Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-post: adhd-center@sll.se WWW.habilitering.nu/adhd-center Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: adhd-center@sll.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-post: adhd-center@sll.se WWW.habilitering.nu/adhd-center Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: adhd-center@sll.se."— Presentationens avskrift:

1 E-post: adhd-center@sll.se
Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 Stockholm Tel: E-post:

2 ADHD-center Stöd- och kunskapscenter inom Stockholms läns landsting
Tillhör Handikapp & Habilitering Verksamheten startade våren 2007

3 Vilka vänder vi oss till?
Barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad ADHD i åldern 5-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående

4 Mål för våra insatser Stärka barnets/ungdomarnas/ung vuxens egna resurser att handskas med sin ADHD Bidra till självständighet och social delaktighet Ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap Minska isolering och stress i familjen Förebygga allvarliga konsekvenser av ADHD

5 Vårt erbjudande Kunskap och förståelse för vad ADHD innebär och dess konsekvenser Redskap och strategier att hantera vardagen i familj, skola, arbetsliv m.m. Möjlighet att träffa andra och dela erfarenheter

6 Utbud Skriftligt och webbaserat informationsmaterial Böcker och film
Information och rådgivning per telefon och e-post Föreläsningar, kurser och gruppaktiviteter Information om hjälpmedel och annat kognitivt stöd

7 Hur får man ta del av vårt utbud?
Föräldrar eller ung vuxen ansöker själva på särskild ansökningsblankett Till ansökan fogas sammanfattning av utredning som visar ADHD- diagnos Vissa föreläsningar är öppna även för andra än dem som är registrerade vid centret

8 ADHD – centers verksamhet Öppen verksamhet För registrerade brukare
Info och rådgivning telefon och e-post Nydiagnostiserade För registrerade brukare Webbplats Infomaterial Öppna föreläsningar Ansökan + utlåtande som visar ADHD-diagnos Bedömning Antagnings- besked Info- träff Tidigare diagnostiserade Grundkurs Informations- material Bibliotek Grundkurs Rådgivning & info Hjälpmedel Fördjupad föräldra- utbildning Minikurser Temakvällar Barn/ungdoms grupper Övriga grupper

9 Personal Enhetschef: Agneta Hellström Sekreterare: Elisabeth Skoglund
Konsulent/psykolog: Lena Westholm Konsulent: Susanne Wallin Konsulent/arbetsterapeut: Eva Oknemark Informatör: Anna Ekelöw

10

11 Biblioteket

12

13 Kurskatalogen Informationsträffar
Grundkurs om ADHD föräldrar, ungdomar och unga vuxna Praktisk föräldrautbildning Minikurser Temakvällar Gruppaktiviteter för barn & ungdomar Cafékvällar Öppna grupper Kvällsföreläsningar Södersjukhuset

14 Att gå på kurs hos oss Anmälan Bekräftelse Återbud Lokal Kostnad
Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

15 Grundkurs om ADHD 5-12 år Målgrupp: Föräldrar
Sex tillfällen en gång/vecka Förmiddag eller eftermiddag 9.00 – eller – 17.00 Två kurser startar under hösten

16 Grundkurs om ADHD 13 – 18 år Målgrupp: Föräldrar till tonåringar
Sex tillfällen 9.00 – en gång/vecka

17 Grundkurs om ADHD unga vuxna
Målgrupp: Du som är ung vuxen med ADHD Fem tillfällen – en gång/vecka

18 Praktisk föräldrautbildning fördjupning
Målgrupp: Föräldrar till yngre barn Sju tillfällen – en gång/vecka Ny kurs startar till våren

19 Praktisk föräldrautbildning fördjupning
Målgrupp: Föräldrar till tonåringar Sex tillfällen – en gång/vecka

20 Praktisk föräldrautbildning fördjupning
Målgrupp: Föräldrar till barn och tonåringar med ADD Två tillfällen – 18.00

21 Minikurser Barn och ungdomar med ADHD i förskola och skola – pedagogiska strategier Hjälpmedelsverkstad – kom igång

22 Temakvällar Flickor med ADHD Struktur och hjälpmedel i vardagen (barn)
Struktur och hjälpmedel i vardagen (tonåringar och unga vuxna) Kultur på fritiden Att leva med ADHD Mediciner vid ADHD ADHD och missbruk ADHD och oro/nedstämdhet Barn med ADHD – bemötande och förhållningssätt ADHD och Asperger syndrom

23 Grupper för barn & ungdomar
Barn med ADD 9 – 12 år Fem tillfällen – en gång per vecka Tonåring med ADHD eller ADD Sex tillfällen – en gång per vecka

24 Cafékvällar Målgrupp: föräldrar till barn och tonåringar på ADHD-center Tre tillfällen kl

25 Öppna grupper Målgrupp: Föräldrar till unga vuxna med ADHD
Fyra tillfällen – 20.00

26 Öppna föreläsningar Barn och ungdomar med ADHD Unga vuxna med ADHD
Två tillfällen – 20.30

27 Andra verksamheters uppgifter
Förskola och skola/elevhälsa: Tidig upptäckt, basutredning, remittering, fortsatt stöd Basteam/STUDS-team, NU-team: Utredning/diagnostik ADHD- projektet: Basinformation/utbildning till lärare och föräldrar i samverkan mellan BUP, H&H och kommunerna. Avslutas 2008. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar: Medicinering, intyg m.m. BUP: Barnpsykiatrisk behandling individuellt/grupp Socialtjänsten: Råd och stöd till enligt Socialtjänstlagen Habiliteringscenter: Habiliteringsinsatser vid ADHD + utvecklingsstörning eller andra tilläggshandikapp Aspergercenter: Råd och stöd vid Asperger + ADHD Psykiatri: Psykiatrisk behandling Beroende- och missbrukarvård: Behandling av pågående missbruk

28 Kontakt www.habilitering.nu/adhd-center E-post:adhd-center@sll.se
Tel:


Ladda ner ppt "E-post: adhd-center@sll.se WWW.habilitering.nu/adhd-center Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: adhd-center@sll.se."

Liknande presentationer


Google-annonser