god omvårdnad Utskrives från med avd i sitt habitualtillstånd Ingen vårdplanering anses nödvändig Bättre liv för våra äldre

5 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Granskning av VC journaler visar att pat har haft hoppande insulinvärden sedan ett par år utan att man har vetat varför - haft många besök pga det Blodtrycket har också varit instabilt Pat har ringt om receptförnyelse omotiverat många gånger Uteblivit till diabetessköterskans mott Bättre liv för våra äldre

6 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Kommer på akuten fredag kväll, en väninna som var på besök, ringde ambulans Uppvisar tecken på lätt oro, smärtor i bröstet, orienterad X3 Labprover tas: Crp, blodstatus Trop-T, Krea, Na, K, Kol, blodsocker, EKG På akuten får pat: Nitro Läkaren skickar remiss till VC - Bedömning av hur det fungerar i pat dagliga liv - Kognitiv bedömning Bättre liv för våra äldre

7 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Pat inlägges på medicinavd för observation Inneliggande 3-5 dygn Pat får god omvårdnad På MED AVD: - MMT -Kognitiv bedömning - Insatt behandling -VPL - Remiss till VC för uppföljning eller utredning Bättre liv för våra äldre

8 Bättre liv för våra äldre
Ett patientfall Granskning av VC journaler visar att pat har haft hoppande insulinvärden sedan ett par år utan att man har vetat varför - haft många besök pga det Blodtrycket har också varit instabilt Pat har ringt om receptförnyelse omotiverat många gånger Uteblivit till diabetessköterskans mott Allt detta tyder på en oförmåga att hantera vardagen VC – kognitiv bedömning i hemmet Bättre liv för våra äldre

9 Bättre liv för våra äldre
Det här tar jag med mig… Insikter Funderingar Det här ska jag göra på min arbetsplats Bättre liv för våra äldre


Ladda ner ppt "Bättre liv för våra äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser