Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidan 1 Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: ADHD-center.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidan 1 Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: ADHD-center."— Presentationens avskrift:

1 Sidan 1 WWW.habilitering.nu/adhd-center Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: adhd-center@sll.se ADHD-center

2 Sidan 2 ADHD-center  Stöd- och kunskapscenter inom Stockholms läns landsting  Tillhör Handikapp & Habilitering  Verksamheten startade våren 2007

3 Sidan 3 Vilka vänder vi oss till?  Barn, ungdomar och unga vuxna med diagnostiserad ADHD i åldern 5-25 år boende i Stockholms län, deras familjer och andra närstående

4 Sidan 4 Mål för våra insatser  Stärka barnets/ungdomarnas/ung vuxens egna resurser att handskas med sin ADHD  Bidra till självständighet och social delaktighet  Ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap  Minska isolering och stress i familjen  Förebygga allvarliga konsekvenser av ADHD

5 Sidan 5 Vårt erbjudande  Kunskap och förståelse för vad ADHD innebär och dess konsekvenser  Redskap och strategier att hantera vardagen i familj, skola, arbetsliv m.m.  Möjlighet att träffa andra och dela erfarenheter

6 Sidan 6 Utbud  Skriftligt och webbaserat informationsmaterial  Böcker och film  Information och rådgivning per telefon och e-post  Föreläsningar, kurser och gruppaktiviteter  Information om hjälpmedel och annat kognitivt stöd

7 Sidan 7 Hur får man ta del av vårt utbud?  Föräldrar eller ung vuxen ansöker själva på särskild ansökningsblankett  Till ansökan fogas sammanfattning av utredning som visar ADHD- diagnos  Vissa föreläsningar är öppna även för andra än dem som är registrerade vid centret

8 Sidan 8 Nydiagnostiserade Tidigare diagnostiserade Ansökan + utlåtande som visar ADHD-diagnos Bedömning Antagnings- besked Info- träff Grundkurs ADHD – centers verksamhet Fördjupad föräldra- utbildning MinikurserTemakvällar Barn/ungdoms grupper Övriga grupper Öppna föreläsningar Rådgivning & info Hjälpmedel Informations- material Bibliotek Webbplats Infomaterial Info och rådgivning telefon och e-post Öppen verksamhet För registrerade brukare Grundkurs

9 Sidan 9 Personal  Enhetschef: Agneta Hellström  Sekreterare: Elisabeth Skoglund  Konsulent/psykolog: Lena Westholm  Konsulent: Susanne Wallin  Konsulent/arbetsterapeut: Eva Oknemark  Informatör: Anna Ekelöw

10 Sidan 10

11 Sidan 11 Biblioteket

12 Sidan 12

13 Sidan 13 Kurskatalogen  Informationsträffar  Grundkurs om ADHD föräldrar, ungdomar och unga vuxna  Praktisk föräldrautbildning  Minikurser  Temakvällar  Gruppaktiviteter för barn & ungdomar  Cafékvällar  Öppna grupper  Kvällsföreläsningar Södersjukhuset

14 Sidan 14 Att gå på kurs hos oss  Anmälan  Bekräftelse  Återbud  Lokal  Kostnad  Tillfällig föräldrapenning för vård av barn

15 Sidan 15 Grundkurs om ADHD 5-12 år Målgrupp: Föräldrar  Sex tillfällen en gång/vecka  Förmiddag eller eftermiddag 9.00 – 12.00 eller 14.00 – 17.00  Två kurser startar under hösten

16 Sidan 16 Grundkurs om ADHD 13 – 18 år Målgrupp: Föräldrar till tonåringar  Sex tillfällen 9.00 – 12.00 en gång/vecka

17 Sidan 17 Grundkurs om ADHD unga vuxna Målgrupp: Du som är ung vuxen med ADHD  Fem tillfällen 15.00 – 17.00 en gång/vecka

18 Sidan 18 Praktisk föräldrautbildning fördjupning  Målgrupp: Föräldrar till yngre barn  Sju tillfällen 15.00 – 17.00 en gång/vecka  Ny kurs startar till våren

19 Sidan 19 Praktisk föräldrautbildning fördjupning  Målgrupp: Föräldrar till tonåringar  Sex tillfällen 14.00 – 16.00 en gång/vecka

20 Sidan 20 Praktisk föräldrautbildning fördjupning  Målgrupp: Föräldrar till barn och tonåringar med ADD  Två tillfällen 16.00 – 18.00

21 Sidan 21 Minikurser  Barn och ungdomar med ADHD i förskola och skola – pedagogiska strategier  Hjälpmedelsverkstad – kom igång

22 Sidan 22 Temakvällar  Flickor med ADHD  Struktur och hjälpmedel i vardagen (barn)  Struktur och hjälpmedel i vardagen (tonåringar och unga vuxna)  Kultur på fritiden  Att leva med ADHD  Mediciner vid ADHD  ADHD och missbruk  ADHD och oro/nedstämdhet  Barn med ADHD – bemötande och förhållningssätt  ADHD och Asperger syndrom

23 Sidan 23 Grupper för barn & ungdomar  Barn med ADD 9 – 12 år Fem tillfällen 15.30 – 17.00 en gång per vecka  Tonåring med ADHD eller ADD Sex tillfällen 15.30 – 17.00 en gång per vecka

24 Sidan 24 Cafékvällar  Målgrupp: föräldrar till barn och tonåringar på ADHD-center  Tre tillfällen kl. 16.00-18.00

25 Sidan 25 Öppna grupper  Målgrupp: Föräldrar till unga vuxna med ADHD  Fyra tillfällen 18.00 – 20.00

26 Sidan 26 Öppna föreläsningar  Barn och ungdomar med ADHD  Unga vuxna med ADHD  Två tillfällen 18.30 – 20.30

27 Sidan 27 Andra verksamheters uppgifter  Förskola och skola/elevhälsa: Tidig upptäckt, basutredning, remittering, fortsatt stöd  Basteam/STUDS-team, NU-team: Utredning/diagnostik  ADHD- projektet: Basinformation/utbildning till lärare och föräldrar i samverkan mellan BUP, H&H och kommunerna. Avslutas 2008.  Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar: Medicinering, intyg m.m.  BUP: Barnpsykiatrisk behandling individuellt/grupp  Socialtjänsten: Råd och stöd till enligt Socialtjänstlagen  Habiliteringscenter: Habiliteringsinsatser vid ADHD + utvecklingsstörning eller andra tilläggshandikapp  Aspergercenter: Råd och stöd vid Asperger + ADHD  Psykiatri: Psykiatrisk behandling  Beroende- och missbrukarvård: Behandling av pågående missbruk

28 Sidan 28 Kontakt  www.habilitering.nu/adhd-center www.habilitering.nu/  E-post:adhd-center@sll.se  Tel: 08-744 78 30


Ladda ner ppt "Sidan 1 Rosenlund Tideliusgatan 12, 6 tr Box 17056 104 62 Stockholm Tel: 08 -744 78 30 E-post: ADHD-center."

Liknande presentationer


Google-annonser