Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lena Nylander 20121 Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients 4 delarbeten 14 december.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lena Nylander 20121 Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients 4 delarbeten 14 december."— Presentationens avskrift:

1 Lena Nylander 20121 Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients 4 delarbeten 14 december 2011 Lena Nylander

2 Övergripande syfte Att få kunskap om förekomsten av ADHD respektive ASD bland vuxna psykiatripatienter, samt om frekvensen av registrerade sådana diagnoser Att få kunskap om den eventuella nyttan av att diagnostisera dessa funktionsnedsättningar Lena Nylander 20122

3 Arbete I: ASD hos pat i psykiatrisk öppenvård Syfte: Att ta reda på om ASD finns hos vuxna psykiatripatienter, och i så fall hos hur många Att utforma ett screeningformulär för att fånga upp möjliga fall av ASD Att beskriva vilka diagnoser patienter med ASD fått Lena Nylander 20123

4 4 Arbete I: Resultat 1.4% (n = 19) av alla öv-patienter i en sektor hade ASD 3.2% (n = 16) av pat (n = 499) på en psykosmottagning hade ASD 5 av 19 hade schizofrenispektrumdiagnos (Senare har ytterligare 4 pat (män) undersökts och fått ASD-diagnos, vilket ökar ovanstående siffror till 1.6 resp 4%)

5 Arbete II: ADHD hos vuxenpsykiatriska ÖV-pat Syfte: Att ta reda på om ADHD finns hos vuxna patienter i allmänpsykiatrisk öppenvård, och i så fall hos hur många Att beskriva vilka diagnoser patienter med ADHD fått Lena Nylander 20125

6 6 Arbete II: Resultat 30 pat (9 män, 21 kvinnor) fick ADHD- diagnos varav 2 ADD Dessutom 1 i ”low-scorers”, alltså 31 av 141 = 21.9% (6 pat i bortfallet hade fått ADHD- diagnos. 37 av samtliga 551 = 6.7%)

7 Arbete II: Resultat Reg huvuddiagnosAntal pat (n = 37) Affektiv sjukdom13 PTSD, anpassningsstörning7 Barndomsstörning/ADHD6 Ångeststörning4 Personlighetsstörning3 Beroende1 Organiskt syndrom1 Oklar diagnos2 Lena Nylander 20127

8 8 Arbete III: Uppföljning av vuxna som fått ADHD- eller ASD-diagnos Syfte: Att få kunskap om huruvida något i livssituationen förändras för en vuxen som får en ADHD- eller ASD-diagnos Att få kunskap om hur utredningen upplevs av patienter och närstående

9 Lena Nylander 20129 Arbete III: Slutsatser Patienternas uppfattning: ganska lite förändrades Patienter som fått diagnos var mer nöjda Patienter och närstående hade positiv uppfattning om utredningsproceduren Närståendes börda: 0 diagnos > ASD > ADHD; emotionell > praktisk

10 Arbete IV: Syfte Att via registerdata få kunskap om diagnostisk praxis när det gäller ADHD respektive ASD vid en vuxenpsykiatrisk klinik under 20 år Att beskriva tid till diagnos, samtidiga diagnoser och vårdutnyttjande i ovannämnda grupper av patienter Lena Nylander 201210

11 Arbete IV: Resultat ADHD, n = 437ASD, n = 270 År mellan 1:a besök och diagnos (variation) 3.1 (0 – 25)3.6 (0 – 31) Enbart öppenvård306 (70%)153 (57%) Antal pat med annan psykiatrisk diagnos 268 (61%)162 (60%) Antal pat med psykosdiagnos 30 (7%)57 (21%) Antal pat med affektiv sjukdomsdiagnos 119 (27%)47 (17%) Antal pat med diagnos rel till missbruk/beroende 93 (21%)13 (5%) Lena Nylander 201211

12 ADHD resp ASD 1990 – 2011, Lund Lena Nylander 201212

13 Barn blir vuxna ESSENCE inom barnpsykiatrin tyder på att individens förmågor och den omgivande miljöns krav är dåligt anpassade till varandra (”mismatch”) Samma tänkesätt är fruktbart även inom vuxenpsykiatrin – leder till bättre förståelse av patientens situation och bättre anpassade insatser Samarbete läkare + psykolog behövs Lena Nylander 201213

14 Slutsatser ADHD respektive ASD är exempel på utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar, som ofta (särskilt ADHD) är bakgrund till vuxnas psykiska ohälsa Utvecklingsanamnes och kognitiv funktionsbedömning bör ingå i psykiatrisk bedömning av alla vuxna med psykisk ohälsa Lena Nylander 201214


Ladda ner ppt "Lena Nylander 20121 Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients 4 delarbeten 14 december."

Liknande presentationer


Google-annonser