Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning och behandling av unga vuxna förstagångspatienter Partille Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning SU/Mölndal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning och behandling av unga vuxna förstagångspatienter Partille Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning SU/Mölndal."— Presentationens avskrift:

1 Utredning och behandling av unga vuxna förstagångspatienter Partille Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning SU/Mölndal

2 Utredning och behandling av unga vuxna förstagångspatienter Partille Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning SU/Mölndal

3 Antaganden Lång fördröjning mellan upplevda svårigheter och att man söker hjälp. Anpassad tvärprofessionellt utredning och tidiga behandlingsinsatser med hög intensitet minskar risker för utveckling av kroniska tillstånd. Samverkan med det professionella nätverket underlättar bemötande av målgruppens behov på rätt nivå.

4 Målsättning Kort väntetid till tvärprofessionell utredning. Tidigt påbörja rätt behandling med hög intensitet. Kort behandlings- och rehabiliteringsprocess.

5 Metod Förstagångspatienter i åldern 18 – 25 år identifieras tidigt i remisshanteringen. Hög tillgänglighet för målgruppen – kort väntetid till första besöket Tvärprofessionellt utredning Tidigt påbörja rätt behandling

6 Resultat 1 65 (27%) av det totala antalet remitterade patienter till mottagningen (243) var i åldern 18-25 år. Dessa delades upp mellan två allmänpsykiatriska team (Team1 – projektet: 21 pat; Team 2 – utredning/uppföljning neuropsykiatriska störningar: 19 pat). 23 patienter blev av olika skäl ej aktuella

7 Resultat 2 - De flesta pat ((71%) hade problem i flera år. 42% fick väntetid till nybesöket kortare än 6 veckor. Utrednings- och behandlingskontakt var hos flera av teammedlemmarna. Depressiv episod och ångesttillsånd var de vanligaste diagnoserna. Medicinering och olika former av samtalsbehandling var de vanligaste behandlingsalternativen.

8 Resultat 4 43% av patienterna hade olika traumatiska upplevelser i sin livshistoria. 38% av patienterna hade missbruk/konflikter och psykiskt sjuk förälder i familjen. Samverkan oftast med socialtjänst och Ungdomsmottagningen.

9 Slutsatser De flesta patienter kunde beskriva svårigheter från tidig tonår. Åldersanpassad utredning som kan ligga till grund för behandlings planering i teamet är möjlig under förutsättning att målgruppen identifieras tidigt i remisshanteringen. Den diagnostiska processen som uppfyller målgruppens behov av tidig tvärprofessionell utredning var svår att tillgodose i en ordinarie vuxenpsykiatrisk verksamhet.


Ladda ner ppt "Utredning och behandling av unga vuxna förstagångspatienter Partille Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning SU/Mölndal."

Liknande presentationer


Google-annonser