Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007 Birgitta Stegmayr för Riks-Strokes styrgrupp Kjell Asplund (ordförande), Bo Norrving, Kerstin Hulter Åsberg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007 Birgitta Stegmayr för Riks-Strokes styrgrupp Kjell Asplund (ordförande), Bo Norrving, Kerstin Hulter Åsberg,"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007 Birgitta Stegmayr för Riks-Strokes styrgrupp Kjell Asplund (ordförande), Bo Norrving, Kerstin Hulter Åsberg, Birgitta Stegmayr, Peter Appelros, Andreas Terént, Daniela Bjarne (patient- och anhörigrepresentant) Arbetsgruppen Sari Wallin (koordinator), Marie Eriksson (stat), Fredrik Jonsson (stat), Åsa Johansson (forskn.ssk)

2 VARFÖR HAR VI ETT KVALITETSREGISTER? •Bidra till att strokevården håller hög och jämn kvalitet i hela landet –Att Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för strokevård följs –Att strokevårdens innehåll öppet kan redovisas till allmänhet, patienter, professionen och beslutsfattare Birgitta Stegmayr 2008

3 NYHETER I ÅRSRAPPORTEN 2007 •Nytt sätt att beräkna täckningsgraden •Fler uppgifter hur strokevården utvecklas över tiden •Fördjupad redovisning av trombolys som akutbehandling •Ett avsnitt om könsskillnader •Fler uppgifter om patientupplevelser •Hjälp att tolka resultaten Birgitta Stegmayr 2008

4 ≈ 200,000 events 271 603 Strokefall 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1994199519961997199819992000200120022003200420052006 ANTAL PATIENTER I RIKS-STROKE FRÅN 1994 - 2007 2007 Birgitta Stegmayr 2008 24130 reg-07

5 ANDEL PATIENTER MED 3-MÅN UPPFÖLJNING Birgitta Stegmayr 2008

6 MEDELÅLDER FÖR MÄN OCH KVINNOR Antal strokefall Medelåldern för män är 73.6 år Medianåldern är 75 år Medelåldern för kvinnor är 78,3 år Medianåldern är 80 år Ålder Birgitta Stegmayr 2008 Kvinnor män

7 VAR VÅRDAS PATIENTER MED STROKE? 82% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1234567891011121314 19941997200020032007 82,4% Birgitta Stegmayr 2007 Stroke-enhet Vanlig avdelning Annan avd

8 PATIENTER VÅRDADE PÅ STROKEENHET Stroke-enhet Vanlig vårdavd Annat Birgitta Stegmayr 2008

9 ANDEL PATIENTER SOM GENOMGÅTT SVÄLJNINGSTEST Ja Birgitta Stegmayr 2008 Nej Ej undersökt pga patienten tillstånd Uppgift saknas

10 B Stegmayr 2008 Patienter med hjärninfarkt och ADL-oberoende före insjukn (18-80 år)

11 Birgitta Stegmayr 2008 BEHANDLING MED WARFARIN AV PATIENTER MED FÖRMAKSFLIMMER 0CH HJÄRNINFARKT Ja Uppgift saknas Nej

12 Andel patienter med ischemisk stroke och med någon antitrombotisk behandling eller antikoagulantia vid utskrivningen ASA, dipyridamol (Persantin), clopidogrel (Plavix) eller wafarin (Waran) Ja Uppgift saknas Nej Birgitta Stegmayr 2008

13 LIPIDSÄNKANDE BEHANDLING VID UTSKRIVNING Ja Uppgift saknas Nej

14 MEDELVÅRDTID (DAGAR) 17.1 dagar17.9 dagar18.9 dagarTotal vårdtid 12.8 dagar12.5 dagar11.6 dagarAkut vårdtid 200720011996 Birgitta Stegmayr 2008

15 Andel patienter som var p-ADL-beroende vid 3 månader Endast patienter som var oberoende i ADL och utan hjälp vid insjuknandet -94-95-96-98-97-00-99-02-03-05-04-07-06 30 25 20 15 10 5 0

16 Birgitta Stegmayr 2008 Andel patienter som var p-ADL-beroende vid 3 månader Endast patienter som var oberoende i ADL och utan hjälp vid insjuknandet

17 Ja Uppgift saknas Nej Birgitta Stegmayr 2008 TILLGÅNG TILL LOGOPED Av dem med talsvårigheter

18 RÖKARE SOM SLUTAT RÖKA EFTER 3 MÅNADER Endast de personer som var rökare vid insjuknandet har använts Ja Nej Birgitta Stegmayr 2008

19 ANDEL AVLIDNA INOM 90 DAGAR FRÅN INSJUKNANDET Birgitta Stegmayr 2008 Kvinnor Män

20 0% 20% 40% 60% 80% 100% Män <75Kv <75Män >=75 Kv >=75 Bor i särskilt boende Birgitta Stegmayr 2008 ANDEL PATIENTER SOM EFTER UTSKRIVNING ÄR BEROENDE AV ANHÖRIGA Bor hemma Helt beroende Delvis beroende

21 ANDEL PATIENTER SOM VID 3 MÅN ANGETT ATT DE FÅTT SINA BEHOV TILLGODOSEDDA Birgitta Stegmayr 2008 Ja Vet ej Nej Ja, men inte tillräckligt Uppgift saknas

22 VEM SVARAR PÅ 3-MÅNADERSUPPFÖLJNINGEN? 1% 32% 25% 17% 1% 3% 14% 7% Uppgift saknas Patienten ensam skriftligt Patienten med hjälp av anhörig/närstående eller vårdpersonal Patienten per telefon Annan Patienten vi återbesök på sjukhus/vårdcentral Endast vårdpersonal Endast närstående Birgitta Stegmayr 2008

23 SAMMANFATTNING •Antal registrerade har minskat något •På 9 av 10 patienter har 3-mån uppföljning utförts •I snitt har sväljningstest genomförts på 69% •84% av männen och 80,7% av kvinnorna vårdades på strokeenhet •Andel som fått trombolys var 5,4% •Fortfarande stora skillnader mellan sjh vad gäller Waranbehandling hos pat med embolisk stroke •Ökad andel strokepatienter får blodtrycksbehandling •Nästan hälften av patienterna får statinbehandling vid utskrivningen Birgitta Stegmayr 2008

24 http://www.riks-stroke.org

25 Tack för uppmärksamheten!

26 Akut Eftervård MEDELVÅRDTID (DAGAR) Birgitta Stegmayr 2008 0510 20 152530 dagar

27 NÖJD MED VÅRDEN PÅ SJUKHUS Mycket nöjd/nöjd Mkt missnöjd/ missnöjd Vet ej Birgitta Stegmayr 2008


Ladda ner ppt "Presentation av Riks-Strokes årsrapport för 2007 Birgitta Stegmayr för Riks-Strokes styrgrupp Kjell Asplund (ordförande), Bo Norrving, Kerstin Hulter Åsberg,"

Liknande presentationer


Google-annonser